Hyperoxie (otrava kyslíkem)

Hyperoxie je otrava kyslíkem, ke které dochází v důsledku dýchání plynných směsí obsahujících kyslík při zvýšeném tlaku. Hyperoxie může nastat při použití regeneračních zařízení, při rekompresi kyslíku, se zvyšujícími se dávkami v důsledku kyslíkové baroterapie, při používání směsí umělých plynů pro dýchací a kyslíková zařízení. V případě otravy kyslíkem zasáhne celou ránu krevní oběh, dýchací orgány a centrální nervový systém.

Fyzikální a fyziologické základy dýchání

Pokud si představíme dýchací systém ve zjednodušené formě, bude to vypadat takto: při vdechování kyslík proniká alveolární plicní membránou, která se následně váže na hemoglobin erytrocytů. Dodávání kyslíku do tkání se provádí erytrocyty. Tam se obnoví hemoglobin, který vydává kyslík a také přidává oxid uhličitý. Po návratu do plic se hemoglobin znovu oxiduje a uvolňuje oxid uhličitý, který se při výdechu odstraňuje. Se zvýšením obsahu kyslíku a respiračním posunem a zvýšením jeho tlaku tedy dojde k transportu kyslíku nejen pomocí hemoglobinu, ale také v důsledku rozpouštění kyslíku v krevní plazmě.

Důsledky hyperoxie

Přebytek kyslíku vede ke změně jeho metabolismu. V důsledku toho je proces transportu plynu narušen, membrány různých tkání a orgánů jsou buňkami poškozeny. Neexistuje latentní období hyperoxie, protože po zvýšení parciálního tlaku v dýchací směsi se okamžitě začnou rozvíjet různé biochemické poruchy. Otrava kyslíkem je intenzivnější kvůli vysoké hladině oxidu uhličitého v těle, škodlivým nečistotám v dýchací směsi, přehřátí, podchlazení a tvrdé duševní práci. V přítomnosti neutrálního plynu může být otrava kyslíkem výraznější..

Formy otravy kyslíkem

Hyperoxie má tři formy: vaskulární, konvulzivní a plicní.

Cévní forma je nejnebezpečnější, vyskytuje se při nejvyšším tlaku dýchací směsi. Vyznačuje se prudkým rozšířením krevních cév, poklesem srdeční činnosti a krevního tlaku a může dojít k četným krvácením do sliznic a kůže. Náhlý pokles krevního tlaku může vést k zástavě srdce a smrti. První pomoc při této formě otravy kyslíkem spočívá v nejranějším zastavení dýchání směsi a přechodu na vzduch. Následující den by měl být pacient v zatemněné, teplé, dobře větrané místnosti, v extrémně závažných případech je nutná odborná pomoc.

Křečovitá forma otravy kyslíkem nastane, když tlak stoupne o ne více než 3 bary. Vyznačuje se změnami v centrálním nervovém systému: euforickým vzrušením nebo lhostejností, rozmazaným viděním, ospalostí a také pocením, zvyšující se bledostí. Zvyšující se otravu doprovázejí křeče, ztráta vědomí, silné zvracení, omračování. Opakované záchvaty mohou způsobit zástavu dýchání a smrt. Pokud se pod vodou vyvíjí hyperoxie, je pravděpodobnost úmrtí v důsledku utonutí velmi vysoká. Ukončení dýchání se silným tokem kyslíku zpravidla vede k ukončení záchvatů a návratu vědomí. Pro úplné uzdravení potřebuje oběť plný spánek.

Plicní forma hyperoxie nastává při minimálním překročení parciálního tlaku. Vyznačuje se poškozením plic a dýchacích cest. Nejprve o sobě dávají vědět vlastnosti kyslíku - je tu sucho v krku, bobtná nosní sliznice, je zde pocit přetížení. Poté se objeví kašel, který se stále zesiluje, doprovází ho pálení za hrudní kostí a teplota těla stoupá. Pokud otrava pokračuje, vyvine se krvácení do míchy a mozku, střev, plic, jater, srdce. Po ukončení dýchání se příznaky na několik hodin snižují, za 2–4 ​​dny zcela vymizí.

Známky toxicity kyslíku:

Mezi první příznaky hyperoxie patří necitlivost prstů na rukou a nohou, úzkost, záškuby obličejových svalů, zejména rtů. Poté se křeče vyvinou poměrně rychle a také dojde ke ztrátě vědomí. Kromě toho lze mezi příznaky hyperoxie rozlišit: zhoršení periferního vidění, rozmazané vidění, přítomnost cizích zvuků, nevolnost, zvracení, brnění nebo záškuby jak ve svalech končetin, tak ve svalech obličeje, podrážděnost, křeče.

Vzdělání: Absolvoval Státní lékařskou univerzitu ve Vitebsku s diplomem z chirurgie. Na univerzitě vedl Radu studentské vědecké společnosti. Další školení v roce 2010 - v oboru „Onkologie“ a v roce 2011 - v oboru „Mamologie, vizuální formy onkologie“.

Pracovní zkušenosti: Pracujte v obecné lékařské síti po dobu 3 let jako chirurg (pohotovostní nemocnice Vitebsk, Liozno CRH) a na částečný úvazek jako regionální onkolog a traumatolog. Pracujte jako farmaceutický zástupce po celý rok ve společnosti Rubicon.

Prezentoval 3 racionalizační návrhy na téma „Optimalizace antibiotické terapie v závislosti na druhovém složení mikroflóry“, 2 práce získaly ceny v republikánské soutěžní recenzi studentských vědeckých prací (kategorie 1 a 3).

Intoxikace kyslíkem - příznaky a metody léčby

Otrava kyslíkem je považována za paradoxní jev. Na jedné straně je kyslík pro lidské tělo tak nezbytný pro normální život, ale na druhé straně může být při vdechování ve velkém množství toxický.

Kyslík tvoří 20% čerstvého vzduchu, takže tělo je schopno jej bez problémů zpracovat. Navzdory tomu může expozice vysokým dávkám kyslíku vyvolat vážné a život ohrožující procesy, protože dochází k otravě mozku kyslíkem.

Co je to hyperoxie

Hyperoxie je komplex negativních reakcí těla, které provokují nadbytkem kyslíku.

Po vdechnutí plynné směsi pod tlakem vzniká otrava kyslíkem. Čistý zředěný kyslík nelze otrávit. Vysoký krevní tlak je hlavní podmínkou pro nástup intoxikace. Vyskytuje se u astronautů, potápěčů nebo pilotů, u lidí podstupujících léčbu v tlakové komoře, pokud není lékařský postup proveden správně.

