Astrocytom

Astrocytom je jedním z nejčastějších nádorů na mozku. Vnitřní část nádoru často obsahuje cysty, které mohou dorůst do velkých rozměrů a způsobit kompresi dřeně.

Benigní astrocytomy umístěné na přístupném místě poskytují lepší prognózu délky života než astrocytomy s vysokou malignitou nebo benigní astrocytomy umístěné na místě nepřístupném chirurgovi a s velkým nádorem. Čím dříve je nádor detekován, tím příznivější je prognóza jeho léčby..

V nemocnici Yusupov se zabývají diagnostikou a léčbou astrocytomů. Nemocnice je vybavena inovativním diagnostickým zařízením, které vám umožní přijímat všechny diagnostické služby.

Astrocytom v mozku: co to je

Astrocytom je gliový nádor na mozku, který se vyvíjí z astrocytů, neurogliálních buněk, které vypadají jako hvězdy nebo pavouci. Astrocyty podporují strukturní složku nervového systému mozku - neurony. Astrocyty ovlivňují pohyb látek ze stěny cévy do plazmatické membrány neuronu, podílejí se na růstu nervových buněk, regulují složení mezibuněčné tekutiny a mnoho dalšího. Astrocyty v bílé hmotě mozku se nazývají vláknité nebo vláknité. V šedé hmotě mozku převládají protoplazmatické astrocyty. Astrocyty plní funkci ochrany mozkových neuronů před chemickými látkami, úrazy, zajišťují výživu neuronů a podílejí se na regulaci průtoku krve do mozku.

Mozkové nádory nelze nazvat rakovinou, protože se nevyvíjejí z epiteliálních buněk, ale z buněk složitějších struktur. Maligní nádor na mozku prakticky nemetastazuje mimo mozek, ale mozek může být ovlivněn metastázami nádorů umístěných v jiných orgánech a tkáních těla. Maligní nádor na mozku se nemusí lišit od benigního nádoru. Mozkový nádor nemá jasnou hranici - proto je jeho úplné odstranění téměř nemožné. Obtíž při léčbě takových nádorů spočívá v tom, že mozek má hematoencefalickou bariéru, kterou neprochází mnoho protinádorových léků, mozek má svou vlastní imunitu. Mozkový nádor může ovlivnit celý mozek - samotný nádor se může vyvinout v jedné části mozku a jeho buňky se mohou nacházet v různých částech mozku.

Polyklonální mozkové nádory jsou nádor v nádoru. Patří mezi ně primární mozkové nádory. Potíž spočívá ve skutečnosti, že taková kombinace nádorů by měla být léčena různými skupinami léků - jeden z nádorů je necitlivý na léky k léčbě jiného typu nádoru. Důležitou roli v účinnosti léčby nádoru na mozku nehraje stanovení histologického typu novotvaru, ale umístění a velikost nádoru..

Příčiny výskytu

V současné době nejsou k dispozici žádné údaje o důvodech vývoje nádoru z astrocytových buněk. Existuje názor, že některé negativní faktory mohou sloužit jako spouštěč pro vývoj nádoru:

 • ozáření. Ozařování často u pacientů vyvolává vývoj maligního nádoru na mozku. U pacientů podstupujících radioterapii se zvyšuje riziko vzniku astrocytomu;
 • dlouhodobé vystavení toxickým chemikáliím. Práce v nebezpečných průmyslových odvětvích může způsobit vývoj mozkových novotvarů.
 • onkogenní viry;
 • dědičná predispozice;
 • trauma;
 • věk pacienta. Některé typy nádorů postihují hlavně děti, jiné jsou častější u mladých lidí ve věku 20 až 30 let, třetí typ nádoru postihuje více starší lidi..

Při studiu příčin astrocytomů byly identifikovány dva typy poškozených genů.

Příznaky vývoje astrocytomu

Příznaky vývoje nádoru závisí na jeho umístění a velikosti. V závislosti na umístění může narušit koordinaci pohybu (nádor v mozečku), způsobit narušení řeči, zraku, paměti. Růst nádoru v levé hemisféře může způsobit ochrnutí pravé strany těla. Pacienta s mozkovým nádorem trápí bolest hlavy, citlivost je narušena, objevuje se slabost, skoky krevního tlaku, tachykardie. Při poškození hypotalamu nebo hypofýzy dochází k endokrinním poruchám. Příznaky onemocnění závisí na umístění nádoru ve specifické části mozku odpovědné za určité funkce..

Hlavní

S lokalizací astrocytomu v čelním laloku mozku u pacientů je zaznamenán výskyt psychopatologických symptomů: pocit euforie, snížení kritiky nemoci, agresivita, emoční lhostejnost, psychika se může úplně zhroutit. Pokud je u pacientů poškozen corpus callosum nebo mediální povrch čelních laloků, dochází k narušení paměti a myšlení. S porážkou Brocovy zóny v čelním laloku dominantní hemisféry je zaznamenán vývoj motorických poruch řeči. U pacientů s nádory v zadních oblastech se vyvine paréza a paralýza na horních a dolních končetinách.

V případě poškození spánkového laloku se u pacientů mohou objevit halucinace: sluchové, chuťové, vizuální, které jsou po chvíli nahrazeny generalizovanými epileptickými záchvaty. Často vývoj sluchové agnosie - člověk nerozpozná dříve známé zvuky, hlasy, melodie. Astrocytom, který se nachází v časové oblasti, hrozí dislokací a vklíněním do týlního foramenu, v důsledku čehož je smrtelný výsledek téměř nevyhnutelný. Když je nádor lokalizován v temporálních a frontálních lalocích, pacienti často mají epileptické záchvaty.

Když je nádor mozkového laloku poškozen, dochází ke smyslovým poruchám, astereognóze, apraxii v opačné končetině (u apraxie jsou u lidí narušeny cílevědomé akce). U pacientů se objevují fokální epileptické záchvaty. Pokud jsou u praváků poškozeny spodní části levého temenního laloku, dochází k porušení řeči, počítání, psaní.

Astrocytomy v okcipitálním laloku mozku jsou diagnostikovány nejméně často. U pacientů s těmito nádory se objevují zrakové halucinace, fotopie, hemianopsie (ztráta poloviny zorného pole každého oka).

Sekundární

Jedním z hlavních příznaků mozkového astrocytomu je přítomnost paroxysmální nebo bolavé rozptýlené bolesti v hlavě. Bolest hlavy nemá jasnou lokalizaci, je způsobena intrakraniální hypertenzí. V raných stádiích onemocnění má bolest paroxysmální, bolavý charakter, postupem času se stává konstantní, což je spojeno s progresí nádoru.

U pacientů s astrocytomem v mozku se v důsledku komprese cest mozkomíšního moku, žilních cév zvyšuje intrakraniální tlak. Objevují se bolesti hlavy, zvracení, přetrvávající škytavka, kognitivní funkce a zraková ostrost. Těžké případy doprovází osoba upadající do kómatu.

Diagnostika: typy nádorů

Struktura maligních buněk rozděluje astrocytomy do dvou skupin:

 • fibrilární, hemistocytární, protoplazmatický.
 • pilocytic (pilocytic), subepidemal (glomerular), cerebellar microcystic.

