Příčiny, příznaky a projevy rakoviny mozku

Co je rakovina mozku? Jedná se o intrakraniální malignity. Novotvary v mozku jsou častou příčinou bolesti hlavy. Diagnóza nádorového procesu je obtížná v důsledku podobných příznaků se zánětlivými procesy mozkových blan. Rakovina mozku - příčiny patologického procesu zůstávají až do konce, nebyly studovány.

Příčiny rakoviny mozku

Zdravé tkáňové buňky procházejí abnormální nekontrolovanou reprodukcí. Rakovina mozku - příčiny novotvaru jsou možné v důsledku pronikajících metastáz z tvorby nádoru umístěného v jiném orgánu.

Zaměření nádoru ve strukturách mozku je rozděleno v závislosti na tkáni, ve které k anomálii dochází:

 • Vnější povrch mozku (menangiom);
 • Mozková tkáň (ganglioma, astrocytom);
 • Mozková nervová vlákna (neurinom).

Abnormální dělení buněk může mít také benigní typ nádoru. Tyto formace netvoří metastázy a na konci růstu zůstávají pasivní.

Příčiny rakoviny mozku stále studuje mnoho vědců. Na základě výzkumu byla identifikována řada faktorů, které ovlivňují začátek patologické degenerace buněk:

 • Genetická složka (patologický proces je možný s anamnézou chromozomálních mutací - Lee - Fraumeni, Gorlinův syndrom) - provokujícím faktorem ve vývoji onkologie může být - tuberkulózní skleróza, Brunevilleova choroba nebo patologie genu APC;
 • HIV infekce - získaná imunodeficience je běžnou příčinou degenerace tkání;
 • Snížená imunita na pozadí chirurgických zákroků spojených s transplantací orgánů (transplantace);
 • Radioaktivní expozice, účinek karcinogenů na tělo - je jedním z důvodů rakoviny mozku (riziková skupina zahrnuje pracovníky v nebezpečných průmyslových odvětvích);
 • Rasa (na základě výzkumu vyšlo najevo, že u zástupců se světlou pletí je pravděpodobnější, že na rozdíl od jiných ras budou mít rakovinu mozku);
 • Pohlaví (ženy častěji onemocní);
 • Zneužívání alkoholu a nikotinu - vyvolává mutaci buněčného složení, která způsobuje rakovinu mozku;
 • Poranění lebky (tlak na degeneraci tkání, může vyprovokovat i menší zranění);
 • Věkové změny v těle (častější u starších lidí).

Důvodem pro vznik rakoviny mozku jsou často zhoubné novotvary v mléčných žlázách, které tvoří metastázy a pronikají do mozkových struktur vaskulární sítí..

Vědci předložili několik teorií o patofyziologickém původu nádoru: imunitní, mutační, virové, chemické, epigenetické, teorie maligních kmenových buněk. Podle jejich názoru tyto teorie odpovídají na otázku - odkud pochází rakovina mozku?.

Imunitní teorie naznačuje příčiny rakoviny mozku, neschopnost ochranných buněk těla rozpoznat hrozbu od patologických strukturních jednotek. Mutační teorie je založena na předpokladu poškození DNA buněk, v důsledku čehož se z mutované tkáně rodí maligní nádor, který má monoklonální původ.

Virová teorie je založena na objevu extracelulárních látek, které se podílejí na tvorbě určitých typů rakoviny. Tato teorie proto předpokládá, že rakovinné buňky se objevují integrací viru do buněčné molekulární struktury a vytvářejí jejich kopie, a proto vzniká patologický proces.

Chemická teorie naznačuje, že buněčnou mutaci vyvolávají chemické sloučeniny z vnějšího prostředí. Epigenetická, je postavena na základě vědy - epigenetiky a věří, že příčinou je mutace epigenetických buněk.

Teorie maligních kmenových buněk říká o příčině vzniku rakoviny při selhání dělení těchto buněk, což vede k nerovnováze a nekontrolované reprodukci. Tyto teorie jsou založeny pouze na předpokladech a nenalezly vědecké potvrzení.

Mnoho lidí, kteří čelí novotvarům, se obává, zda je zděděna rakovina nebo zda není možné makromolekula DNA (uchovává biologickou informaci ve formě genetického kódu). Četné studie v této oblasti nedávají jasnou odpověď..

Předpokládá se, že genetická predispozice k nádorovému procesu v hlavní příčině vzniku je buňkami zapamatována a zděděna potomky. Tento faktor nemusí vždy znamenat povinný vývoj rakoviny, možná se nejbližší příbuzný s patologií nikdy nestretne a bude prostě v ohrožení.

První příznaky a příznaky mozkového nádoru

Rakovinu mozku, jejíž příznaky jsou často podobné příznakům jiných onemocnění, je obtížné diagnostikovat. Počáteční fáze novotvaru je asymptomatická.

Příznaky rakoviny mozku mají různé projevy v závislosti na typu, ke kterému patří - fokální nebo cerebrální. První typ symptomatologie je charakteristický pro množení atypických buněk v jakékoli části mozku. Příznaky rakoviny mozku obecně mozkového typu, charakterizované úzkou lokalizací patologického zaměření.

 1. Denní enuréza (močová inkontinence);
 2. Paréza (poškození motorické dráhy nervu);
 3. Paralýza (úplný nedostatek pohybu);
 4. Porušení citlivosti (zhoršená bolest a hmatové vnímání, stejně jako teplota);
 5. Porucha sluchu (snížení nebo úplná ztráta sluchu, když je patologické zaměření lokalizováno se zapojením sluchového nervu);
 6. Osobní změny - změny charakteru, nemocný člověk má výbuchy agrese, nebo naopak, se stává apatickým ke všemu;
 7. Zrakové poškození, až do úplné ztráty - patologické zaměření sahá až do zrakového nervu, a proto se první příznaky rakoviny objevují ve formě rozmazaného vidění a rozmazaného vidění, je obtížné sledovat pohyby předmětů;
 8. Poruchy autonomního nervového systému (obvyklá práce se provádí s obtížemi, pocit slabosti, neustálý pocit únavy);
 9. Porušení koordinace pohybů (ohromující chůze);
 10. Porucha řeči (nesouvislá řeč);
 11. Záchvaty (prodloužené).

Příznaky rakoviny mozku jsou možné, projevují se ve formě zvýšeného intrakraniálního tlaku, růst tvorby nádoru signalizuje obecné mozkové příznaky:

 • Bolesti hlavy - častěji se cítí v ranních hodinách nebo po emočním výbuchu, fyzická aktivita způsobuje zvýšení pocitů prasknutí charakteru;
 • Závratě - objevuje se samo o sobě a není spojeno s přepracováním;
 • Nevolnost;
 • Nekontrolované zvracení - někdy nezávisí na příjmu potravy a nepřináší úlevu.