U zdravých lidí může dojít k otravě kyslíkem. Intoxikace se tvoří mezi obyvateli měst, kteří tráví dlouhou dobu v lese. Normální inhalační tlak kyslíku se při obvyklém dávkování pohybuje od 100 do 105 mm Hg. Článek, zatímco pro městské oblasti se parametr snižuje. Ve vesnici, v lese, po znečištěném městě, člověk vykazuje známky otravy kyslíkem v přírodě.

Otrava kyslíkem není zahrnuta v Mezinárodní klasifikaci nemocí desáté revize (kód ICD-10).

Jak určit hyperoxii u lidí?

Když do těla vstoupí velké množství kyslíku, plíce aktivují sebeobrannou reakci, díky níž se dýchání zpomalí. Tento jev snižuje srdeční rytmus, dochází ke zúžení krevních cév. Pokud se přívod kyslíku nezastaví, spustí se negativní procesy v krvi v důsledku pohybu plynů cévami..

 • zarudnutí epidermis na obličeji;
 • dušnost;
 • bolest hlavy;
 • křeče končetin;
 • mdloby.

K otravě dochází také na buněčné úrovni. Buněčné membrány se skládají převážně z lipidů, které se snadno oxidují při interakci s částicemi kyslíku. Tento proces zahajuje řetězovou reakci, která pokračuje navzdory obnovení normální hladiny kyslíku. Ve výsledku se tvoří vysoce toxické látky, které mohou ničit buněčnou membránu a vyvolat výskyt krvácení..

Příčiny a formy otravy kyslíkem

Odborníci identifikují hlavní důvody otravy kyslíkem..

Faktory vývoje předávkování:

 1. Vdechování směsí obsahujících maximum kyslíku.
 2. Pravidelný výskyt hypoxie (nedostatek kyslíku).
 3. Abnormality během postupu dekomprese kyslíku. Otrava se objeví po 2-3 hodinách.
 4. Nesprávné použití nebo nadměrné dávkování plynné směsi v tlakové komoře.
 5. Porucha vybavení, nefunkčnost proplachovací jednotky zařízení, nesprávné potápění potápěči a ignorování norem přípustné hloubky.

Vědci identifikují 3 toxické formy otravy kyslíkem.

Cévní otrava

Objevuje se při vysokém tlaku složení plynu. Zpočátku dochází u pacienta k poklesu tlaku v důsledku rozšiřujícího se účinku kyslíku na cévy. Necitlivé končetiny doplňují symptomatologii, objevují se bolesti hlavy a závratě. V tomto ohledu dochází k dysfunkci oběhového systému. S rozvojem těžké formy intoxikace je možný smrtící výsledek.

Křečovitá forma

Tato forma se objevuje pod podmínkou, že tlak plynné směsi dosáhne tří barů. Je patrné porušení centrálního nervového systému. Je možný výskyt odchylek ve vizuální funkci, zvýšené ospalosti a pocení. Je pozorována bledost pokožky. Se zvýšenými příznaky se objevují křeče, zvracení uniká, omdlévá.

3 fáze formuláře:

 • počáteční fáze trvá 30 minut. Čas předběžných příznaků závisí na obdrženém předávkování. Čím vyšší dávka, tím déle bude fáze trvat. Faktorem indikujícím nástup je necitlivost prstů na rukou a nohou. Vzniká deprese, zvýšený pocit strachu. Dýchání a zrychlení pulzu. Kůže zbledne, objeví se studený pot a nedobrovolná kontrakce obličejových svalů;
 • výskyt záchvatů nastává se ztrátou vědomí. Časem první záchvat trvá 10 sekund. Pacient poté vstoupí do klidové fáze. Po útoku se znovu objeví. Počet záchvatů závisí na dávce dodaného kyslíku;
 • terminální - záchvaty se zastaví, dochází k poruchám dýchacího systému.

Pokud problém ignorujete, dýchání se může zastavit. Aby se zabránilo výskytu fáze 3, doporučuje se okamžitě odstranit příčinu intoxikace.

Plicní

Běží při nízkém tlaku. Ovlivňuje hlavně dýchací systém. Počáteční příznaky jsou pocit sucha v ústech, žízeň, otok sliznice nosohltanu.

Pak je paroxysmální kašel, pálení v oblasti hrudníku. Další vývoj příznaků je pozorován při akutním hladovění kyslíkem, které se objevilo v důsledku plicního edému, nesprávné výměny plynů nebo infekční komplikace v dýchacích cestách.

Pokud dojde k otoku plic v důsledku otravy kyslíkem, neměl by být pacient přemístěn do prostředí s normálním tlakem kyslíku. Tato akce vede k těžké deprivaci kyslíku a ke zvýšenému riziku úmrtí. Nedostatek kompetentní lékařské péče vede ke krvácení v játrech, mozku, srdci a zažívacím systému.

Příznaky toxicity kyslíku

Když do těla vstoupí nejvyšší koncentrace kyslíku, objeví se ochranná reakce. Dýchání se zrychluje, krevní cévy se zužují, objem krve klesá. Obranná reakce podporuje vznik opačného efektu.

Zúžené kapiláry a pomalý průtok krve vedou k akumulaci oxidu uhličitého, který působí jako provokatér vazodilatace.

Otrava kyslíkem se v přírodě projevuje zvoněním ve sluchových orgánech, rozmazanými očima, lehkými závratěmi.

Známky otravy:

 1. Porucha v dýchacím rytmu, kde nadechování převládá nad výdechem.
 2. Necitlivost prstů na rukou a nohou.
 3. Zvýšený pocit úzkosti, úzkosti.
 4. Zimnice, třesoucí se rty.
 5. Závrať.
 6. Pocit nevolnosti.
 7. Záchvaty, křečový stav podobný epileptickému záchvatu.
 8. Respirační křeče.
 9. Snížená srdeční frekvence.
 10. Touha neustále spát nebo být v euforickém stavu.
 11. Dlouhý nedostatek vidění.
 12. Ztráta vědomí.

Akutní otrava kyslíkem může vést ke ztrátě vědomí, nástupu amnézie. Ignorování příznaků zvyšuje riziko úmrtí.

První pomoc při otravě

Chcete-li odstranit nepříjemné příznaky, musíte odstranit nebezpečný zdroj. Poskytněte lékařskou pomoc.