Astrocytom má několik stupňů malignity:

 • první stupeň malignity - tento typ benigního nádoru roste pomalu, má malou velikost, je omezen ze zdravých částí mozku jakousi kapslí, málokdy ovlivňuje vývoj neurologického deficitu. Nádor představují normální buňky astrocytů, které se vyvíjejí ve formě uzlíku. Reprezentantem takového nádoru je pilocytický astrocytom, pilocytický. Postihuje častěji děti a dospívající;
 • druhý stupeň malignity - novotvar roste pomalu, buňky se začínají lišit od normálních mozkových buněk, je častější u mladých lidí ve věku 20 až 30 let. Reprezentantem tohoto stupně malignity je fibrilární (difúzní) astrocytom;
 • třetím stupněm malignity je anaplastický astrocytom. Rychle rostou, nádorové buňky se velmi liší od normálních mozkových buněk, nádor má vysokou úroveň malignity;
 • čtvrtý stupeň - maligní glioblastom, buňky nevypadají jako normální mozkové buňky. Ovlivňuje důležitá centra mozku, rychle roste, je často nemožné takový nádor odstranit. Ovlivňuje mozeček, mozkové hemisféry, oblast mozku zodpovědnou za redistribuci informací ze smyslových orgánů - thalamus.

Postupem času se nádorové buňky prvního a druhého stupně degenerují a mění se na buňky třetího a čtvrtého stupně malignity. Degenerace nádoru z benigního na maligní novotvar se vyskytuje častěji u dospělých. Benigní nádory na mozku mohou být stejně život ohrožující jako maligní novotvary. Vše závisí na velikosti tvorby a umístění nádoru..

Astrocytoma pilocytic

Benigní astrocytom - pilocytický astrocytom nebo piloidní astrocytom, nádor prvního stupně malignity, který roste velmi pomalu. Ve většině případů se pilocytický astrocytom vyskytuje u dětí. Pilocytární astrocytom mozku se nejčastěji vyvíjí v mozkovém kmeni, mozečku a optickém nervu. Piloidní astrocytom v mozku nemá při histologickém vyšetření žádné známky atypie buněk.

Fibrilární astrocytom

Fibrilární astrocytom mozku nebo difúzní astrocytom mozku - druhý stupeň malignity. Difúzní astrocytom nemá jasné hranice mezi postiženou a zdravou mozkovou tkání, nejčastěji lokalizovanou v mozkových hemisférách.

Anaplastický astrocytom mozku

Vysoký stupeň malignity. Anaplastický astrocytom mozku - třetí stupeň. Novotvar nemá jasné hranice, roste velmi rychle a roste do mozkové tkáně. Nejčastěji postihuje muže ve věku od 40 do 70 let.

Léčba astrocytomu

Taktika léčby nádorů na mozku závisí na umístění nádoru, jeho velikosti a typu nádoru. Pro mladé pacienty existuje příznivá prognóza léčby difuzního astrocytomu za předpokladu, že je mozkový nádor zcela odstraněn. Anaplastický astrocytom je léčen pomocí kombinovaného přístupu - chirurgie, radiační terapie, polychemoterapie. Průměrná délka života je asi tři roky po operaci. Příznivá prognóza pro mladé lidi, kteří byli před operací v dobrém zdravotním stavu, za předpokladu, že byl nádor zcela odstraněn.

Pilocytický (piloidní) astrocytom se vyvíjí u dětí, má omezený růst, charakteristickou lokalizaci a morfologické rysy. Léčba nádorů má příznivou prognózu kvůli pomalému růstu a nízké malignitě. Léčba se provádí chirurgickým zákrokem a úplným odstraněním novotvaru, což je v některých případech nemožné kvůli umístění nádoru v hypotalamu nebo mozkovém kmeni. Některé typy piloidních astracytomů (hypotalamických) mají schopnost metastázovat.

Astrocytoma mozku: důsledky po operaci

Důsledky po operaci astrocytomu závisí na velikosti nádoru a jeho umístění. Benigní astrocytomy umístěné na přístupném místě poskytují lepší prognózu délky života než astrocytomy s vysokou malignitou nebo benigní astrocytomy umístěné na místě nepřístupném chirurgovi a s velkým nádorem. Po odstranění astrocytomu dochází často k recidivě nádoru, ke kterému dochází do dvou let po operaci. Čím dříve je nádor detekován, tím příznivější je prognóza jeho léčby..

Léčba astrocytomu v nemocnici Yusupov

V nemocnici Yusupov mohou pacienti podstoupit diagnostiku a léčbu astrocytomu.

Nemocnice je vybavena inovativním diagnostickým zařízením poskytujícím veškeré diagnostické služby. Můžete se zaregistrovat na konzultaci s onkologem telefonicky nebo prostřednictvím registračního formuláře na webu. Koordinující lékař odpoví na všechny vaše otázky.

Předpověď

Po chirurgickém odstranění nodulárních forem astrocytomu může dojít k dlouhodobé remisi (více než deset let). Difúzní astrocytomy jsou charakterizovány častými relapsy, a to i po kombinované léčbě.

U glioblastomu je průměrná délka života pacienta jeden rok s anaplastickým astrocytomem mozku - asi pět let.

U jiných typů astrocytomů je průměrná délka života mnohem delší; po odpovídající léčbě se vrátí k plnému životu a běžným pracovním činnostem.

Astrocytom je běžný typ rakoviny mozku

Novotvary z gliové tkáně mozku patří mezi nejběžnější typy nádorů. Astrocytom je rakovina různého stupně malignity, která se vyskytuje kdekoli v mozkové substanci a je příčinou předčasné smrti člověka: je extrémně obtížné porazit nádor na mozku zárukou, proto je důležité zahájit léčbu co nejdříve od okamžiku zjištění novotvaru.

Jedním z nejběžnějších typů nádorů v hlavě je astrocytom

Astrocytom - co to je

Asi 40% veškeré mozkové tkáně se nazývá neuroglia (pomocná tkáň, která zajišťuje normální fungování nervových buněk). Astrocytom je benigní nebo maligní nádor založený na astrocytech (hvězdné buňky, které plní mnoho užitečných funkcí). Bez ohledu na typ histologické struktury roste novotvar na mozkové struktury a vytváří mnoho problémů pro člověka.

Důvody vzniku nádoru

Hlavním rizikovým faktorem je dědičná (genetická) predispozice: přítomnost případů onkologie mozku v rodině vyžaduje ostražitost blízkých příbuzných (je vhodné pravidelně provádět vyšetření za účelem včasné diagnostiky rakoviny mozku). Mezi provokující a přispívající faktory patří:

 • radiační expozice (časté rentgenové záření horní části těla, zaměřené na záření);
 • virové nebo bakteriální neuroinfekce (meningitida, encefalitida);
 • vystavení chemickým karcinogenům (nebezpečná výroba);
 • těžká poranění hlavy;
 • dlouhá zkušenost s kouřením;
 • závažná imunodeficience.

Není vždy možné určit příčinu astrocytomu: je důležité co nejdříve konzultovat lékaře, pokud se objeví jakékoli negativní příznaky spojené s mozkovou aktivitou.

Druhy astrocytomů

Nádor v hlavě může být benigní, ale to vůbec nezlepšuje prognózu - velikost a umístění novotvaru jsou důležitější pro výběr metody léčby. V závislosti na stupni malignity může mít astrocytom 4 typy:

 1. Pilocytic (asi 10%, pomalu rostoucí benigní uzlina, nejčastěji se vyskytující u dětí);
 2. Fibrilární (až 10%, difúzně rostoucí hraniční nádory s minimálními příznaky malignity);
 3. Anaplastický (asi 30%, nepříznivá varianta s typickým maligním procesem);
 4. Glioblastom (až 50%, extrémně nepříznivý typ novotvaru).