Příznaky rakoviny v raných stádiích u dospělého jsou vyjádřeny v selhání biorytmů a neustálé slabosti. Odpočinek v noci nepřináší pocit veselosti, pacient cítí neustálou ospalost - to se týká prvních příznaků maligního novotvaru.

Příznaky rakoviny mozku u žen se neliší od patologických příznaků onemocnění u mužů..

Obecná symptomatologie nádorů v mozkové tkáni je často podobná známkám cervikální osteochondrózy nebo hypertenze, proto pacient tyto příznaky nepřisuzuje projevům rakoviny hlavy a nepožaduje kvalifikovanou pomoc. Prognóza života pacienta závisí na včasném rozpoznání charakteristických příznaků rakoviny mozku v rané fázi..

Další charakteristické znaky

Hlavní příčinou rakoviny mozku je abnormální množení buněk. Progresi patologického zaměření charakterizují projevy ve formě nárůstu příznaků a zhoršení celkového stavu nemocného:

 1. Epileptické záchvaty;
 2. Hormonální nerovnováha;
 3. Dysfagie (potíže s polykáním);
 4. Labored dýchání;
 5. Změna čichu (zkreslení);
 6. Změna chuti;
 7. Halucinace (s lokalizací nádoru v temporálním laloku mozku);
 8. Porušení vnímání barev (s lokalizací patologického zaměření v týlní oblasti).

Tyto příznaky jsou charakteristické pro rychlé zvýšení tvorby nádoru, narušení fungování mozku, v závislosti na lokalizaci patologického zaměření. Růst nádoru způsobuje upnutí krevních cév v mozku, což narušuje dodávku živin.

Mnoho vědců studuje příčiny rakoviny v mozku, německý onkolog Raik Hamer na základě výzkumu dospěl k závěru, že rakovina má metafyzické příčiny (nejsou diagnostikovány přístroji). Sám výzkumník trpěl rakovinou, která podle jeho názoru vznikla po ztrátě jeho syna.

Při analýze obrazů mozků pacientů se stejným onemocněním lékař odhalil vzorec, ve kterém měli všichni pacienti psychologické faktory pro výskyt anomálie. Na základě analýzy několika tisíc anamnéz předložil onkolog teorii, že silný emoční šok ovlivňuje biologické mechanismy těla, což vede k produkci atypických buněk. Hamerova revoluční teorie nenašla v lékařské komunitě potvrzení.

Mnoho lidí, včetně parapsychologů, se pokoušelo identifikovat faktory vzniku rakoviny a tvrdí, že esoterické příčiny jsou základem nádorového procesu. Mystická učení hovoří o rozdílech v biopole u zdravého a nemocného člověka. Podle jejich učení se v těle hromadí (hromadí) negativní povahové vlastnosti (hněv, chamtivost, nenávist), které jsou schopné vyvolat novotvary. K uzdravení podle jejich názoru dochází s vnitřním vysíláním světla a láskou k atypické akumulaci buněk..

Odrůdy onkologie

Rakovina mozku u dospělých se dělí na dvě formy: maligní a benigní formace.

Pro benigní formace jsou charakteristické jasné hranice a pokrytí hustou pojivovou tkání, čímž se vytvoří kapsle. Tento druh netvoří metastázy a dokončuje svůj růst v určité fázi, někdy se nijak neprojevuje, fungování mozku často zůstává nezměněno.

Když jsou cévy lebky stlačeny, benigní onkologie je úspěšně chirurgicky odstraněna, protože změněné tkáně jsou vymezeny ze zdravých buněk. Malé nádory nevyžadují chirurgický zákrok, provádí se pravidelné sledování tvorby.

Maligní novotvary v mozku rychle zvětšují svou velikost a svírají blízké cévy a tkáně. Rakovina se projevuje akutním narušením činnosti mozku a dalších orgánů, protože tvoří metastázy, které do nich pronikají průtokem krve.

Pro atypickou buněčnou proliferaci jsou ovlivněny velké oblasti v mozku. Tento typ onkologie má fuzzy hranice, v důsledku čehož není možné oddělit patologické zaměření od zdravých buněk..

Klasifikace a stadia mozkových nádorů

Vývoj rakoviny v mozkových strukturách se dělí podle lokalizace patologického zaměření:

 1. Intracerebrální poloha (v látce mozku);
 2. Extracerebrální umístění (atypické buňky ovlivňují mozkové pleny a nervová vlákna);
 3. Intraventrikulární umístění (rakovinné buňky rostou v komorách mozku).

V současnosti je známo více než 100 druhů rakoviny.

Primární typy nádorů:

 • Meningiom (mutace buněčného složení arachnoidální membrány mozku);
 • Astrocytom (patologické buňky se objevují z pomocných strukturních jednotek mozku) - tento typ rakoviny se vyvíjí častěji u mužů;
 • Oligodendroglioma (buňky oligodendrocytů mutují) - vzácné;
 • Smíšený typ gliomů (mutace oligodendritů a astrocytů) - tento typ je nejčastěji detekován během diagnostiky;
 • Adenom hypofýzy (poruchy v endokrinním systému) - označuje benigní formaci a zřídka degeneruje do maligní formy. Vyjadřuje se ve formě zvýšení tělesné hmotnosti a zvýšeného růstu vlasů, častěji jsou ženy náchylné k této nemoci;
 • CNS lymfom (růst rakovinných buněk v lymfatických cévách mozku) - vyskytuje se s trvalým snížením imunity;
 • Ependymom (transformace zdravých buněk odpovědných za produkci mozkomíšního moku).

Ependymoma je rozdělena do tříd:

 • Anaplastický (rychlé dělení buněk s tvorbou metastáz);
 • Vysoce diferencované (pomalý růst nádoru bez tvorby metastáz);
 • Středně diferencované (množení buněk probíhá o něco rychleji než u vysoce diferencované třídy, metastázy nejsou typické).

Patologický proces v mozkových strukturách zahrnuje 4 fáze:

 1. Atypické buňky nejsou ani proliferující, ani agresivní. Příznaky jsou mírné, v důsledku čehož je diagnostika obtížná;
 2. Existuje zvýšený růst abnormálních buněk se zvýšenou degradací. Ohnisko zachycuje sousední tkáně, krevní cévy a lymfatické uzliny. Instrumentální intervence je někdy neúčinná;
 3. Klinika je vyslovována: pacient je dezorientovaný ve vesmíru, akutní bolesti hlavy, snížené vidění - tato fáze není funkční;
 4. Tvar se formuje, metastázuje do orgánů a nepodléhá chirurgickému zákroku. Terapeutická opatření jsou zaměřena na celkovou úlevu a paliativní péči.