Opatření první pomoci:

 • v případě mdloby musí pacient přinést vatový tampon s amoniakem nebo použít jiné metody k uvedení člověka do života;
 • v křečovém stavu musí být pacient umístěn na měkkém vodorovném povrchu, aby nedošlo k vážnému zranění. Zvláštní pozornost je věnována hlavě;
 • přítomnost známek vaskulárního vzhledu vyžaduje vytvoření zvláštních podmínek pro pacienta. Místnost by měla být teplá a dobře větraná. Za takových podmínek je pacient ponechán po dobu 24 hodin. Při absenci pozitivní dynamiky se doporučuje naléhavě zavolat odborníka;
 • pacient by měl zaujmout polosed. Naneste turnikety na horní a dolní končetiny, nechte působit 90 minut.

Pokud nedojde k zjevnému projevu příznaků předávkování kyslíkem, musí oběť dostatek spánku. Spánek obnovuje tělo a dodává mu energii.

Po 2-3 dnech zmizí nepříjemné příznaky naznačující otravu kyslíkem. Samoléčba je přísně zakázána, jinak se zvyšuje riziko vážných komplikací. Z tohoto důvodu je po poskytnutí první pomoci nutné urgentně zavolat lékařský tým..

Metody léčby

Po konzultaci s lékařem je předepsána úplná diagnóza těla. Po obdržení údajů vybere specialista komplexní léčbu na základě stavu a individuálních charakteristik.

Průtok krve do mozku můžete zvýšit zvýšením procenta oxidu uhličitého. K léčbě se používají léky - amfetamin, atropin, aspirin.

Po otravě kyslíkem se v závislosti na indikacích používá antibiotická léčba - užívají se antibiotika. Tím se snižuje riziko infekčních komplikací..

Antibiotika jsou také předepsána pro pneumonii. Při vážném poškození dýchacího systému je zpočátku nutné odstranit otok. Za tímto účelem se inhalace provádějí s léčivými roztoky..

Mírná otrava kyslíkem je léčena analgetiky. Při hypoxii, křečích je předepsán Aminazin.

Podráždění, pocit písku v očích, zarudnutí jsou jen drobné nepříjemnosti se zhoršeným zrakem. Vědci dokázali: pokles vidění v 92% případů končí slepotou.

Crystal Eyes je nejlepší způsob, jak obnovit vidění v každém věku.

Samoléčba je přísně zakázána, protože dávkování, čas podání a výběr léku přísně provádí lékař. Kompetentní léčba u dospělých a dětí pomáhá obnovit zdraví v krátkém časovém období bez negativních důsledků..

Komplikace a metody prevence

Dýchání čistého kyslíku může být prospěšné a škodlivé. Otrava kyslíkem silně ovlivňuje zdraví.

 • zhoršený metabolismus;
 • přítomnost toxinů, jedů v krvi;
 • rázy krevního tlaku;
 • dysfunkce očí, plic, průdušek;
 • otok sliznice.

Tato otrava je nebezpečná pro kojence, novorozence. Hlavním důsledkem je poškození orgánů zraku..

Prevence

Je třeba být opatrní u lidí, kteří se zabývají směsmi plynů, zejména u potápěčů.

 1. Vyloučte ponoření do moře, oceánu do velkých hloubek.
 2. Dodržujte časový limit pro pobyt ve vodě.
 3. Před uvedením do provozu pečlivě zkontrolujte lahve a sledujte kvalitu obsahu látky. Je důležité pečlivě prostudovat označení.
 4. Nezapomeňte zkontrolovat integritu zařízení.
 5. Nepřekračujte předepsanou dobu pro vdechování kyslíku v tlakové komoře.
 6. Regenerační stroje vyžadují kontrolu stavu zařízení.

Dodržováním těchto doporučení se můžete chránit před negativními důsledky otravy kyslíkem.

Video: hyperoxie

Rehabilitace po infarktu, prevence nových záchvatů a péče

Jak dlouho trvá intoxikace alkoholem a kocovina pro tělo ❶ ❷ ❸

Jaká je škoda ze sluchátek na sluch a lidský mozek?

Seznam nejlepších antibiotik pro otravu jídlem a alkoholem

Přetížení mozku kyslíkem. Co se stane, když člověk dýchá čistý kyslík? Jak dlouho vydrží

V poslední době se po celé zemi rozšířily zprávy: státní společnost „Rusnano“ investuje 710 milionů rublů do výroby inovativních léků proti chorobám souvisejícím s věkem. Mluvíme o takzvaných "Skulachevových iontech" - zásadním vývoji domácích vědců. Může pomoci bojovat proti stárnutí buněk, které způsobuje kyslík.

"Jak to? - budete překvapeni. „Bez kyslíku nelze žít a říkáte, že to urychluje stárnutí!“ Ve skutečnosti zde není žádný rozpor. Stárnoucí motor - reaktivní formy kyslíku, které se již tvoří uvnitř našich buněk.

Zdroj energie

Málokdo ví, že čistý kyslík je nebezpečný. V medicíně se používá v malých dávkách, ale pokud jej budete dýchat delší dobu, můžete se otrávit. Například laboratorní myši a křečci v něm žijí jen několik dní. Ve vzduchu, který dýcháme, je kyslík o něco více než 20%.

Proč tolik živých věcí, včetně lidí, potřebuje malé množství tohoto nebezpečného plynu? Faktem je, že O2 je silné oxidační činidlo, téměř žádná látka mu neodolá. A všichni potřebujeme k životu energii. Takže my (stejně jako všechna zvířata, houby a dokonce i většina bakterií) jej můžeme přijmout oxidací určitých živin. Doslova je pálí jako dřevo v krbové vložce.

Tento proces probíhá v každé buňce našeho těla, kde pro ni existují speciální „energetické stanice“ - mitochondrie. To je místo, kde vše, co jsme jedli, nakonec skončí (samozřejmě stráveno a rozloženo na nejjednodušší molekuly). A právě uvnitř mitochondrií kyslík dělá jedinou věc, kterou může dělat - oxiduje.

Tento způsob získávání energie (nazývaný aerobní) je velmi prospěšný. Například někteří živí tvorové jsou schopni přijímat energii bez oxidace kyslíkem. Pouze díky tomuto plynu se ze stejné molekuly získá několikanásobně více energie než bez ní.!

Skrytý úlovek

Ze 140 litrů kyslíku, který za den dýcháme ze vzduchu, se téměř všechno vynakládá na získávání energie. Téměř - ale ne všichni. Přibližně 1% se vynakládá na výrobu... jedu. Faktem je, že během užitečné aktivity kyslíku také vznikají nebezpečné látky, takzvané „reaktivní formy kyslíku“. Jedná se o volné radikály a peroxid vodíku.