Až 80% všech astrocytomů jsou maligní nádory, které se vyskytují u lidí v aktivním věku (30 až 50 let). Děti mají častěji benigní varianty, ale podle statistik je astrocytom druhým důvodem (po leukémii) úmrtí dětí na onkologii.

Příznaky poruch mozku

Nádor je cizí novotvar v mozku. Všechny příznaky jsou způsobeny následujícími hlavními faktory:

 • tlak uzlu na nervové struktury;
 • akumulace intracerebrální tekutiny;
 • zvýšený nitrolební tlak;
 • změny nervového vedení s tvorbou specifických neurologických a mentálních příznaků.

Existují 2 skupiny značek:

 1. Obecné (bolest hlavy, nevolnost, zvracení, křeče, závratě s mdlobami, slabost, ospalost, duševní poruchy);
 2. Fokální (halucinace, zhoršené vidění, sluch a čich, paréza a paralýza, zhoršená koordinace, problémy s řečí, pozorností a pamětí, hormonální poruchy).

Astrocytom je řada příznaků způsobených lokalizací nádoru: zkušený neurolog nebo neurochirurg na základě typických znaků bude schopen odhadnout, kde se novotvar nachází v mozku.

Na tomogramu lékař uvidí umístění a velikost novotvaru

Základní diagnostické metody

Mozek je pokryt kostmi lebky, proto je tomografie základem úspěšné diagnózy. Za přítomnosti typických stížností a neurologických projevů mozkových poruch lékař odkáže na následující studie:

 1. CT vyšetření;
 2. Magnetická rezonance s kontrastem;
 3. Angiografie.

Po zjištění novotvaru je nutné zvolit optimální možnost léčby, která do značné míry závisí na histotypu nádoru, proto by měla být v každém případě provedena biopsie novotvaru.

Terapeutická taktika

Nejlepší možností léčby je chirurgické odstranění nádoru. Zjištěný astrocytom malého rozsahu může být resekován neurochirurgem bez následků pro pacienta, ale žádný lékař nemůže poskytnout 100% záruku uzdravení. Optimální je provést operaci metodou rádiových vln, při které je možné odstranit novotvar s minimálním traumatem zdravé mozkové tkáně. Kromě chirurgického zákroku se používá ozáření a chemoterapie. Průběh léčby rakoviny mozku se vybírá individuálně pro každou osobu.

Předpověď na celý život

Astrocytom je nebezpečný typ nádoru. Prognosticky příznivé faktory:

 • mladý věk;
 • Fáze 1 (pilocytická);
 • malá velikost novotvaru;
 • umístění zaostření nádoru od životně důležitých center mozku.

Se souhrou příznivých faktorů může dítě po operaci žít dlouhý a šťastný život. Ale ve většině případů je prognóza astrocytomu nepříznivá - dospělí s diagnostikovanou rakovinou mozku nežijí déle než 2-5 let. Ve stádiu 1 je pětiletá míra přežití asi 85%, ve 2 - ne více než 65%, ve 3 - žádný z pacientů nežije déle než 3 roky, ve 4 - 1 roce.

Co je astrocytom v mozku a jak dlouho s ním lidé žijí?

Z článku se dozvíte o příčinách nádoru na mozku - astrocytomu, jeho příznacích, diagnostice, léčbě a prognóze.

obecná informace

Astrocytom mozku je nejběžnějším typem gliového nádoru. Přibližně polovina všech mozkových gliomů jsou astrocytomy. Astrocytom mozku se může objevit v jakémkoli věku. Astrocytom mozku je častější u mužů ve věku 20 až 50 let.

U dospělých je nejcharakterističtější lokalizací mozkového astrocytomu bílá hmota hemisfér (nádor mozkových hemisfér); u dětí jsou častější léze mozečku a mozkového kmene. Děti mají občas poškození zrakového nervu (chiazma gliom a gliom zrakového nervu).

Příčiny výskytu

Přesné příčiny vedoucí k rozvoji astrocytomů nejsou v současné době známy. Přispívajícími faktory mohou být:

 • viry s vysokým stupněm onkogenicity;
 • onkologické a příbuzné nemoci;
 • agresivní metody léčby rakoviny (chemoterapie);
 • nepříznivá ekologická situace v regionu, přispívající k toxické otravě těla;
 • dědičná predispozice k nádorovým onemocněním;
 • některá genetická onemocnění (hrudkovitá skleróza, Recklinghausenova choroba);
 • některá pracovní rizika (výroba gumy, rafinace oleje, záření, soli těžkých kovů).

Kromě toho se benigní astrocytomy mohou opakovat a vyvinout se v maligní.

Typy nádorů

Existuje několik typů malignit:

 1. stupeň (pilocytický astrocytom mozku).
 2. stupeň (fibrilární astrocytom mozku).
 3. stupeň (anaplastický astrocytom mozku).
 4. stupeň (glioblastom).

Pilocytární astrocytom

Pilocytický nebo piloidní astrocytom v mozku je zpravidla benigní nádor (stupeň I), který se často vyskytuje v dětství. Ovlivňuje hlavně mozeček a přilehlé oblasti mozku, lokalizované v zrakovém nervu, mozkovém kmeni, mozečku. Vyznačuje se pomalým růstem a jasnými hranicemi. Tento gliom dobře reaguje na chirurgickou léčbu a s včasným zásahem prochází bez následků..

Fibrilární astrocytom

Nalezeno také s názvem difuzní protoplazmatický, nemá jasné hranice lokalizace, ale neliší se vysokou rychlostí růstu. Riziková skupina zahrnuje mladé lidi od 20 do 30 let. Podle histologické struktury patří k benigním nádorům, ale má tendenci k recidivě (II. Stupeň malignity). Neroste do mozkových plen, nedává metastázy.

Anaplastický astrocytom

Maligní nádor (III. Stupeň malignity) charakterizovaný absencí jasných hranic a rychlým infiltračním růstem. Nejčastěji postihuje muže starší 30 let. Hlavním rozdílem je nejasná lokalizace a růst nádoru do nervové tkáně..

Glioblastom

Maligní a nejnebezpečnější typ astrocytomu (IV stupeň malignity). Nemá hranice, rychle roste do okolních tkání a dává metastázy. Obvykle se vyskytuje u mužů ve věku 40 až 70 let. Má bleskově rychlý růst, schopnost růst do všech částí mozku a takový průběh onemocnění zpravidla vede k mozkové smrti. Prakticky odolný vůči chirurgickému zákroku.

Vysoce diferencované (benigní) astrocytomy tvoří 10% z celkového počtu mozkových nádorů, 60% jsou anaplastické astrocytomy a gliomy. U astrocytomů v mozku III a IV stupně malignity je průměrný život pacienta jeden rok.

Co znamená pojem „stupeň“ u maligního onemocnění?

Stupeň označuje stupeň malignity nádoru stanovený mikroskopickým vyšetřením a také agresivitu růstu nádorových buněk. Primární mozkové nádory jsou rozděleny do IV skupin podle stupně malignity (IV je nejvíce maligní).

U nádorů stupně I se nádorové buňky liší od normálu jen málo a vykazují pouze mírnou atypicitu. V této fázi jsou buňky charakterizovány pomalým růstem a relativně benigní. Nádorové buňky stupně IV se prakticky nepodobají normálním buňkám, vyznačují se rychlým růstem a vysokým stupněm malignity. II a III stupně jsou střední.