Klinické příznaky charakteristické pro rakovinovou mozkovou lézi závisí na laloku, ve kterém je lokalizováno patologické ložisko. Novotvary v hypofýze nebo ovlivňující mozkový kmen jsou vyjádřeny poruchami pohybového aparátu a paměti.

Abnormální formace v oblasti mozečku signalizuje narušení gastrointestinálního traktu (nevolnost, zvracení) a je možná dysfagie, paréza a paralýza. Časová oblast ovlivněná rakovinou signalizuje kognitivní poškození a ztrátu sluchu.

Porážka zdravých buněk v zadní části mozku je vyjádřena trvalým zhoršováním zraku a dezorientací nemocného. Patologické zaměření v temenním laloku se projevuje ve formě poruch souvisejících s řečovým aparátem (afázie) a neschopností hmatově rozpoznávat předměty. Pacient není schopen spolehlivě popsat své části těla.

Patologické zaměření se může rozšířit do parietální a okcipitální oblasti s lokalizací na spojnici s temporálním lalokem mozku. Vyjádřeno jako obtížnost popisu položek.

Atypický růst v čelním laloku je vyjádřen porušením intelektuálních schopností, slovní zásoba slov je velmi ochuzena. Nemocný člověk se dezorientuje ve své vlastní osobnosti a časovém prostoru.

Diagnostika

Je možné určit rakovinu mozku pouze při absolvování úplného vyšetření pomocí laboratorních a instrumentálních výzkumných metod. Diagnóza patologie začíná sběrem subjektivní (ze slov pacienta) anamnézy, na základě které je pacient odeslán k dalším studiím struktur mozku.

 • CT (počítačová tomografie) - vizualizace patologického zaměření na obrázku;
 • MRI (magnetická rezonance) - odhaluje přítomnost nádoru, jeho umístění a velikost, stejně jako přítomnost metastáz;
 • Angiografie s kontrastní látkou (zkoumá se vaskulární propustnost);
 • Rentgen mozku;
 • Biopsie (punkce novotvaru v případě podezření na maligní průběh procesu, následovaná histologickým vyšetřením materiálu).

Tyto výzkumné metody jsou považovány za nejinformativnější a umožňují rozpoznat rakovinu mozku i v rané fázi..

Po potvrzení onkologického procesu je pacient odeslán k onkologovi ke jmenování terapie.

Možnosti léčby rakoviny

Léčba nádorového procesu v mozku u dospělých začíná po konzultaci se skupinou lékařů (neuropatolog, onkolog, neurochirurg, radiolog), kteří v závislosti na lokalizaci, stupni průběhu a typu novotvaru rozhodnou o dalších způsobech řešení patologie.

Chirurgická excize patologického ložiska se používá pouze v případě, že je diagnostikována v raných stádiích v kombinaci s chemoterapií. Je možné použít bypass ke snížení intrakraniálního tlaku způsobeného akumulací mozkomíšního moku v mozkových plenách (pomocí katétru je tekutina odstraněna do břišní dutiny).

V benigních formacích (adenom hypofýzy) je široce používána endoskopická metoda, která je považována za méně traumatizující pro nervová spojení a krevní cévy..

Použití chemoterapie (léky se injikují nebo předepisují k perorálnímu podání) v prvních fázích nádorového procesu se nepovažuje za hlavní metodu léčby a je předepsáno ve spojení s přestávkou k posouzení dynamiky patologického zaměření.

Radiační terapie je indikována, pokud není možný instrumentální zásah nebo jako metoda prevence recidivy po úspěšném odstranění novotvaru. Dávka záření se volí individuálně pro každého pacienta.

Používá se několik metod této terapie:

 • Brachyterapie (do ohniska se vstřikuje radioaktivní látka, která ničí atypické buňky, zdravé tkáně nejsou ovlivněny);
 • Vnější záření (vysoké dávky záření, které pacient dostane několik minut během kurzu předepsaného lékařem).

Konzervativní metoda léčby v posledních stádiích rakoviny je zaměřena na zmírnění příznaků:

 • Léky proti bolesti;
 • Antikonvulziva;
 • Neuroprotektivní látky.

Jak dlouho žijí s rakovinou v mozkových strukturách, závisí na typu nádoru a jeho umístění. Včasná detekce nádoru má vysoké procento úplného vyléčení. Pozdní diagnóza a přítomnost metastáz nepodléhá instrumentálnímu zásahu a je fatální.

Mnoho lidí se obává, jak se vyhnout rakovině mozku - prevence a zdravotní péče sníží riziko patologie.

Zdravý životní styl pomůže neochorět touto patologií a včas identifikovat nebezpečné příznaky:

 • Odmítnutí špatných návyků;
 • Kalení těla;
 • Procházky pod širým nebem;
 • Vyvážená strava;
 • Dodržování spánku a bdělosti;
 • Odstranění stresových situací.

Při prvních patologických známkách musíte okamžitě vyhledat kvalifikovanou pomoc. Včasná diagnostika patologického ložiska v mozku může člověku vrátit celý život nebo jej významně prodloužit.

Příčiny mozkového nádoru

Proč se nádory objevují ve zdravé mozkové tkáni? Odpověď na tuto otázku dříve či později dá výsledky řady vědeckých studií, ale vědci jsou zatím jen na cestě k pochopení hlubokých mechanismů onkogeneze..

Ačkoli přesné příčiny nádorů na mozku dosud nebyly stanoveny, jsou dobře známy takzvané „rizikové faktory“, které mohou vyvolat rozvoj onemocnění..

Pravděpodobnost novotvaru v mozku se může zvýšit v důsledku:

 • agresivní dopad na životní prostředí (environmentální rizikové faktory);
 • špatná dědičnost, stejně jako pokles přirozené imunitní obrany a metabolických poruch se stárnutím (genetické rizikové faktory).

Nepříznivé účinky na životní prostředí - potvrzené a podezřelé příčiny rakoviny mozku

V procesu vědeckého výzkumu se vědci z různých zemí snažili objevit vztah mezi výskytem nádoru v mozku a potenciálně nebezpečnými faktory prostředí. Pouze v jednom případě byla taková souvislost jasně vysledována: riziko vývoje novotvarů se zvýšilo pod vlivem ionizujícího záření..

Souvislost mezi rozhovorem na mobilním telefonu a zvýšením pravděpodobnosti novotvaru v mozku dosud nepřinesla přesvědčivé odůvodnění

Výsledky výzkumu dopadu dalších vnějších faktorů jsou protichůdné. Je to zejména kvůli objektivním obtížím při provádění těchto zkoušek. Někteří odborníci se však přiklánějí k názoru, že pravděpodobnost neoplastického růstu se může zvýšit při konzumaci potravin s dusičnany, při používání mobilních telefonů v oblasti elektromagnetického záření elektrických vedení..