Proč příroda vůbec chtěla tento jed produkovat? Před časem vědci našli vysvětlení. Volné radikály a peroxid vodíku se pomocí speciálního proteinového enzymu vytvářejí na vnějším povrchu buněk a jejich pomocí naše tělo ničí bakterie, které se dostaly do krve. Je velmi rozumné vzhledem k tomu, že hydroxidový radikál ve své toxicitě konkuruje chloru.

Ne každý jed však končí mimo buňky. Tvoří se také v těch „energetických stanicích“, mitochondriích. Mají také vlastní DNA, která je poškozena reaktivními formami kyslíku. Pak je vše jasné a tak: práce elektráren se pokazí, DNA je poškozena, začíná stárnutí...

Nejistá rovnováha

Naštěstí se příroda postarala o neutralizaci reaktivních druhů kyslíku. Za miliardy let okysličeného života se naše buňky v podstatě naučily udržovat O2 pod kontrolou. Za prvé by to nemělo být příliš mnoho nebo příliš málo - obojí vyvolává tvorbu jedu. Proto jsou mitochondrie schopné „vypudit“ přebytečný kyslík a „dýchat“, aby nemohly vytvářet tyto velmi volné radikály. Kromě toho v arzenálu našeho těla existují látky, které jsou dobré v boji proti volným radikálům. Například antioxidační enzymy, které je přeměňují na neškodnější peroxid vodíku a jen kyslík. Jiné enzymy okamžitě berou peroxid vodíku do oběhu a přeměňují ho na vodu.

Celá tato vícestupňová ochrana funguje dobře, ale postupem času začne fungovat špatně. Vědci si nejprve mysleli, že ochranné enzymy proti reaktivním kyslíkovým formám v průběhu let slábnou. Ukázalo se, že ne, jsou stále veselí a aktivní, nicméně podle fyzikálních zákonů některé volné radikály stále obcházejí vícestupňovou ochranu a začínají ničit DNA.

Dokážete udržet svou přirozenou obranu proti jedovatým radikálům? Ano můžeš. Koneckonců, čím déle tato nebo ta zvířata žijí v průměru, tím lepší je jejich ochrana. Čím intenzivnější je metabolismus konkrétního druhu, tím účinněji se jeho zástupci vyrovnávají s volnými radikály. První pomoc zevnitř je tedy vést aktivní životní styl a nedovolit zpomalení metabolismu s věkem..

Trénujeme mládež

Existuje několik dalších faktorů, které pomáhají našim buňkám vyrovnat se s toxickými deriváty kyslíku. Například výlet do hor (1 500 metrů nad mořem). Čím vyšší, tím méně kyslíku ve vzduchu, a obyvatelé planiny, jednou v horách, začínají dýchat častěji, je pro ně obtížné se pohybovat - tělo se snaží nedostatek kyslíku kompenzovat. Po dvou týdnech života v horách se naše tělo začíná přizpůsobovat. Úroveň hemoglobinu (krevní protein, který přenáší kyslík z plic do všech tkání) stoupá a buňky se učí hospodárněji využívat O2. Podle vědců je to možná jeden z důvodů, proč je mezi horolezci Himalájí, Pamíru, Tibetu a Kavkazu mnoho játer. A i když vyrazíte do hor na dovolenou pouze jednou ročně, dočkáte se stejných výhodných změn, i když jen na měsíc..

Takže se můžete naučit dýchat hodně kyslíku, nebo naopak trochu, existuje spousta dýchacích technik v obou směrech. Celkově však tělo bude stále udržovat množství kyslíku vstupujícího do buňky na určitém průměru, optimálním pro sebe a úroveň své zátěže. A stejné 1% půjde na produkci jedu.

Vědci se proto domnívají, že bude efektivnější jít z druhé strany. Nechte na pokoji množství O2 a zvyšte buněčnou obranu proti jeho aktivním formám. Potřebujeme antioxidanty a ty, které dokážou proniknout do mitochondrií a zneškodnit tam jed. To je přesně to, co chce Rusnano vyrábět. Možná, že za několik let lze takové antioxidanty přijmout, jako jsou současné vitamíny A, E a C..

Omlazující kapky

Seznam moderních antioxidantů již dlouho není omezen na uvedené vitamíny A, E a C. Mezi nejnovější objevy patří antioxidační ionty SkQ, vyvinuté skupinou vědců pod vedením řádného člena Akademie věd, čestného prezidenta Ruské společnosti biochemiků a molekulárních biologů, ředitele Ústavu fyzikální a chemické biologie pojmenovaného po... A. N. Belozersky Moskevská státní univerzita, laureát Státní ceny SSSR, zakladatel a děkan Fakulty bioinženýrství a bioinformatiky Moskevské státní univerzity Vladimir Skulachev.

V 70. letech dvacátého století skvěle dokázal teorii, že mitochondrie jsou „elektrárny“ buněk. Za tímto účelem byly vynalezeny kladně nabité částice („Skulachevovy ionty“), které mohou pronikat do mitochondrií. Nyní akademik Skulachev a jeho studenti „připojili“ k těmto iontům antioxidační látku, která je schopná „jednat“ s toxickými sloučeninami kyslíku.

V první fázi to nebudou „pilulky na stáří“, ale léky na léčbu konkrétních onemocnění. První v řadě jsou oční kapky k léčbě některých problémů se zrakem souvisejících s věkem. Tyto léky již při testování na zvířatech přinesly naprosto fantastické výsledky. V závislosti na druhu mohou nové antioxidanty snížit časnou úmrtnost, zvýšit průměrnou délku života a prodloužit maximální věkově lákavé vyhlídky!

Dýchání se reflexivně zrychluje, když tělo tráví hodně energie a potřebuje zvýšené nasycení buněk kyslíkem. K tomu dochází při běhu, potápění do hloubky, při porodu a při sexuálním a nervovém vzrušení. Právě v takových okamžicích dochází k nebezpečnému hyperventilačnímu syndromu..

Syndrom hyperventilace: příznaky

Mezi hlavní příznaky syndromu hyperventilace patří:

 • pocit úzkosti, úzkosti, vzrušení;
 • rychlé dýchání, zívání;
 • pocit mírného udušení, nedostatek vzduchu;
 • zvýšená srdeční frekvence;
 • nedostatek koordinace, závratě;
 • brnění v končetinách, necitlivost;
 • bolest na hrudi, napětí nebo naopak měkkost.

Možné jsou i další příznaky hypoxie způsobené syndromem hyperventilace:

 • bolest hlavy;
 • zvýšená tvorba plynu, nadýmání, říhání;
 • křečové pohyby;
 • zvýšené pocení;
 • rozmazané vidění;
 • ztráta vědomí;
 • kóma.