Příznaky a klinické projevy

U astrocytomu se objevují známky obecného typu i místní, které odpovídají části mozku, kde se nachází nádor. Většina příznaků je způsobena zvýšením lebečního tlaku nebo intoxikací těla z postižených buněk. V prvních fázích může vývoj astrocytomu probíhat nepozorovaně, což komplikuje jeho včasnou detekci.

 • bolest hlavy;
 • ztráta chuti k jídlu;
 • nevolnost, zvracení;
 • pomalost řeči;
 • poruchy pozornosti a paměti;
 • dvojité vidění nebo mlha v očích;
 • točení hlavy;
 • únava, celková nevolnost;
 • problémy s koordinací;
 • křeče, epileptické záchvaty;
 • změny nálady.

Ohniskové příznaky se mohou značně lišit. Často se neobjevují úplně nebo jsou kombinovány s jinými projevy, které jsou spojeny s přechodem astrocytomu do blízké mozkové tkáně. Rychlost progrese příznaků astrocytomu závisí na stupni malignity nádoru. Ale postupem času se fokální příznaky spojí s obecnými. Jejich vzhled je spojen s kompresí nebo destrukcí sousedních mozkových struktur rostoucím nádorem. Ohniskové příznaky jsou určeny místem lokalizace nádorového procesu.

Kde a jak se nádor projevuje:

 1. Čelní lalok. Hlavním rozdílem mezi astrocytomem lokalizovaným v této oblasti jsou psychopatologické příznaky. Pacient může pociťovat euforii, být lhostejný k nemoci, projevovat agresi vůči ostatním. Postupně je psychika úplně zničena. Mohou se také objevit poruchy paměti a myšlení nebo poruchy motorické řeči. Je možné ochrnutí končetin.

Astrocytomy čelního laloku mozku jsou charakterizovány:

 • snížená inteligence;
 • zhoršení paměti;
 • útoky agrese a silné mentální neklid; snížená motivace, apatie, setrvačnost;
 • silná obecná slabost.
 1. Časové laloky. Pacient má často halucinace sluchové, vizuální nebo chuťové povahy. S rozvojem astrocytomu se takové projevy stávají účinkem, který ohlašuje bezprostřední epileptický záchvat se ztrátou vědomí. Často se také objevují poruchy řeči smyslového typu a sluchová agnosie, kvůli nimž člověk přestává rozumět i psaným slovům a rozpoznávat zvuky. Glioblastom nebo anaplastický astrocytom mozku v tomto místě často vede k rychlé smrti.
 2. Temenní lalok. Pacienti s takovým uspořádáním astrocytomů pociťují problémy s rozpoznáváním předmětů hmatem, neschopností ovládat končetiny při provádění cílených akcí a epileptickými záchvaty. Někdy se vyskytnou problémy s řečí, psaním nebo počítáním.
 3. Týlní lalok. Hlavním znakem rozvoje astrocytomu v této oblasti jsou považovány za vizuální halucinace. Člověk může vidět, co není, nebo skutečné objekty mohou změnit jeho vzhled a velikost v očích. Možná částečná ztráta zorného pole z obou očí.
 4. Pokud je ovlivněn mozeček, mohou nastat problémy s chůzí a koordinací pohybu. Poškozená komora vede k reflexnímu napětí krku se změnou polohy hlavy. Postižená dřeň a mícha mohou způsobit problémy s končetinami a chůzí.

Diagnostika

Pokud existuje podezření na astrocytom v mozku, provádí klinické vyšetření pacienta neurochirurg, oftalmolog, neurolog, otolaryngolog, psychiatr. Mělo by zahrnovat:

 • neurologické vyšetření;
 • výzkum duševního stavu;
 • oftalmoskopie;
 • stanovení zorných polí;
 • stanovení zrakové ostrosti;
 • vyšetření vestibulárního aparátu;
 • prahová audiometrie.

K diagnostice astrocytomu a jeho vlastností se provádí angiografie. Primární instrumentální vyšetření v případě podezření na astrocytoma v mozku spočívá v provedení elektroencefalografie (EEG) a echoencefalografie (EchoEG)..

Zjištěné změny jsou indikací pro doporučení pro zobrazování magnetickou rezonancí nebo počítačovou tomografii mozku. K objasnění vlastností přívodu krve do astrocytomu se provádí angiografie. U dospělých jsou astrocytomy obvykle lokalizovány v bílé hmotě mozkových hemisfér. U dětí je pravděpodobnější, že ovlivní mozkový kmen, mozeček nebo zrakový nerv..

Přesnou diagnózu s definicí stupně malignity nádoru lze stanovit pouze na základě výsledků histologické analýzy. Pro tuto studii je možné získat biologický materiál stereotaxickou biopsií nebo během chirurgického zákroku..

Po vyšetření bude lékař schopen určit, jaký typ nádoru se u pacienta vyvinul. U nodulární formy astrocytomu je míra přežití vysoká. Doba remise může být více než deset let. Difúzní nádory téměř vždy relapsují i ​​po správné terapii. U anaplastického astrocytomu v mozku je prognóza života zklamáním - pacientům se podaří žít asi 5 let. U glioblastomu je přežití ještě obtížnější. Očekávaná délka života sotva dosáhne jednoho roku. Během operace jsou možné komplikace. Například krvácení, otok mozkové substance, infekce. Důsledkem může být zhoršení stavu a smrt..

Pacientům s fibrilárními nebo piloidními nádory se při správné léčbě daří žít nejdelší dobu. Obvykle se jim podaří vrátit do svého obvyklého života a znovu začít pracovat. Před tím však budou muset podstoupit náročnou rehabilitaci, včetně rekvalifikace základních dovedností, psychoterapie a dlouhodobého pobytu v nemocnici..

Většina pacientů má přidělené zdravotní postižení. Pokud je nádor benigní nebo existuje šance na uzdravení, dává třetí stupeň. V těžších podmínkách - druhý. Může to být neomezené, pokud není možné obnovit pracovní kapacitu..

Vlastnosti léčby

V závislosti na stupni diferenciace cerebrálního astrocytomu se jeho léčba provádí jednou nebo více z uvedených metod: chirurgická, chemoterapie, radiochirurgická, radiační.

Léčba pilocytického astrocytomu je složitý proces. Počáteční léčba často zahrnuje použití steroidů ke zmírnění otoků a zánětů v mozkové tkáni a antikonvulzíva k prevenci nebo kontrole záchvatů, pokud je pacient již zažil. V poslední době probíhá aktivní vývoj s cílem vytvořit nová chemoterapeutická léčiva, která mohou selektivně ovlivňovat nádorové buňky, aniž by měla škodlivý účinek na zdravé.

Když se tekutina hromadí v mozku, může být v její dutině nainstalován zkrat - dlouhá tenká trubice, kterou vyteče nadbytečná tekutina. Chirurgie se obvykle provádí za účelem zmenšení velikosti pilocytického astrocytomu. Pouze zřídka je doplněn chemoterapií nebo radioterapií.

Úkolem chirurgického zákroku je maximální úplné odstranění pilocytického astrocytomu s minimálním poškozením okolních zdravých tkání. V některých případech může být nádor odstraněn úplně, zatímco v jiných může být odstraněn pouze částečně. Možné stavy, při kterých je odstranění nádoru nemožné.