Podle některých vědců je zároveň riziko novotvarů nižší u lidí, jejichž stravě dominuje čerstvá zelenina a ovoce. Potravinové alergie a dětské neštovice mají navíc potenciál snížit pravděpodobnost vzniku nádoru..

Úloha genetických poruch

Informace nashromážděné v průběhu let výzkumu naznačují, že pouze 5% až 10% případů rakoviny mozku je spojeno se skutečností, že dítě zdědilo defektní geny od rodičů.

Většina genetických rizikových faktorů není zděděna, ale vzniká během procesu stárnutí. V tomto případě se geny, které brání růstu nádoru, stanou neaktivními nebo přestanou správně fungovat..

Chromozomální abnormality mohou způsobit novotvary v mozku

Výskyt nádoru v mozku může být také spojen s chromozomálními abnormalitami. Jak víte, každá normální buňka v lidském těle obsahuje 23 párů chromozomů. Nejčastěji, když jsou v mozku detekovány novotvary, jsou změny pozorovány v chromozomech 1, 10, 13, 17, 19 a 22. V tomto případě jsou oligodendrogliomy obvykle diagnostikovány u pacientů se změnami 1 a 19 chromozomů, meningiomy - u lidí se změnami chromozomu 22.

Rakovina mozku a benigní nádory: příčiny různých typů novotvarů

Termín „rakovina mozku“ v hromadných sdělovacích prostředcích spojuje řadu maligních ložisek růstu nádoru, jejichž vzhled může být způsoben jedním nebo druhým faktorem:

 • Riziko růstu u většiny zhoubných novotvarů v mozku se zvyšuje s věkem. To platí pro glioblastomy, astrocytomy, chondrosarkomy. Některé typy rakoviny jsou však naopak detekovány hlavně u dětí a mladých lidí. Zejména velmi vzácné a extrémně agresivní teratoidní rhabdiodické nádory jsou obvykle diagnostikovány u dětí mladších 3 let, medullobastomů - u dětí mladších 10 let, nádorů zárodečných buněk - u pacientů ve věku 11 až 30 let, medullobastomů. Kraniofaryngiomy se tvoří u dětí do 14 let nebo u pacientů starších 45 let, prakticky se nevyskytují u lidí středního věku.
 • Byla zaznamenána souvislost mezi pravděpodobností výskytu některých novotvarů a rasou. Například kraniofaryngiomy jsou častější u pacientů s tmavou pletí.
 • V některých případech lze vysledovat závislost míry výskytu na pohlaví pacienta: glioblastomy se častěji vyskytují u mužů, nádory hypofýzy - u žen. Mnohočetné lymfomy u pacientů infikovaných HIV
 • Pravděpodobnost vzniku hemangioblastomu u pacientů s Hippel-Lindauovým syndromem je téměř stoprocentní. Riziko rozvoje lymfomu je vyšší u lidí s HIV a osob s autoimunitními chorobami. Genetické a chromozomální abnormality zjištěné u pacientů s meduloblastomy.

Aktivně se také studují důvody pro vývoj různých typů benigních nádorů; podle výsledků studií byly odhaleny určité vzorce. Včetně zjištění, že:

 • Některé typy cyst se tvoří během embryonálního vývoje. Odborníci však dosud nebyli schopni pochopit, proč se to děje, ani najít způsob, jak tomuto procesu zabránit nebo zastavit..
 • Záření do hlavy z předchozí léčby může způsobit vývoj meningiomu. Riziko vzniku nádorů je také vyšší u pacientek s neurofibromatózou typu 2 a anamnézou rakoviny prsu. Kromě toho se u 5% - 15% pacientů s neurofibromatózou tvoří více ložisek. Některé z meningiomů mají receptory, které se vážou na pohlavní hormony - progesteron, androgeny a estrogeny (méně často). Odborníci poznamenávají, že tyto nádory rostou rychleji během těhotenství. Změny hormonálních hladin během těhotenství mohou přispět k rozvoji meningiomu
 • Tvorba schwannomu je podporována defektem genu odpovědného za jeho prevenci.

Závěrem je třeba dodat, že neuroonkologové již pracují se zásadně odlišným množstvím informací, než tomu bylo před několika desítkami let. A existují všechny důvody domnívat se, že ve velmi blízké budoucnosti přestanou být příčiny rakoviny lidského mozku záhadou. To znamená, že lékaři budou mít příležitost nejen úspěšně léčit pacienty s mozkovými nádory, ale také předcházet jejich výskytu..

Pokud potřebujete další názor k objasnění diagnózy nebo léčebného plánu, pošlete nám žádost a dokumenty ke konzultaci nebo se zaregistrujte na osobní konzultaci telefonicky.

Nádory mozku

Mozkové nádory jsou intrakraniální neoplazmy, včetně neoplastických lézí mozkových tkání a nervů, membrán, cév, endokrinních struktur mozku. Projevuje se fokálními příznaky v závislosti na tématu léze a mozkovými příznaky. Diagnostický algoritmus zahrnuje vyšetření neurologem a oftalmologem, Echo-EG, EEG, CT a MRI mozku, MR-angiografii atd. Nejoptimálnější je chirurgická léčba, doplněná chemoterapií a radioterapií podle indikací. Pokud to není možné, provede se paliativní léčba.

 • Příčiny mozkového nádoru
 • Klasifikace
 • Příznaky mozkového nádoru
 • Diagnostika
 • Léčba mozkových nádorů
 • Prognóza mozkových nádorů
 • Prevence
 • Ceny ošetření

Obecná informace

Mozkové nádory tvoří až 6% všech novotvarů v lidském těle. Četnost jejich výskytu se pohybuje od 10 do 15 případů na 100 tisíc lidí. Všechny intrakraniální neoplazmy se tradičně označují jako mozkové nádory - nádory mozkové tkáně a membrán, tvorba hlavových nervů, cévní nádory, novotvary lymfatické tkáně a žlázové struktury (hypofýza a epifýza). V tomto ohledu jsou mozkové nádory rozděleny na intracerebrální a extracerebrální. Mezi tyto patří novotvary mozkových membrán a jejich choroidní plexy.

Mozkové nádory se mohou vyvinout v jakémkoli věku a mohou být dokonce vrozené. U dětí je však výskyt nižší, nepřesahuje 2,4 případů na 100 tisíc dětské populace. Mozkové neoplazmy mohou být primární, původně pocházející z mozkových tkání, a sekundární, metastatické, způsobené šířením nádorových buněk v důsledku hemato- nebo lymfogenní šíření. Sekundární neoplastické léze jsou 5-10krát častější než primární neoplazmy. Z nich je podíl maligních nádorů nejméně 60%.