Tyto příznaky mohou být způsobeny jinými důvody, ale pokud je dýchání narušeno, jedná se o příznaky různých stupňů hypoxie mozku. Pro obnovení normálního přívodu krve do mozku je nutné normalizovat dýchání a počkat, dokud nezmizí všechny příznaky hypoxie.

Kontrola hyperventilace

Při potápění existuje koncept řízené hyperventilace - když potápěč v sobě uměle vyvolává mírnou hyperventilaci, aniž by ji přivedl k hypoxii. Před potápěním se několikrát zhluboka nadechne a vydechne a potápí se při nádechu. Děje se tak za účelem zvýšení přísunu kyslíku do tkání a podle toho prodloužení doby ponoru a snížení rizika hyperventilačního syndromu..

Dýchání vám umožňuje regulovat vaše tempo běhu. Běh bez hladovění kyslíkem je považován za optimální pro amatérský trénink. Za tímto účelem trenéři doporučují jeden krátký hluboký nádech nosem (jeden krok) a čtyři dlouhý nádech ústy..

Je snadné zkontrolovat hypoxii a riziko syndromu hyperventilace: pokud je příjemné mluvit za běhu, pak neexistuje žádná hyperventilace. Pokud je těžké mluvit, pak je to již vysoká míra. Pokud je dýchání časté a přerušované, pak síla vystačí na ne více než pět minut běhu. Sprinterové běží prakticky zadržení dechu, když předtím vytvořili přísun kyslíku. Kombinuje sprintový běh s potápěním.

Porod je další situace. nebezpečné z hlediska výskytu syndromu hyperventilace. V určitých fázích porodu je důležité časté a přerušované (psí) dýchání. V kurzech přípravy na porod se takové dýchání učí nastávající matky. Hodí se během kontrakcí, aby reguloval bolest a řídil přísun kyslíku. Aby se na začátku boje vytvořila taková rezerva, jako před ponorem nebo sprintovou vzdáleností, je proveden hluboký dech a dlouhý dech. Poté následuje 30-60 sekund rychlého dýchání. A na konci zápasu se znovu zhluboka nadechněte a zhluboka se nadechněte. Poměr inhalace a výdechu by měl být navíc 1: 2. Během pokusů sami porodníci řídí dýchání porodní ženy - to je pro narozenou osobu příliš důležité.

Syndrom hyperventilace: proč je nadbytečný kyslík škodlivý

Jak se zvyšuje hladina kyslíku v krvi, klesá oxid uhličitý, který je základem oxidu uhelnatého. Když však obsah kyslíku překročí kritickou hranici, množství oxidu uhličitého dramaticky vzroste..

Oxid uhličitý je konečným produktem metabolických procesů v těle. Normálně je hladina oxidu uhličitého neustále přítomného v arteriální krvi 41 mm Hg. Art., A v žíle - 43-45 mm Hg. Umění. Vzduch obsažený v plicních sklípcích musí také obsahovat oxid uhličitý - jeho tlak je asi 40 mm Hg. Umění. Pokud by v plicích nebyl vůbec žádný oxid uhličitý (k čemuž může dojít u hyperventilačního syndromu), nemohli bychom vůbec dýchat, protože jde o fyziologickou dráždivou látku dýchacího centra, která poskytuje reflexivní dýchání. Zvýšilo se množství oxidu uhličitého v alveolách - signál do mozku - inhalace. Alveolární krev byla nasycena kyslíkem - signál do mozku - výdech. Pokud je kyslík dodáván v přebytku, parciální tlak oxidu uhličitého v alveolárním vzduchu klesá na 12-16 mm Hg. Svatý.

Druhou funkcí oxidu uhličitého je regulace tónu cév. Z plic do dýchacího centra se přenáší signál o kritickém poklesu hladiny oxidu uhličitého při hyperventilačním syndromu, reflexní odpovědí je prudké zúžení mozkových cév. Zúženými cévami vstupuje do mozku mnohem méně kyslíku - dochází k hypoxii nebo hladovění kyslíkem. Všechny tyto chemické reakce probíhají na pozadí aktivní saturace jiných tkání kyslíkem. Protože molekuly kyslíku nemohou být v našem těle volné, váže je hemoglobin. V popsané situaci se molekuly hemoglobinu vážou pevněji na molekuly kyslíku a začíná „okyselování“ tkáně, protože pro červené krvinky je obtížnější přenášet těžké vázané prvky na periferii.

V důsledku hypoxie začíná inhibice mozkové kůry, jejíž mnoho buněk nenávratně umírá. V tomto případě se aktivuje subkortex - osoba má halucinace. Pokud hypoxie u hyperventilačního syndromu trvá dlouhou dobu, je možná mrtvice, kóma a smrt..

Co se stane, když člověk dýchá čistý kyslík? Jak dlouho vydrží?

 1. ne na dlouho
 2. a jdete na staveniště, požádejte svářeče o kyslíkovou láhev, otevřete ji (nejlépe v naolejovaných rukavicích) a uvidíte, jak moc ji můžete dýchat...

(sarkasmus) nezkoušejte to (aby mě nedali) kyslík, v kombinaci s jakýmkoli sacharidem, způsobí takovou oxidační reakci (velké světlo), že se pak budou hromadit na stěnách...

 • Řekněte mi, jak dlouho můžete dýchat čistý kyslík při tlaku 0,3? Děkuji předem!
 • Atmosféra obsahuje přibližně 17% kyslíku. Dokonce i v nemocnici dostávají pacienti 22%, nikoli čistý kyslík. Kyslík je jednou z nejagresivnějších chemikálií (oxidační činidlo). Atomy kyslíku dokonce reagují navzájem. Proto je O2 a nejen O. O1 obecně jed! Se zvyšujícím se tlakem se také zvyšuje reaktivita kyslíku....
  Pokud dýcháte čistý (100%) kyslík (O2) a po dlouhou dobu, pak:
  1) Těžké popáleniny dýchacích cest.
  2) může vést k těžké otravě celého těla.
 • Životní aktivita lidského těla a vnitřní procesy, které ji určují, se jemně počítají pro spotřebu kyslíku v určitém množství. Přebytek kyslíku, stejně jako jeho nedostatek, je pro tělo škodlivý. Překročení parciálního tlaku hodnot O2 o 1,8 atm. po dlouhodobé expozici je plyn toxický pro plíce a mozek. Mechanismus toxického účinku O2 spočívá v narušení biochemické rovnováhy buněk tkáně, zejména nervových buněk mozku.
  Dlouhodobé vdechování kyslíku způsobuje toxicitu kyslíku. Jak je to dlouhé? Pro normální atmosférický tlak - 18-24 hodin. Pro potápěče pod vodou je situace mnohem horší. Čím vyšší je tlak, tím méně můžete dýchat čistý kyslík. Potápění do hloubky více než 10 metrů s čistým kyslíkem je přísně zakázáno!! !