Množství chirurgického zákroku prováděného kraniotomií závisí na povaze růstu astrocytomu. Vzhledem k difúznímu růstu nádoru do okolní mozkové tkáně je jeho radikální chirurgická léčba často nemožná. V takových případech lze provést paliativní chirurgický zákrok ke zmenšení velikosti nádoru nebo bypassový zákrok ke snížení hydrocefalu..

K zajištění přístupu k nádoru může být nutné provést kraniotomii (odstranění fragmentu kosti lebky a její návrat na konci operace). Někteří chirurgové praktikují mikrochirurgický přístup pomocí výkonného mikroskopu nebo počítačových programů určených k mapování lokalizace nádoru ve třech rozměrech. Použití těchto technologií pomáhá odstranit nádor a zároveň maximalizovat ochranu zdravých tkání, snížit bolest a zkrátit dobu zotavení..

V některých případech se používá ultrazvuková aspirace, jejímž účelem je zničit nádor pomocí ultrazvukových vln s další vakuovou aspirací jeho fragmentů.

Radiační terapie - cílené vystavení vysokoenergetickému záření, pomáhá zmenšit velikost nádoru nebo zničit maligní buňky zbývající po operaci. Pokud je operace nemožná, lze použít i radioterapii. Radioterapeuti někdy také používají metodu trojrozměrného mapování, aby přesně určili velikost a tvar ozařované oblasti..

Ve stereotaktické chirurgii se radioterapie používá k poškození maligních buněk, poté ztrácejí schopnost dělení. Vzhledem k tomu, že dávka záření použitá v tomto postupu je pro zdravé tkáně neškodná, používá se při léčbě nádorů, které pronikají do těžko dostupných oblastí mozku. Stereotaktické radiochirurgické odstranění je možné pouze při malé velikosti nádoru (do 3 cm) a provádí se pod tomografickou kontrolou pomocí stereotaxického rámu, který se nasazuje na hlavu pacienta. U astrocytomu v mozku lze tuto metodu použít pouze ve vzácných případech benigního průběhu a omezeného růstu nádoru..

Radiační terapie pro mozkový astrocytom se provádí opakovaným (od 10 do 30 sezení) vnějším ozařováním postižené oblasti. Chemoterapie se provádí pomocí cytostatik s použitím perorálních léků a intravenózních injekcí. Je upřednostňována v případech, kdy je u dětí pozorován mozkový astrocytom.

Účinky

Po operaci k odstranění nádorové formace musí pacient sledovat jeho stav, podstoupit testy, být vyšetřen a při prvních varovných známkách konzultován s lékařem. Intervence v mozku je jednou z nejnebezpečnějších metod léčby, která v každém případě zanechává stopy na nervovém systému. Jak vyšlo najevo, gliom je vážná nemoc, která nezná slitování, takže následky nejsou radostné:

 • poruchy motorických funkcí: paréza a ochrnutí končetin, zhoršení koordinace pohybů;
 • oslabení zraku;
 • vývoj konvulzivního syndromu;
 • psychické odchylky;
 • zmizení chuťových, čichových a dalších funkcí;
 • potřeba používat invalidní vozík;
 • nedostatek jasnosti řeči, někteří pacienti ztrácejí schopnost číst, komunikovat, psát, mají potíže s prováděním základních činností.

Všechny tyto důsledky se mohou vyvinout u osoby, která měla astrocytom, a to jak komplexně, tak samostatně. Vyskytly se případy úplné absence těchto projevů. Závažnost komplikací přímo závisí na tom, který mozkový lalok byl operován a kolik tkáně bylo odstraněno. Důležitou roli hrají kvalifikace neurochirurga, který operaci provedl.

Hlavním doporučením pro detekci astrocytomu v mozku je okamžitá konzultace s lékařem, který vám v blízké budoucnosti může prodloužit život..

Prevence a prognóza

Astrocytom v mozku má bohužel často velmi nepříznivé následky. Míra přežití po operaci (za předpokladu, že je nádor maligní) zpravidla nepřesahuje 2-3 roky.

Předpověď onemocnění stanoví lékař na základě následujících bodů:

 • věk pacienta;
 • stupeň malignity;
 • umístění novotvaru;
 • jak rychlý je přechod z jednoho stadia onemocnění do druhého a zda k němu došlo; počet relapsů.

Na základě obecného obrazu odborník stanoví přibližnou prognózu mozkového astrocytomu. V první fázi onemocnění délka života pacienta nepřesáhne 10 let. S následným přechodem z benigního nádoru na zhoubný nádor se životnost sníží. Ve druhé fázi může být snížena na 7-5 let, ve třetí - až 3-4 roky a u posledního pacienta může žít déle než rok, pokud je klinický obraz pozitivní.

Vzhledem k tomu, kolik důvodů způsobuje vznik astrocytomu a kolik lidí v posledních letech vyhledalo lékařskou pomoc, je nutné věnovat pozornost opatřením k prevenci této nemoci. Mezi takové preventivní metody patří:

 • Posílení imunitní obrany.
 • Odstranění stresových situací.
 • Život v ekologicky bezpečných oblastech.
 • Správná výživa.
 • Je důležité vyloučit uzená a smažená jídla, tučná jídla, konzervy.
 • Přidejte do stravy více dušených pokrmů, ovoce a zeleniny.
 • Odmítnutí špatných návyků.
 • Prevence poranění hlavy.
 • Pravidelné lékařské prohlídky.

Pokud je detekován astrocytom mozku, nezoufejte a nevzdávejte to. Je důležité zůstat optimistický, věřit v dobrý výsledek a mít pozitivní přístup. Pouze s takovým pozitivním přístupem a vírou můžete porazit onkologii.

Příčiny, příznaky a léčba mozkového astrocytomu

Mozkové nádory jsou nejčastější příčinou úmrtí v celé onkologii. Většina novotvarů jsou astrocytomy. Piloidní astrocytom mozku je považován za nejméně závažný, ale není jediný z tohoto typu. Některé z nich vyžadují urgentní chirurgický zákrok, protože jsou mimořádně nebezpečné.

Charakterizace astrocytomů

Astrocytomy jsou novotvary mozku, které vyrostly z astrocytů. Ty jsou studovány histologií a jsou to buňky nervového systému. Jejich úkolem je plnit podpůrné a omezující funkce. Mohou být protoplazmatické, umístěné uvnitř šedé dřeně, nebo vláknité, které se nacházejí v bílé hmotě. Astrocyty zajišťují přenos prvků nezbytných pro tělo mezi nervovými buňkami a krevními cévami.

Nádory tohoto typu se mohou objevit v levé i pravé části mozku. U dospělých se astrocytomy obvykle tvoří v bílé hmotě nebo v mozkovém kmeni. Děti se nejčastěji musejí potýkat s nádorem mozečku nebo zrakového nervu. Cysty se mohou objevit uvnitř samotného nádoru. Vyvíjejí se velmi pomalu, ale mohou dosáhnout významných velikostí a negativně ovlivnit laloky mozku. Někdy se při diagnostice samotné astrocytomy také ukáží jako poměrně velké, což znemožňuje definovat jasné hranice.

Podle ICD jsou astrocytomy klasifikovány jako maligní nádory s kódem C71. Umístění nádoru je dodatečně specifikováno. Pokud je nádor benigní, pak kód choroby bude D33. V tomto případě je také zohledněna jeho lokalizace..