Charakteristickým rysem mozkových struktur je jejich umístění v omezeném intrakraniálním prostoru. Z tohoto důvodu vede jakákoli volumetrická tvorba intrakraniální lokalizace do jednoho nebo druhého stupně ke kompresi mozkové tkáně a ke zvýšení intrakraniálního tlaku. Tedy i benigní v přírodě mozkové nádory, když dosáhnou určité velikosti, mají maligní průběh a mohou vést k smrti. S ohledem na to má problém včasné diagnostiky a přiměřeného načasování chirurgické léčby mozkových nádorů zvláštní význam pro odborníky v oboru neurologie a neurochirurgie..

Příčiny mozkového nádoru

Vznik mozkových novotvarů, stejně jako nádorové procesy jiné lokalizace, je spojen s vystavením záření, různým toxickým látkám a významnému znečištění životního prostředí. Děti mají vysoký výskyt vrozených (embryonálních) nádorů, jejichž jednou z příčin může být narušený vývoj mozkových tkání v prenatálním období. Traumatické poranění mozku může sloužit jako provokující faktor a aktivovat latentní nádorový proces.

V některých případech se mozkové nádory vyvíjejí v přítomnosti radiační terapie u pacientů s jinými nemocemi. Riziko rozvoje mozkového nádoru se zvyšuje s přechodem imunosupresivní terapie, stejně jako u jiných skupin imunokompromitovaných jedinců (například s HIV infekcí a neuro AIDS). Předispozice k výskytu mozkových novotvarů je zaznamenána u některých dědičných onemocnění: Hippel-Lindauova choroba, tuberózní skleróza, phakomatóza, neurofibromatóza.

Klasifikace

Mezi primárními mozkovými novotvary převládají neuroektodermální nádory, které se dělí na:

 • nádory astrocytární geneze (astrocytom, astroblastom)
 • oligodendrogliální geneze (oligodendroglioma, oligoastroglioma)
 • ependymální geneze (ependymom, papillom choroid plexus)
 • nádory epifýzy (piniovocytom, pinoblastom)
 • neuronální (ganglioneuroblastom, gangliocytom)
 • embryonální a špatně diferencované nádory (meduloblastom, spongioblastom, glioblastom)
 • novotvary hypofýzy (adenom)
 • nádory hlavových nervů (neurofibrom, neurinom)
 • tvorba mozkových membrán (meningiom, xantomatózní novotvary, melanotické nádory)
 • mozkové lymfomy
 • vaskulární tumory (angioretikulom, hemangioblastom)

Intracerebrální mozkové nádory podle lokalizace se dělí na sub- a supratentorické, hemisférické, nádory středních struktur a nádory mozkové báze.

Metastatické nádory mozku jsou diagnostikovány u 10–30% případů rakovinových lézí různých orgánů. Až 60% sekundárních mozkových nádorů má mnohočetnou povahu. Nejběžnějším zdrojem metastáz u mužů je rakovina plic, rakovina tlustého střeva a konečníku, ledvina a u žen rakovina prsu, rakovina plic, rakovina tlustého střeva a melanomu. Asi 85% metastáz se vyskytuje v intracerebrálních nádorech mozkových hemisfér. V zadní lebeční fosse jsou obvykle lokalizovány metastázy rakoviny těla dělohy, rakoviny prostaty a maligních nádorů gastrointestinálního traktu..

Příznaky mozkového nádoru

Dřívější manifestací procesu mozkového nádoru jsou fokální příznaky. Může mít následující vývojové mechanismy: chemické a fyzikální účinky na okolní mozkové tkáně, poškození stěny mozkové cévy s krvácením, cévní okluzi metastatickou embolií, krvácení do metastázy, stlačení cévy s rozvojem ischemie, stlačení kořenů nebo kmenů hlavových nervů. Navíc nejdříve existují příznaky lokálního podráždění určité mozkové oblasti a poté dochází ke ztrátě její funkce (neurologický deficit).

Jak nádor roste, komprese, edém a ischemie se šíří nejprve do tkání sousedících s postiženou oblastí a poté do vzdálenějších struktur, což způsobuje výskyt příznaků „v sousedství“ a „na dálku“. Mozkové příznaky způsobené intrakraniální hypertenzí a mozkovým edémem se rozvinou později. Při významném objemu mozkového nádoru je možný hromadný účinek (vytěsnění hlavních mozkových struktur) s rozvojem dislokačního syndromu - zaklínění mozečku a prodloužené míchy do týlního foramenu.