  Bezpečnostní limity kyslíku NOAA
  PO2 (bar / ata) Čas
  0,6 720 min
  0,7 570 min
  0,8 450 min
  0,9 360 min
  1,0 300 min (při atmosférickém tlaku)
  1,1 240 minut
  1,2 210 minut
  1,3 180 minut
  1,4 150 min
  1,5 120 minut
  1,6 45 minut

  Příznaky kyslíkové toxicity: zhoršení zraku (tunelové vidění, neschopnost zaostřit), zhoršení sluchu (zvonění v uších, výskyt cizích zvuků), nevolnost, křečové kontrakce (zejména svalů obličeje), zvýšená citlivost na vnější podněty a závratě. Nejzávažnějším příznakem je nástup křečí nebo hyperoxických záchvatů. Takové záchvaty představují ztrátu vědomí s výskytem opakovaných silných kontrakcí téměř všech svalů v těle během jedné minuty..

 • Při letech na Měsíc astronauti dýchali čistý kyslík při výrazně sníženém tlaku bez škodlivých následků. Později to bylo opuštěno kvůli nebezpečí požárů..
 • zuby se rychle zhorší...
 • Takto obecně probíhají redoxní reakce v mozku - takto se rodí myšlenky. Kyslík zrychluje, CO2 inhibuje. Při nadbytku O2 nedochází k žádné inhibici: zkuste dýchat často, často - hlava se vám bude točit. Něco takového vypadá jako „otrava kyslíkem“.
  Zde je uvedena tabulka, kolik lidí vydrží na čistém O2 - závisí na tlaku.
 • Nic se nestane, alespoň pro nás. A pro vás to skončí otravou kyslíkem, kómatem a....
 • s největší pravděpodobností se zadusí, takový pocit bude - že nemůže dýchat, dýchat.
 • Otrava kyslíkem

  Kyslík je základním prvkem pro udržení života na Zemi. Jeho optimální obsah ve vdechovaném vzduchu pro člověka je 20–21%. Kyslíkové směsi se zvýšeným obsahem se používají k udržení respirační funkce při ponoření do vody, v podmínkách zředěného vzduchu a vesmíru. V medicíně se kyslíková terapie používá k léčbě řady nemocí..

  Nedostatek a přebytek kyslíku jsou pro každý živý organismus nebezpečné. Co je to hyperoxie, za jakých podmínek se tato nemoc vyvíjí a jak je nebezpečná pro člověka?

  Co je to hyperoxie

  Hyperoxie je komplex patologických reakcí, které se vyvíjejí v těle při nadměrném přísunu kyslíku. Onemocnění se vyskytuje v důsledku nesprávného použití dýchacích směsí při potápění do hloubky (otrava kyslíkem při potápění), v letectví a astronautice, během léčby kyslíkem (hyperbarická oxygenace).

  Faktory zhoršující průběh onemocnění:

  • přehřátí nebo podchlazení;
  • fyzická aktivita;
  • individuální citlivost;
  • obsah škodlivých plynů ve směsi dýchacích cest, včetně oxidu uhličitého;
  • akumulace oxidu uhličitého v těle.

  Otrava kyslíkem, pravděpodobně v důsledku použití regenerativního dýchacího přístroje, nesprávným použitím tlakové komory během dekomprese.

  Při mírném přesycení tkání kyslíkem může dojít k intoxikaci kyslíkem, která je doprovázena:

  • závrať;
  • zakalení vědomí;
  • závoj před očima;
  • tinnitus.

  Podobný stav nastává během hyperventilace plic (nucené hluboké nádechy a výdechy) nebo neobvyklého zvýšení obsahu kyslíku v atmosférickém vzduchu - například u obyvatel měst při cestování mimo město. U sportovců lze podobnou situaci pozorovat při vysoké fyzické námaze současně s hlubokým dýcháním..

  Známky hyperoxie

  Když do krve vstupuje přebytečné množství kyslíku, nejprve se vyvinou normální kompenzační reakce:

  • pomalé dýchání;
  • vazokonstrikce mozku a plic;
  • snížená srdeční frekvence;
  • pokles objemu cirkulující krve.

  V budoucnu vzniknou patologické procesy, které se projeví porušením přenosu plynů krví a oxidací buněčných membrán.

  Normálně krev z plic přenáší kyslík a zpět z tkání - oxid uhličitý. Přebytek kyslíku vede k jeho vazbě na hemoglobin a není dostatek volného hemoglobinu k odstranění oxidu uhličitého. Proto dochází k otravě tkání oxidem uhličitým. To se projevuje následujícími znaky:

 • dušnost;
 • zarudnutí obličeje;
 • křeče;
 • ztráta vědomí.
 • Druhý patologický mechanismus otravy kyslíkem je spojen s ničením buněčných membrán. Za normálních okolností je kyslík v tkáních úplně oxidován a při jeho nadbytku zůstává mnoho podoxidovaných produktů - volné radikály, které začínají primárně interagovat s lipidy buněčných membrán. Spustí se kaskádový proces, který může pokračovat i po normalizaci hladiny kyslíku v tkáních.

  Příznaky otravy kyslíkem

  Intoxikace kyslíkem se projevuje okamžitě, to znamená, že neexistuje latentní období. Přebytek kyslíku v těle vede k následujícím příznakům:

  Křeče mohou být jediným znakem - důsledkem rychlé otravy centrálního nervového systému s vysokým obsahem kyslíku;

 • první příznaky otravy jsou nejčastěji necitlivost prstů nebo mravenčení v nich, záškuby svalů obličeje, třes rtů;
 • periodická nevolnost a zvracení;
 • zrakové postižení, až slepota;
 • pocity neklidu, úzkosti, podrážděnosti, zmatenosti;
 • tinnitus, někdy pulzující nebo podobný zvonku;
 • závratě, nedostatečná koordinace pohybů.
 • Příznaky onemocnění závisí na jeho formě.

  Formy otravy kyslíkem

  V závislosti na převaze určitých příznaků v případě otravy kyslíkem se rozlišují tři formy průběhu onemocnění.