Astrocytom benigní povahy se ve většině případů transformuje na maligní.

Gliomy jsou novotvary v neuroglii mozku. Právě do této skupiny patří astrocytomy, které jsou poddruhem. Nádory mohou dorůst do obrovských rozměrů, postrádají jasné obrysy a je obtížné na terapii reagovat. Klasifikace zahrnuje rozdělení astrocytomu na stupně. Jsou určeny typem novotvaru a jeho malignitou.

Hlavní typy podle stupňů:

 1. Stupeň 1 - piloid (pilocytický). Nádor patří do prvního stupně malignity. Je považován za nejlehčí, neovlivňuje okolní tkáně a roste pomalu. Nejčastěji onemocnění této fáze dobře reaguje na léčbu chirurgickým zákrokem, ale někdy způsobuje hydrocefalus. Existuje piloidní astrocytom mozku, obvykle v dětství.
 2. Stupeň 2 - fibrilární. Malignitou patří nádor do druhého stupně. Je umístěn uvnitř bílé hmoty, nejčastěji má standardní velikosti a jeho hranice lze snadno určit během diagnostiky. Fibrilární typ nádorů lze vyléčit chirurgicky, ale někdy jsou zapotřebí další metody ve formě radiační nebo chemické terapie. Může způsobit epileptické záchvaty.
 3. Stupeň 3 - anaplastický. Malignita třetího stupně vede k aktivnímu růstu nádoru. Navíc nemá výrazné hranice, může se šířit do nejbližších tkání. Je těžké ji vyléčit, není mnoho šancí na uzdravení. Obzvláště časté u lidí starších 30 let.
 4. Stupeň 4 - glioblastom. Příslušnost ke čtvrtému stupni malignity činí tento nádor obzvláště nebezpečným. Jeho vývoj je doprovázen zhoršenou funkcí vestibulárního aparátu, řeči a paměti. Nádor roste velmi aktivně, téměř vždy ovlivňuje blízké tkáně. Chirurgická léčba prakticky nepřináší výsledky, přežít dokáže pouze část pacientů, kteří podstoupili ozařování nebo chemoterapii, ale životnost je omezená. Obvykle se vyskytuje u lidí starších 40 let.

Oligoastrocytom je další typ nádoru. Je vyčleněna samostatně, protože může patřit k různým stupňům malignity. Jedná se o smíšený primární novotvar, který zahrnuje několik typů buněk. Skládá se z astrocytů a oligodendrocytů.

Astrocytomy se také klasifikují podle povahy jejich růstu. Existují pouze dva typy: nodální a difuzní. První jsou nejčastěji benigní, mají znatelný obrys a lze je najít v kterékoli části mozku. Patří mezi ně piloidní typ nádoru. Druhé se obvykle vyvinou v maligní, nemají výrazné limity, ovlivňují sousední tkáně a dorůstají do významných velikostí. Tento typ zahrnuje astrocytomy druhého stupně a výše..

Příčiny

Růst tohoto typu nádoru mohou vyvolat různé faktory. Není vždy možné přesně určit skutečnou příčinu. Není třeba to dělat, protože většina možných hlavních příčin je jednorázová, zatímco jiné souvisejí s prací nebo životním stylem, které se po terapii budou muset změnit. Další léčba, jak se zbavit provokujících faktorů, se nejčastěji nevyžaduje.

 • genetická predispozice;
 • vystavení zvýšeným úrovním záření;
 • přenesená infekční nebo virová onemocnění;
 • nebezpečné pracovní podmínky;
 • zneužívání alkoholu, kouření.

U astrocytomu v mozku může být prognóza výrazně horší, pokud osoba pokračuje v práci v nebezpečných podmínkách nebo zneužívá škodlivé nápoje a cigarety. Tento důležitý bod je třeba vzít v úvahu..

Pokud v životě člověka existují některé z možných důvodů pro vznik nádoru, doporučuje se, aby byl pravidelně kontrolován lékařem. Každoroční diagnostika vám umožní chránit se a identifikovat nástup nádoru v počátečních stádiích, což výrazně zjednoduší budoucí léčbu a zvýší pravděpodobnost pozitivního výsledku.

Důvody, proč se dítě setká s nádorem, dosud nebyly identifikovány.

Příznaky

U astrocytomu se objevují známky obecného typu i místní, které odpovídají části mozku, kde se nachází nádor. Většina příznaků je způsobena zvýšením lebečního tlaku nebo intoxikací těla z postižených buněk. V prvních fázích může vývoj astrocytomu probíhat nepozorovaně, což komplikuje jeho včasnou detekci.

 • bolest hlavy;
 • ztráta chuti k jídlu;
 • nevolnost, zvracení;
 • pomalost řeči;
 • poruchy pozornosti a paměti;
 • dvojité vidění nebo mlha v očích;
 • točení hlavy;
 • únava, celková nevolnost;
 • problémy s koordinací;
 • křeče, epileptické záchvaty;
 • změny nálady.

Ohniskové příznaky se mohou značně lišit. Často se neobjevují úplně nebo jsou kombinovány s jinými projevy, které jsou spojeny s přechodem astrocytomu do blízké mozkové tkáně.

Kde a jak se nádor projevuje:

 1. Čelní lalok. Hlavním rozdílem mezi astrocytomem lokalizovaným v této oblasti jsou psychopatologické příznaky. Pacient může pociťovat euforii, být lhostejný k nemoci, projevovat agresi vůči ostatním. Postupně je psychika úplně zničena. Mohou se také objevit poruchy paměti a myšlení nebo poruchy motorické řeči. Je možné ochrnutí končetin.
 2. Časové laloky. Pacient má často halucinace sluchové, vizuální nebo chuťové povahy. S rozvojem astrocytomu se takové projevy stávají účinkem, který ohlašuje bezprostřední epileptický záchvat se ztrátou vědomí. Často se také objevují poruchy řeči smyslového typu a sluchová agnosie, kvůli nimž člověk přestává rozumět i psaným slovům a rozpoznávat zvuky. Glioblastom nebo anaplastický astrocytom mozku v tomto místě často vede k rychlé smrti.
 3. Temenní lalok. Pacienti s takovým uspořádáním astrocytomů pociťují problémy s rozpoznáváním předmětů hmatem, neschopností ovládat končetiny při provádění cílených akcí a epileptickými záchvaty. Někdy se vyskytnou problémy s řečí, psaním nebo počítáním.
 4. Týlní lalok. Hlavním znakem rozvoje astrocytomu v této oblasti jsou považovány za vizuální halucinace. Člověk může vidět, co není, nebo skutečné objekty mohou změnit jeho vzhled a velikost v očích. Možná částečná ztráta zorného pole z obou očí.

Pokud je ovlivněn mozeček, mohou nastat problémy s chůzí a koordinací pohybu. Poškozená komora vede k reflexnímu napětí krku se změnou polohy hlavy. Postižená dřeň a mícha mohou způsobit problémy s končetinami a chůzí.

Diagnostika a prognóza

Všestrannost příznaků vytváří určité potíže ve fázi identifikace možných patologií. Obvykle je pacientovi předepsáno komplexní vyšetření, které umožňuje identifikovat astrocytom. Ale i při důvěře v přítomnost nádoru budou pacientovi přiděleny stejné výzkumné metody..