 • Lokální bolest hlavy může být časným příznakem nádoru. Vyskytuje se v důsledku podráždění receptorů lokalizovaných v hlavových nervech, žilních dutinách, stěnách meningeálních cév. Difuzní cefalalgie je pozorována u 90% případů subtentoriálních novotvarů a u 77% případů supratentoriálních nádorových procesů. Má charakter hluboké, poměrně intenzivní a praskající bolesti, často paroxysmální.
 • Zvracení je obvykle mozkovým příznakem. Jeho hlavním rysem je nedostatečné spojení s příjmem potravy. S nádorem mozečku nebo IV komory je spojen s přímým účinkem na centrum zvracení a může být primárním fokálním projevem.
 • Systémové závratě se mohou objevit ve formě potopení, rotace vlastního těla nebo okolních předmětů. Během období manifestace klinických projevů se závratě považují za ohniskové příznaky, které indikují nádorové poškození vestibulocochleárního nervu, můstku, mozečku nebo IV komory.
 • Poruchy pohybu (pyramidové poruchy) jsou primárními nádorovými příznaky u 62% pacientů. V ostatních případech se objevují později v důsledku růstu a šíření nádoru. Mezi nejčasnější projevy pyramidové nedostatečnosti patří rostoucí anisoreflexie šlachových reflexů na končetinách. Poté se objeví svalová slabost (paréza) doprovázená spasticitou způsobenou svalovou hypertonií.
 • Senzorické poruchy doprovázejí hlavně pyramidovou nedostatečnost. Klinicky se projevuje přibližně u čtvrtiny pacientů; v ostatních případech jsou detekovány pouze při neurologickém vyšetření. Poruchu svalově-artikulárního cítění lze považovat za primární fokální příznak.
 • Křečový syndrom je typičtější pro supratentorické novotvary. U 37% pacientů s mozkovými nádory se epileptické záchvaty objevují jako zjevný klinický příznak. Výskyt absencí nebo generalizovaných tonicko-klonických epileptických záchvatů je typičtější pro nádory se střední lokalizací; paroxysmy typu Jacksonianské epilepsie - pro novotvary umístěné v blízkosti mozkové kůry. Povaha aury epileptického záchvatu často pomáhá stanovit téma porážky. Jak novotvar roste, generalizované záchvaty se transformují na částečné. S progresí intrakraniální hypertenze zpravidla dochází k poklesu epiativity.
 • Poruchy duševní sféry během období manifestace se vyskytují u 15-20% případů mozkových nádorů, zejména pokud jsou umístěny v čelním laloku. Pro nádory pólu čelního laloku je typická nedostatečná iniciativa, nevrlost a letargie. Euforičnost, uspokojení, nepřiměřená veselost naznačují porážku základny čelního laloku. V takových případech je progrese nádorového procesu doprovázena zvýšením agresivity, zloby a negativismu. Vizuální halucinace jsou charakteristické pro novotvary umístěné na křižovatce spánkových a čelních laloků. Duševní poruchy ve formě progresivního poškození paměti, poruchy myšlení a pozornosti působí jako obecné mozkové příznaky, protože jsou způsobeny rostoucí intrakraniální hypertenzí, intoxikací nádorem a poškozením asociativních drah..
 • Kongestivní disky zrakových nervů jsou diagnostikovány u poloviny pacientů častěji v pozdějších stadiích, ale u dětí mohou sloužit jako debutový příznak nádoru. V důsledku zvýšeného nitrolebního tlaku se může objevit přechodné rozmazané vidění nebo „mouchy“ před očima. S progresí nádoru dochází ke zvyšujícímu se zhoršování zraku spojenému s atrofií optických nervů.
 • Ke změnám vizuálních polí dochází při poškození chiasmu a vizuálních traktů. V prvním případě se jedná o heteronymní hemianopsii (ztráta protilehlých polovin zorných polí), ve druhém - homonymní (ztráta pravé nebo obou levých polovin ve vizuálních polích).
 • Mezi další příznaky patří ztráta sluchu, senzomotorická afázie, cerebelární ataxie, okulomotorické poruchy, čichové, sluchové a chuťové halucinace a autonomní dysfunkce. Pokud je mozkový nádor lokalizován v hypotalamu nebo hypofýze, dochází k hormonálním poruchám.

Diagnostika

Počáteční vyšetření pacienta zahrnuje posouzení neurologického stavu, vyšetření oftalmologem, echo-encefalografii, EEG. Při vyšetřování neurologického stavu věnuje neurolog zvláštní pozornost fokálním příznakům, což umožňuje stanovit topickou diagnózu. Oční vyšetření zahrnují testování zrakové ostrosti, oftalmoskopii a stanovení zorného pole (případně pomocí počítačové perimetrie). Echo-EG může zaznamenat expanzi postranních komor, což naznačuje intrakraniální hypertenzi, a posun středního M-echa (s velkými supratentoriálními novotvary s posunem mozkových tkání). EEG ukazuje přítomnost epiativity v určitých oblastech mozku. Podle indikací může být předepsána konzultace s otoneurologem.

Podezření na hmotu mozku je jednoznačnou indikací pro počítačové nebo magnetické rezonance. CT mozku umožňuje vizualizovat vznik nádoru, odlišit ho od lokálního edému mozkových tkání, stanovit jeho velikost, odhalit cystickou část nádoru (pokud existuje), kalcifikace, nekrotizující zónu, krvácení do metastáz nebo okolní tkáně, přítomnost hromadného účinku. MRI mozku doplňuje CT, umožňuje vám přesněji určit šíření nádorového procesu a posoudit zapojení hraničních tkání. MRI je účinnější při diagnostice novotvarů, které nehromadí kontrast (například některé mozkové gliomy), ale je horší než CT, pokud je nutné vizualizovat kostně destruktivní změny a kalcifikace, aby se nádor odlišil od oblasti perifokálního edému.

Kromě standardního MRI lze v diagnostice nádoru na mozku použít MRI mozkových cév (studie vaskularizace novotvarů), funkční MRI (mapování řečových a motorických zón), MR spektroskopie (analýza metabolických abnormalit), MR termografie (kontrola tepelné destrukce nádoru). PET mozku umožňuje určit stupeň malignity nádoru na mozku, identifikovat recidivu nádoru a zmapovat hlavní funkční oblasti. SPECT s použitím radiofarmak tropických až mozkových nádorů umožňuje diagnostikovat multifokální léze, hodnotit malignitu a stupeň vaskularizace novotvaru.

V některých případech se používá stereotaktická biopsie nádoru na mozku. Při chirurgické léčbě se odběr nádorových tkání pro histologické vyšetření provádí intraoperačně. Histologie vám umožňuje přesně ověřit novotvar a stanovit úroveň diferenciace jeho buněk, a tím i stupeň malignity.

Léčba mozkových nádorů

Konzervativní terapie nádoru na mozku se provádí za účelem snížení jeho tlaku na mozkové tkáně, snížení stávajících příznaků a zlepšení kvality života pacienta. Může zahrnovat léky proti bolesti (ketoprofen, morfin), antiemetická léčiva (metoklopramid), sedativa a psychotropní léky. Ke snížení otoku mozku jsou předepsány glukokortikosteroidy. Je třeba si uvědomit, že konzervativní terapie nevylučuje základní příčiny onemocnění a může mít pouze dočasný úlevový účinek..

Nejefektivnější je chirurgické odstranění mozkového nádoru. Chirurgická technika a přístup jsou určeny umístěním, velikostí, typem a rozsahem nádoru. Použití chirurgické mikroskopie umožňuje radikálnější odstranění novotvaru a minimalizuje poranění zdravých tkání. U malých nádorů je možná stereotaktická radiochirurgie. Použití techniky CyberKnife a Gamma Knife je přípustné pro mozkové formace o průměru do 3 cm, v případě těžkého hydrocefalu lze provést bypass (vnější ventrikulární drenáž, ventrikuloperitoneální bypass).

Záření a chemoterapie mohou doplňovat chirurgický zákrok nebo být paliativní léčbou. V pooperačním období je radiační terapie předepsána, pokud histologie nádorové tkáně odhalí známky atypie. Chemoterapie se provádí pomocí cytostatik, vybraných s přihlédnutím k histologickému typu nádoru a individuální citlivosti.