   Plicní forma. V této formě jsou ovlivněny hlavně dýchací cesty a plíce. Je charakterizován otoky a podrážděním sliznice, kašlem, pocity pálení za hrudní kostí. S nárůstem příznaků se vyvíjejí krvácení do vnitřních orgánů, mozku a míchy, atelektáza (kolaps) plic. Je to možné při dlouhodobém dýchání se směsí s nízkým parciálním tlakem kyslíku 1,3–1,6 baru (například sestup do hloubky 18 metrů). Reakční rychlost je úměrná parciálnímu tlaku a době vdechnutí směsi. Takže při parciálním tlaku kyslíku 1 bar dochází k hyperoxii u lidí po 6 hodinách a při 2,5 baru - po 3. Pokud jsou příčiny odstraněny, příznaky zmizí po 2-4 hodinách, tělo je nakonec obnoveno po 2-4 dnech.

  Křečovitá forma. Rozvíjejí se poruchy sluchu a zraku, podrážděnost, brnění a záškuby svalů. S nárůstem hyperoxie se objevují častější křečové záchvaty, podobné epileptickým. Existuje vysoké riziko utonutí pod vodou. Konvulzivní forma je charakteristická pro otravu čistým kyslíkem nebo směsmi s parciálním tlakem 2 - 3 bar. Když jsou po záchvatech odstraněny příčiny hyperoxie, nastává spánek, který může trvat několik hodin. Po záchvatu nezůstávají žádné nežádoucí účinky.

 • Cévní forma. Vyvíjí se při parciálním tlaku nad tři bary. Je charakterizován prudkým poklesem krevního tlaku, četnými krvácením do kůže a sliznic, zástavou srdce.
 • Při parciálním tlaku 5 barů se hyperoxie vyvíjí rychle, dochází k okamžité ztrátě vědomí a smrti.

  V potápěčské praxi se můžete setkat s plicními a konvulzivními formami hyperoxie a také s jejich smíšeným průběhem..

  První pomoc

  První pomoc je odstranit přebytečný kyslík:

  • zmenšit hloubku sestupu a přejít na doraz;
  • v případě ztráty vědomí přivést oběť k smyslům (zkušení potápěči k tomu používají silný proud kyslíku, jehož přísun reflexivně zadržuje dech);
  • v komoře přepněte na dýchání pomocí směsi kyslíku nebo vzduchu;
  • v případě křečí chránit před poškozením, ale neopravovat;
  • dekomprese v případě záchvatů je nemožná;
  • během dne odpočívejte v teplé, zatemněné místnosti s dobrým větráním.

  V závažných případech otravy kyslíkem může být vyžadována lékařská péče.

  Léčba

  Léčba určuje lékař na základě povahy hyperoxie.

  1. V plicní formě se na končetiny aplikují venózní turnikety, provádí se odsávání pěny z plic, léčí se acidóza, užívají se diuretika.
  2. K úlevě od záchvatů se užívá intravenózně „Aminazin“, „Seduxen“ nebo „Difenhydramin“.
  3. Pokud existují vhodné indikace, jsou předepsány léky k obnovení srdeční činnosti, stimulace dýchání a bolesti.

  K prevenci pneumonie může být předepsáno antibiotikum..

  Prevence

  Prevence hyperoxie spočívá v dodržování pravidel pro používání kyslíkových směsí a používání dýchacích přístrojů:

  • nepřekračujte přípustnou hloubku ponoru;
  • nepřekračujte přípustný čas strávený v hloubce;
  • při použití směsí s různým obsahem kyslíku důsledně dodržujte označení lahví a pořadí jejich použití;
  • sledovat čas strávený v dekompresní komoře;
  • při provádění dekomprese čistým kyslíkem by doba dýchání neměla přesáhnout 3–3,5 hodiny;
  • pravidelně kontrolujte technickou provozuschopnost rekuperačních zařízení.

  Pojďme to shrnout. Hyperoxie je patologická reakce, která se vyvíjí, když je v těle přebytek kyslíku. Nemoc se vyvíjí při dýchání čistého kyslíku nebo jeho směsí. V praxi potápěči, piloti a astronauti často trpí projevy příznaků hyperoxie. Je také možné, že vývoj onemocnění u pacientů podstupujících léčbu v tlakové komoře.

  Známky otravy kyslíkem - závratě, rozmazané vidění, brnění v prstech na rukou a nohou, chvění rtů. V budoucnu se objeví křeče nebo poruchy dýchacího systému. S včasnou eliminací přebytečného kyslíku příznaky zmizí během několika hodin a tělo se během několika dní plně zotaví. V závažných případech potřebuje oběť lékařskou pomoc.

  Otrava kyslíkem

  Kyslík je důležitý prvek, bez kterého se živé organismy neobejdou. Přebytek této látky je však zároveň nebezpečný, protože způsobuje otravu kyslíkem.

  Nejčastěji se vyvíjí u potápěčů, pilotů a astronautů. V každém případě musí být léčba tohoto stavu zahájena okamžitě, jinak hrozí nebezpečí nebezpečných následků..

  Podstata hyperoxie

  Otrava kyslíkem v medicíně se nazývá hyperoxie. Tento termín je chápán jako komplex abnormálních reakcí těla, které jsou výsledkem nadměrného příjmu kyslíku..

  Patofyziologie tohoto stavu je spojena s nesprávným používáním dýchacích směsí používaných při potápění do hloubky, stejně jako v astronautice a letectví. Navíc k tomu může dojít v důsledku ošetření kyslíkem.

  Při mírném přesycení těla kyslíkem dochází k intoxikaci kyslíkem. Je charakterizován příznaky závratě, poruchy vědomí. U člověka se před očima objeví tinnitus a závoj.

  Tento stav je charakteristický pro hyperventilaci plic, ke které dochází v důsledku nuceného provádění hlubokých dechů a výdechů. Tyto příznaky mohou být navíc výsledkem zvýšení množství kyslíku ve vzduchu - například když obyvatelé měst opouštějí město. U sportovců je patofyziologie problému způsobena vysokou zátěží na pozadí hlubokého dýchání..

  Důvody otravy

  Přebytek kyslíku v těle může nastat z následujících důvodů:

  • porušení bezpečnostních pravidel při práci se směsmi plynů;
  • poruchy funkce mechanismu, který dodává kyslík osobě pod tlakem;
  • porušení dekomprese potápěči a potápěči;
  • překročení požadované hloubky ponoru;
  • narušení pilotní kyslíkové masky.

  Aby nedošlo k předávkování kyslíkem, je důležité dodržovat pravidla pro práci s dýchacími směsmi, kontrolovat vybavení, naučit se jednat v nouzových situacích.