 • MRI - ukazuje nádor v jakémkoli bodě mozku, pomáhá vypočítat jeho velikost s přesnými konturami, pro zvýšení efektivity studie se pacientovi vstřikuje kontrastní látka;
 • CT - zobrazuje části mozku, jasně ukazuje všechny rysy nalezeného nádoru, včetně jeho hranic s přesnou strukturou;
 • angiografie - pomáhá studovat stav krevních cév, zobrazuje rysy jednotlivých oblastí krmení astrocytomu, což je nezbytné při plánování operace;
 • biopsie - odběr postižené tkáně pomáhá určit všechny rysy nádoru a stanovit konečnou diagnózu.

Po vyšetření bude lékař schopen určit, jaký typ nádoru se u pacienta vyvinul. U nodulární formy astrocytomu je míra přežití vysoká. Doba remise může být více než deset let. Difúzní nádory téměř vždy relapsují i ​​po správné terapii. U anaplastického astrocytomu v mozku je prognóza života zklamáním - pacientům se podaří žít asi 5 let. U glioblastomu je přežití ještě obtížnější. Očekávaná délka života sotva dosáhne jednoho roku. Během operace jsou možné komplikace. Například krvácení, otok mozkové substance, infekce. Důsledkem může být zhoršení stavu a smrt..

Pacientům s fibrilárními nebo piloidními nádory se při správné léčbě daří žít nejdelší dobu. Obvykle se jim podaří vrátit do svého obvyklého života a znovu začít pracovat. Před tím však budou muset podstoupit náročnou rehabilitaci, včetně rekvalifikace základních dovedností, psychoterapie a dlouhodobého pobytu v nemocnici..

Většina pacientů má přidělené zdravotní postižení. Pokud je nádor benigní nebo existuje šance na uzdravení, dává třetí stupeň. V těžších podmínkách - druhý. Může to být neomezené, pokud není možné obnovit pracovní kapacitu..

Léčba

Není možné léčit astrocytom obvyklými způsoby. Terapie zahrnuje použití chirurgických metod, stejně jako radiační nebo chemickou expozici. V případě onemocnění prvního stupně nemusí být pacientovi předepsána operace okamžitě, ale po několika letech. Za druhé je chirurgický zákrok organizován brzy po zjištění patologie. Někdy vyžaduje kombinaci s radiační terapií.

Astrocytomy třetího a čtvrtého stupně jsou velmi nebezpečné. Rakovina tohoto typu vyžaduje okamžitý chirurgický zákrok ihned po stanovení diagnózy. Je zpravidla kombinován s nejagresivnější radiační terapií. Ve čtvrtém stupni je přidána vylepšená chemoterapie. Samotné terapeutické metody se dramaticky liší..

Chirurgická operace

Chirurgickou léčbou se rozumí mechanické odstranění nádoru. Často není možné stanovit jeho hranice, což vytváří řadu obtíží. Proto je nemožné úplně odstranit astrocytom. Ve třetí nebo čtvrté fázi nádoru bude účinek takové léčby minimální. Lékaři proto velmi často předepisují další metody léčby..

Radiační terapie

Radiační terapie se konají pravidelně. U každého z nich je pacient vystaven menšímu ozáření. Postupně se jeho hladina hromadí a má destruktivní účinek na astrocytom. Někdy se místo toho používá radiochirurgie, při které se veškeré záření dodává v jedné relaci. Tato možnost má smysl pro malé nádory.

Chemoterapie

Chemoterapie se týká léčby léky. Nejčastěji se podávají intravenózně, ale lze je užívat jako pilulky. Ničí existující nádor a působí na něj postupně, jako radiační terapie. Mnoho léků má vedlejší účinky, protože jsou extrémně agresivní. Budoucnost pacienta bude záviset na správném výběru léku..

Piloidní a fibrilární astrocytomy v mozku jsou nejméně nebezpečné. Většina lidí, kteří se s nimi setkají, se podaří vrátit do svého obvyklého života, přičemž léčba není nijak zvlášť naléhavá. A ti, kteří našli anaplastický nádor nebo glioblastom, jsou nuceni okamžitě zahájit léčbu, aby prodloužili svůj život o několik let. Můžete se vyhnout takové hrozné patologii nebo snížit nebezpečí jejích následků, pokud budete pravidelně kontrolovat u lékaře, a také vyloučit všechny rizikové faktory ze svého života.

Předpověď na celý život s astrocytomy v mozku

Onkologická onemocnění si každoročně vyžádají životy stovek tisíc lidí a jsou považována za nejtěžší ze všech stávajících nemocí. Když je pacientovi diagnostikován astrocytom mozku, měl by vědět, co to je a jaké je nebezpečí patologie.

Astrocytom je gliový nádor, obvykle maligní povahy, vytvořený z astrocytů a může postihnout osobu jakéhokoli věku. Takový růst nádoru podléhá nouzovému odstranění. Úspěch léčby závisí na tom, v jaké fázi je nemoc a k jakému typu patří..

Astrocytom - co to je

Astrocytom je typ gliového nádoru. Gliální buňky mají tvar hvězdy. Z tohoto důvodu se jim říká hvězdné buňky..

Astrocyty podporují ochrannou funkci neuronů v centrálním nervovém systému. Kromě toho tyto buňky zabraňují poškození neuronů, regulují stav průtoku krve mozkem a výživu neuronů. Pomocí astrocytů jsou odstraněny odpadní produkty těchto buněk centrálního nervového systému.

Faktory vyvolávající degeneraci astrocytomů do rakovinných buněk nejsou plně známy..

Toto onemocnění se vyskytuje častěji u mužů ve věku od 20 do 50 let. U dospělých postihuje toto onemocnění bílou hmotu mozkových hemisfér, zatímco u dětí postihuje hlavně mozeček a mozkový kmen. Možná lokalizace na spojnici s míchou.

Správa relapsů

V těchto případech je žádoucí provést stereotaxickou biopsii, aby se získal materiál pro morfologickou analýzu..

Pokud je tato manipulace také spojena s vysokým rizikem pro život pacienta, je taktika léčby přijata na základě závěru rady. Na základě údajů z neuroimagingu (MRI nebo CT) lékaři formulují předběžnou diagnózu (každý typ nádoru má na obrázcích své vlastní charakteristické rysy).

Gliové nádory mají tendenci se opakovat (opětovný růst), zejména maligní astrocytomy. Hlavními způsoby léčby relapsu jsou chirurgický zákrok, radiační terapie a chemoterapie. U malých ložisek lze použít stereotaktickou radiochirurgii.

Přístup je v každém případě individuální, protože závisí na stavu pacienta, době uplynulé po předchozí léčbě, funkčním stavu mozku. Během chemoterapie se používají různé režimy s následným hodnocením jejich účinnosti; u glioblastomů je možné předepsat cílený lék Avastin (bevacizumab).

V případě závažného celkového zdravotního stavu pacienta je indikována symptomatická léčba zaměřená na zmírnění příznaků onemocnění..

Přední kliniky v Izraeli

Fáze vývoje novotvaru

Pilocytární astrocytom je rozdělen do 2 podkategorií:

 • Jaderný atilismus.
 • Mitóza.
 • Šíření endotelu.
 • Nekróza.

Pilocytární astrocytom má malignitu 1. stupně. To znamená, že se výše uvedené příznaky neobjeví. Průběh novotvaru je klidný, prognóza je příznivá. Časem se nádory v mozku stávají maligními..