Prognóza mozkových nádorů

Benigní mozkové nádory malé velikosti a lokalizace dostupné pro chirurgické odstranění jsou prognosticky příznivé. Mnoho z nich má však tendenci se opakovat, což může vyžadovat reoperaci, a každý chirurgický zákrok na mozku je spojen s traumatem jeho tkání, což má za následek přetrvávající neurologické deficity. Nádory maligní povahy, těžko dostupné lokalizace, velké velikosti a metastatické povahy mají nepříznivou prognózu, protože je nelze radikálně odstranit. Prognóza také závisí na věku pacienta a celkovém stavu jeho těla. Stáří a přítomnost doprovodné patologie (srdeční selhání, chronické selhání ledvin, diabetes mellitus atd.) Komplikují provádění chirurgické léčby a zhoršují její výsledky.

Prevence

Primární prevence mozkových nádorů spočívá ve vyloučení onkogenních účinků vnějšího prostředí, včasné detekci a radikální léčbě maligních novotvarů jiných orgánů, aby se zabránilo jejich metastázám. Prevence relapsu zahrnuje eliminaci slunečního záření, poranění hlavy, příjem biogenních stimulantů.

Mozkový nádor

Mozkový nádor je onemocnění charakterizované rakovinovými lézemi mozkových blan, nervových zakončení a lebky. Tento typ onemocnění je velmi nebezpečný, protože pokud ho spustíte a neprovedete operaci včas, bude vše smrtelné..

Faktory ovlivňující vznik nemoci

Příčiny nádoru na mozku mohou být velmi odlišné. Zpravidla je velké procento morbidity pozorováno u lidí, jejichž těla byla vystavena záření. Dříve byly dětem, u kterých se vyvinula dermatomykóza pokožky hlavy způsobená plísňovou infekcí, předepsána radiační terapie. Tato léčba vedla ke zvýšenému riziku vzniku nádoru..

K dnešnímu dni jsou příčiny patologie spojeny s ozařováním hlavy, aby se odstranily jiné typy novotvaru. Příčiny vzniku onemocnění se také snižují na negativní účinek vinylchloridu. Jedná se o bezbarvý plyn, který se aktivně používá při výrobě plastových výrobků. Nejběžnějšími příčinami nádoru na mozku jsou vliv elektromagnetických vln vycházejících z mobilních zařízení..

Jaké jsou příznaky nemoci?

První příznaky mozkového nádoru se stanoví s přihlédnutím k postižené oblasti a příčině, která způsobila vznik onemocnění. Lze pozorovat také takzvané mozkové příznaky nemoci. Patří mezi ně následující projevy:

 1. Bolest hlavy je úplně první signál. Nejčastěji začnou člověka obtěžovat ráno. Mají praskavý charakter a jejich zesílení je pozorováno, když se mění poloha hlavy, napětí břišního lisu. Později se bolest stává trvalou..
 2. Pocity nevolnosti a zvracení jsou příznaky mozkového nádoru, nejčastěji doprovázené bolestmi hlavy.
 3. Změny v mentálním pozadí, které nejčastěji postihují starší pacienty. Patří mezi ně: porucha vědomí, špatná pozornost, obtížné vnímání aktuálních událostí. Pokud dojde ke zvýšení intrakraniálního tlaku, může tento stav vyvolat kóma.
 4. Lokálními příznaky mozkového nádoru jsou poruchy motorické funkce, které se vyznačují ochrnutím jedné části těla, záchvaty, zhoršením sluchu a zraku.

Benigní novotvar

Pokud je pacientovi diagnostikován benigní nádor v mozku, pak to neovlivňuje jiné orgány a nepřekračuje hranice mozkové tkáně. Vyvíjí se velmi pomalu a příznaky benigního nádoru na mozku závisí na oblasti, kde je novotvar koncentrován. Klasifikace operabilních nádorů zahrnuje následující typy:

 1. Gliomy 1. stupně jsou novotvary, které se tvoří z gliových buněk v mozku. Zahrnují také takové typy nádorů, jako jsou astrocytomy, oligodendrogliomy, ependymomy a smíšené gliomy..
 2. Meningiomy.
 3. Akustické neuromy jsou novotvary, které zahrnují klasifikaci operabilních nádorů ovlivňujících sluchový nerv.
 4. Hemangioblastomy jsou benigní mozkové nádory lokalizované v cévách poškozeného mozku.

Zhoubný nádor

Neoperovatelný nádor na mozku je patologický proces, který se vytvořil v mozkové tkáni. Tento typ novotvaru je charakterizován rychlým nárůstem velikosti a také pronikáním do sousedních tkání s jejich úplným zničením..

K tvorbě novotvaru dochází z nezralých mozkových buněk a také z buněk, které prošly do mozku z jiných orgánů.

Maligní nádor je metastáza rakovinných výrůstků. Mohou ovlivnit další části těla: mléčné žlázy, plíce, krev. Metastázy mohou být koncentrovány buď v jedné části mozku, nebo úplně ve všech. Klasifikace neoperovatelných novotvarů naznačuje přítomnost primárního nebo sekundárního novotvaru. K tvorbě primárního dochází z buněk mozku. Nejčastěji je člověk postižen nádorem skupiny gliomu - glioblastoma multiforme. Také diagnostikují astrocytom a oligodendroglioma, které se vyznačují rychlým nárůstem velikosti.

Astrocytom

Jedná se o gliový nádor, jehož vznik byl usnadněn buňkami, které plní podpůrnou funkci. Tento typ onemocnění je považován za nejčastější. Může být diagnostikována u lidí v jakémkoli věku, ale nejčastěji se vyskytuje u mužů středního věku. Jeho koncentrace se vyskytuje u dospělých na velké hemisféře, u dětí je poškozený optický nerv. Může také ovlivnit mozkový kmen a mozeček..

U dětí a mladých lidí se astrocytom vyvíjí na bázi mozku. Cysta se často vyvíjí uvnitř nádoru..

Klasifikace

Podle místa koncentrace může být glioblastom primární nebo sekundární. Podle klasifikace jsou primární lokalizovány přímo v mozku a sekundární mají metastázy, které rostou do lebeční dutiny..

Další klasifikace nádoru na mozku implikuje novotvary podle typu tkáně, kterou způsobily poškození. Je extrémně vzácné, že glioblastom je mnohočetný a šíří jeho metastázy do dalších orgánů. Charakteristickým rysem těchto typů nádorů je jejich rychlý růst, v důsledku čehož ovlivňují tkáně, které je obklopují. Tyto příznaky jsou velmi často pozorovány u benigního nádoru na mozku. Novotvar roste, i když velmi pomalu. Existují případy, kdy takové klíčení způsobuje rozšíření hranic novotvaru, proto je na mozek silný tlak z okolních tkání.