  Příznaky otravy kyslíkem

  Otravu kyslíkem nelze vždy okamžitě rozpoznat. V první fázi nadměrného příjmu této látky do těla se objevují atypické příznaky, podle kterých je obtížné posoudit hrozící nebezpečí. Patří mezi ně následující:

  • pomalé dýchání;
  • zhoršení krevního oběhu;
  • zúžení malých cév, které dodávají krev do plic a mozku;
  • zpomalení srdeční frekvence.

  Pokud nebudou tyto příznaky přijaty včas, mohou vést k oxidaci buněk a narušení šíření plynů krví..

  V normálním stavu krev nese kyslík z plic a dodává zpět kysličník uhličitý. Patofyziologie abnormálních procesů je taková, že se kyslík váže na hemoglobin. V důsledku toho existuje nedostatek volného hemoglobinu k odstranění oxidu uhličitého z těla..

  Výsledkem jsou nepříjemné následky, které naznačují přesycení kyslíkem. Patří mezi ně intenzivní bolesti hlavy, zarudnutí na obličeji, dýchací potíže, konvulzivní syndrom, mdloby.

  Charakteristickým rysem hyperoxie je absence latentního období. K nástupu příznaků otravy kyslíkem dochází okamžitě. Výsledkem je, že oběť čelí následujícím projevům:

  1. Křeče. Tento příznak je často jediným projevem skutečnosti, že se do lidského těla dostalo velké množství kyslíku a došlo k otravě.
  2. Nevolnost a zvracení.
  3. Brnění a necitlivost prstů, chvění rtů a obličejových svalů.
  4. Ztráta koncentrace.
  5. Závrať.
  6. Narušená koordinace pohybů.
  7. Zvonění a tinnitus.
  8. Zvýšená úzkost, panika, podrážděnost.
  9. Rozmazané vidění. Někdy dokonce přijde slepota.

  Formy otravy kyslíkem

  Hyperoxie může mít několik variant kurzu, z nichž každá se vyznačuje určitými rysy..

  Cévní forma

  Je považován za nejnebezpečnější. Jeho patofyziologie spočívá v dodávání dýchacího plynu při velmi vysokém tlaku. Tento stav je charakterizován náhlou vazodilatací, sníženým tlakem a zhoršením srdce. Existuje také riziko vícenásobného krvácení do kůže a sliznic. Pokud krevní tlak náhle poklesne, existuje riziko zástavy srdce a smrti..

  První pomocí v tomto případě je rychlé zastavení dodávky směsi. Oběť by měla co nejdříve obnovit normální dýchání. Následující den by měl být člověk v temné a teplé místnosti, která je dobře větraná. Ve zvláště obtížných situacích je nutná specializovaná pomoc.

  Křečovitá forma

  Pozorováno při zvýšení tlaku max. 3 bar. Je charakterizován lézemi centrálního nervového systému. Tento stav je doprovázen euforií nebo naopak apatií. Existuje také riziko poškození zraku. Kromě toho může být bledost kůže, pocení.

  Jak intoxikace postupuje, objevují se křeče, mdloby, intenzivní zvracení, omračování. Pokud se záchvaty opakují, existuje riziko zástavy dýchání a smrti. Pokud dojde k hyperoxii pod vodou, člověk se může utopit. Pokud je možné zastavit vdechování silného proudu kyslíku, křeče se zastaví a dýchání se obnoví. K normalizaci stavu musí mít člověk dostatek spánku..

  Plicní forma

  K tomu dochází, když je parciální tlak mírně překročen. Tento stav je charakterizován zhoršenými funkcemi plic a dýchacích cest. Nejprve se objeví pocit sucha v krku, otok nosní sliznice, ucpání. Pak se objeví kašel, který se postupně zvyšuje. Tento příznak je doprovázen pocitem pálení a zvýšením teploty..

  Pokud intoxikace stále roste, existuje riziko krvácení do mozku, jater, srdce, plic. Poté, co přestanete dýchat kyslík, příznaky během několika hodin ustoupí. Po 2-4 dnech úplně zmizí.

  Přitěžující faktory

  Příznaky přetížení kyslíkem se zhoršují následujícími faktory:

  • přehřátí;
  • individuální charakteristiky;
  • fyzická aktivita;
  • podchlazení;
  • přítomnost škodlivých plynů ve směsi pro dýchání, včetně oxidu uhličitého;
  • akumulace oxidu uhličitého v těle.

  Kyslíková toxicita může být výsledkem použití regeneračních dýchacích přístrojů. Důvodem je také často nesprávné použití tlakové komory v případě dekomprese..

  První pomoc

  Při nadbytku kyslíku v těle je nutné eliminovat vliv provokujících faktorů. Chcete-li to provést, doporučujeme provést následující:

  • snížit hloubku sestupu;
  • v případě mdloby je nutné přivést oběť k vědomí - zkušení potápěči používají silný proud kyslíku, který přispívá k reflexnímu zachycení dechu;
  • snížit přívod kyslíku do komory;
  • když se objeví záchvaty, musíte chránit člověka před poškozením, ale neopravovat ho;
  • u konvulzivního syndromu je dekomprese zakázána;
  • zajistěte odpočinek v posteli po dobu 24 hodin - oběť by měla být v dobře větrané temné místnosti.

  Pokud se stav oběti stal vážným a nelze jej přivést k rozumu sám, musíte okamžitě zavolat sanitku nebo přepravit osobu do nemocnice.

  Léčba

  Po poskytnutí první pomoci musí být oběť odeslána do nemocnice. Specialista provede nezbytné diagnostické testy a na základě jejich výsledků zvolí léčbu.

  V některých případech se po intoxikaci těla provádí léčba antibakteriálními léky. To pomůže zabránit vzniku infekčních komplikací. Užívání drog je také indikováno, když se objeví příznaky pneumonie..

  Pokud dojde k výraznému poškození plic, musíte nejprve odstranit otok. K tomu se používá inhalace různými způsoby. V mírných případech otravy kyslíkem by po ukončení záchvatů měla být oběti předepsána analgetika. Poté musí osoba dodržovat úplný odpočinek..

  Pokud záchvaty nezastaví po dlouhou dobu nebo se znovu vrátí, musí být záchvaty odstraněny. K tomu musíte použít speciální léky pro intramuskulární injekci. Abyste během útoku nepoškodili jazyk nebo čelist, musíte si do úst vložit předmět - například lžíci zabalenou do gázy.

  V některých situacích dochází při přebytku kyslíku v těle k poškození srdce a cév. V tomto případě je vybrána vhodná terapie pro vnitřní orgány. Specifické léky předepisuje lékař s přihlédnutím k stavu pacienta. Jakékoli možnosti samoléčby jsou přísně zakázány..

  Pro Více Informací O Migréně