Stupně

Klasifikace nemoci zajišťuje rozdíl mezi příznaky mozkového nádoru v závislosti na stupni vývoje:

 1. První stupeň - růst nádoru je pomalý, existují buňky, které mají velmi podobnou strukturu jako normální. Je extrémně vzácné šířit se do sousedních tkání.
 2. Druhá - růst novotvaru je pomalý, ale není vyloučeno poškození tkání umístěných blízko. Existují případy, kdy se novotvary staly vyšší třídou.
 3. Třetí stupeň - růst nádoru je rychlý, takže tento stav způsobuje poškození sousedních tkání. Ovlivněné buňky se liší od normálu.
 4. Za čtvrté, glioblastom se vyvíjí rychle a ovlivňuje tvorbu tkáně vysokou rychlostí.

Účinky

Glioblastom je patologický proces, který způsobuje různé komplikace, jejichž závažnost se určuje s přihlédnutím k místu léze. Dospělý a děti mají nejčastěji následující důsledky:

 1. Slabost. Glioblastom může zničit jakoukoli část mozku. Často postihuje část mozku, která je zodpovědná za sílu nebo motorickou funkci paže nebo nohy. Člověk se začíná cítit slabý v celém těle. Tento stav velmi často připomíná slabost způsobenou mozkovou mrtvicí..
 2. Ztráta zrakové ostrosti. Glioblastomy u dospělých a dětí mohou poškodit optické nervy nebo část mozku, která je zodpovědná za vizualizaci dat. Jaké problémy se zrakem mohou v tomto případě nastat? Nejčastěji se jedná o vizi zdvojnásobeného počtu objektů..
 3. Bolest v hlavě. Glioblastom způsobuje zvýšení tlaku v mozku, což vede k bolesti hlavy. Syndrom bolesti může být silný a trvalý. Bolestivé pocity v hlavě jsou příznakem samotného nádoru nebo výsledkem koncentrace tekutiny v mozku.
 4. Glioblastom u dětí a dospělých může způsobit změny v lidském chování.
 5. Ztráta sluchu. Glioblastom má negativní vliv na sluchové nervy. Výsledkem tohoto procesu je ztráta sluchu ze strany, z níž je ovlivněn mozek..
 6. Křeče. K této komplikaci nádoru na mozku dochází v důsledku podráždění mozku..
 7. Mozková kóma je konečnou komplikací nemoci, jejíž výsledek je stejný - smrt.

Diagnostické testy

Následující vyšetřovací metody pomohou určit onemocnění, jako je nádor v mozku:

 1. Dotaz na pacienta, kdy se objevily první projevy nemoci, zda existuje rodinná predispozice k onemocnění, zda profesionální činnost zahrnuje kontakt s chemikáliemi.
 2. Neurologické vyšetření zahrnuje detekci příznaků neurologických poruch. Díky tomu je možné určit slabost končetin, změny psychiky, špatnou řeč.
 3. Vyšetření fundusu odhaluje známky zvýšeného intrakraniálního tlaku.
 4. MRI a CT hlavy jsou diagnostické metody, díky nimž je možné posoudit strukturu mozku a určit glioblastom studiem jeho struktury, velikosti a koncentrace.

Terapeutické činnosti

Léčba nádoru na mozku zahrnuje řadu opatření, která může lékař předepsat, s přihlédnutím k typu, velikosti a oblasti koncentrace novotvaru. Kromě toho je volba metody terapie ovlivněna zdravotním stavem a názorem samotného pacienta. Lékař proto musí zvolit takovou léčbu nádoru na mozku, která by odpovídala situaci a preferencím jeho oddělení..

Operativní zásah

Když je glioblastom u dospělých a dětí soustředěn na místě, kde je dosažitelný chirurgickými nástroji, lékař předepíše operaci. Během této terapie se chirurg pokusí odstranit celý nádor. Jsou chvíle, kdy je glioblastom dostatečně malý a lze jej snadno odstranit. Pak je operace k jeho oddělení považována za oprávněnou. Stává se však, že se nádor koncentruje v citlivých oblastech mozku, takže je nebezpečné provádět chirurgický zákrok. Když odstraníte dokonce jen část novotvaru, můžete pouze zmírnit příznaky onemocnění.

Chirurgická léčba nádoru na mozku představuje určité riziko, které spočívá ve vývoji infekce..

Radiační terapie

Tato léčba je vhodná pro děti i dospělé. Na základě vysokoenergetických paprsků částic. Příkladem mohou být rentgenové paprsky k odstranění neoplastických buněk. Radiační terapie se provádí pomocí speciálního vybavení umístěného mimo tělo pacienta. Radiační terapie zblízka se používá jen zřídka. Zdroj záření se nachází v těle poblíž nádoru. Lékař může předepsat účinek paprsků na všechny části mozku po operaci. Jeho cílem je zničit všechny buňky novotvaru, které nemohly být odstraněny..

Doporučuje se použít ozáření celého mozku v případě, že je léčeno několik maligních nádorů najednou. Takové události se často používají v případech, kdy rakovinové metastázy šly do mozku.

Pacienti se mohou setkat s vedlejšími účinky radiační terapie, jako je slabost, bolest hlavy, nevolnost a podráždění kůže. Jejich stupeň je určen typem a dávkou záření.

Chemoterapie

Tato metoda léčby u dětí a dospělých je založena na použití léku, který ničí nádorové buňky. Tyto léky lze užívat perorálně nebo intravenózně. Další lék může vstoupit do těla injekcí do páteře..

U dětí a dospělých se používá další typ chemoterapie, při které se lék podává během operace. Během eliminace nádoru nebo jeho části lékař umístí jednu nebo více tobolek ve formě disku do volného prostoru, který zůstane po glioblastomu. Lék se zase začíná pomalu šířit po celém těle..

Chemoterapie má také vedlejší účinky. Patří mezi ně nevolnost, zvracení, vypadávání vlasů a bolesti hlavy. Jejich závažnost závisí na typu a dávce léčiva..

Rehabilitační období

Rehabilitace je nezbytným souborem opatření pro zotavení, protože nádor na mozku může ovlivnit oblast, kde jsou soustředěna důležitá centra pro kontrolu řeči, zraku, motoriky a sluchu. Existují případy, kdy se mozek s tímto problémem samostatně vyrovná a po operaci se obnoví všechny procesy. Chce to však trpělivost a čas.

Obnovením kognitivních funkcí je možné obnovit ztracené kognitivní schopnosti. Fyzioterapie účinně regeneruje ztracené motorické funkce a svalovou sílu. Obnova zdravotního postižení je soubor opatření, díky nimž se pacient po všech procedurách může vrátit ke své práci..

Mozkový nádor je velmi nebezpečné onemocnění, které má řadu negativních důsledků. Je možné vyléčit nemoc, ale terapie by měla probíhat i v počáteční fázi jejího vývoje, poté bude možné odstranit nádorové buňky a obnovit všechny dovednosti pacienta.

Pro Více Informací O Migréně