Piloidní astrocytom se změní na fibrilární, což souvisí s dalším stupněm malignity. Předpovědi vývoje těchto novotvarů se zhoršují. Mají jeden z příznaků, vývoj je rozptýlený. Proto je obtížnější s nimi zacházet..

V této fázi se v nádoru projevuje jaderný atilismus, mióza, proliferace. Vytváří metastázy ve zrychleném režimu, expanduje podél mozkových tkání. Stupeň 4 označuje glioblastom, ve kterém jsou přítomny 4 maligní vlastnosti. Poslední fáze je nejagresivnější a její délka života je 6 až 15 měsíců.

Klasifikace

V závislosti na složení buněk má astrocytom několik typů:

 1. Astrocytomy prvního stupně malignity jsou zase rozděleny do následujících typů:
 • Pilocytický (piloidní) astrocytom je benigní nádor. Tvoří se v optickém nervu, mozečku, mozkovém kmeni. Jeho hranice jsou jasně definovány. Nádor této kategorie roste pomalu. Tento typ nádoru je často diagnostikován u dětí;
 • Subependymální obrovský buněčný astrocytom je typ astrocytomu, který je nejčastěji diagnostikován u pacientů s tuberózní sklerózou. Lokalizace v laterálních komorách mozku mají buňky tohoto typu astrocytomu obrovskou velikost a spojují se do hlízovité uzliny;
 1. Difúzní astrocytom je také považován za benigní nádor, ale má tendenci k relapsu. Odkazuje na druhý stupeň malignity. Tato formace nemá žádné jasné hranice, šíří se pomalu, nemetastázuje. Mladí lidé do 30 let často trpí tímto typem astrocytomu. Difúzní astrocytom zahrnuje fibrilární nebo fibrilární-protoplazmatické, stejně jako hemistocytární typy. Vzácnou formou astrocytomu stupně II je pleomorfní xanthoastrocytom, který je častěji diagnostikován u dětí s epilepsií;
 2. Anaplastický astrocytom má třetí stupeň malignity. Vzdělávání bez jasných hranic, s vlastnostmi intenzivního růstu. Je diagnostikována hlavně u mužů po 30 letech. Tento stupeň malignity zahrnuje také oligoastrocytom, který se vyznačuje tím, že obsahuje buňky různých typů astrocytomů;
 3. Glioblastom (astroblastom) je nejzhoubnější typ astrocytomu. Rychle metastázuje a ovlivňuje okolní tkáně.

Anaplastický astrocytom a glioblastom tvoří 60% mozkových novotvarů. Benigní typy astrocytomů se podle lékařských údajů nacházejí v 10% případů mozkových nádorů.

Předpověď

Prognóza života s astrocytomem, který vznikl v mozku, závisí na věku pacienta, stupni malignity nádorové struktury, morfologické struktuře, rychlosti růstu a proliferaci do okolních tkání. Prognóza života s rakovinou astrocytárního typu (vysoký stupeň) a difuzního astrocytomu (nízký stupeň), tvořeného v mozku, je považována za nepříznivou kvůli vysokému počtu relapsů, jejichž podíl je 60-80%. Prediktivní kritéria:

 1. Věk pacienta.
 2. Morfologická struktura novotvaru.
 3. Funkční stav, stav pacienta (Karnovského stupnice).
 4. Přítomnost souběžných onemocnění.
 5. Závažnost mozkové hypertenze.

Jedním z rozhodujících faktorů při tvorbě prognózy je dostupný resekční objem. Vzhledem k povaze růstu a intrakraniální (intrakraniální) lokalizaci často nelze astrocytické nádory úplně odstranit, což negativně ovlivňuje délku života pacienta. Prognóza difuzního astrocytomu stupně 2 je relativně špatná.

To je způsobeno difuzním šířením nádorových buněk v mozkových strukturách, které je při neuroimagingu stěží patrné, což znemožňuje úplné odstranění. Tato forma je charakterizována tendencí k maligní transformaci (48-80% případů), což zhoršuje prognózu přežití. Statistiky ukazují, že průměrná délka života pacientů s diagnostikovaným difuzním astrocytomem vytvořeným v mozku po chirurgické léčbě je v průměru 5 let.

Příčiny

Příčiny, které vedou k mozkovému astrocytomu, nejsou známy.

Existují však předpokládané faktory, které tuto nemoc vyvolávají:

 1. Dědičná predispozice. Pacienti s touto mozkovou patologií mají genetickou abnormalitu v genu TP53;
 2. Systematické vystavení záření a chemickým látkám na těle;
 3. Onkogenní viry;
 4. Přítomnost genetických chorob u lidí (hrudkovitá skleróza, Recklinghausenova choroba).

Diagnostika astrocytomu

Když se objeví první příznaky onemocnění, musíte se poradit s neurologem. Při jmenování lékař shromáždí anamnézu, vyšetří pacienta a vyhodnotí stav nervového systému podle Karnovského stupnice.

Mezi další diagnostická opatření patří:

 1. MRI míchy (s kontrastem nebo bez něj).
 2. Pozitronová emisní tomografie.
 3. CT vyšetření.
 4. rentgen.
 5. EEG mozku (podle indikací).

Diagnostika astrocytomu míchy zahrnuje dodání laboratorních testů:

 • Obecný a biochemický krevní test.
 • Obecná analýza moči.

Pacient potřebuje další radu od terapeuta a neurochirurga.

Příznaky

Projevy příznaků patologie se dělí na obecné a ohniskové, v závislosti na typu a růstu nádoru..

Běžné příznaky se projevují tímto způsobem:

 • Zvýšený intrakraniální tlak;
 • Pacient má bolesti hlavy, které nezmizí po užití léků proti bolesti. Mučení závratě;
 • Snižuje se chuť k jídlu, objevuje se nevolnost a zvracení;
 • Možné epileptické záchvaty.

V závislosti na progresi onemocnění a stupni jeho malignity se objevují fokální příznaky..

Příznaky patologie

Jako všechny novotvary, i astrocytomy mozku mají charakteristické příznaky rozdělené na obecné a místní.

Běžné příznaky astrocytomu:

 • Letargie, neustálá únava.
 • Bolest hlavy. V takovém případě může bolet celá hlava i její jednotlivé části..
 • Křeče. Jsou to první varovné příznaky výskytu patologických procesů v mozku.
 • Poruchy paměti a řeči, duševní poruchy. Vyskytují se v polovině případů. Osoba, dlouho předtím, než se objeví výrazné příznaky nemoci, se stává podrážděným, temperamentním nebo naopak letargickým, roztržitým a apatickým.
 • Náhlá nevolnost, zvracení, často doprovázející bolest hlavy. Porucha začíná v důsledku stlačení centra zvracení nádorem, pokud se nachází ve čtvrté komoře nebo mozečku.
 • Zhoršená stabilita, potíže s chůzí, závratě, mdloby.
 • Ztráta nebo naopak zvýšení tělesné hmotnosti.

Všichni pacienti s astrocytomem v určitém stadiu onemocnění mají zvýšený nitrolební tlak. Tento jev je spojen s růstem nádoru nebo výskytem hydrocefalu. V případě benigních nádorových výrůstků se podezřelé příznaky rozvíjejí pomalu a v případě maligních výrůstků pacient během krátké doby zmizí..

Mezi místní příznaky astrocytomu patří změny, ke kterým dochází v závislosti na umístění patologického ložiska:

 • V čelním laloku: prudká změna charakteru, výkyvy nálady, paréza obličejových svalů, zhoršení čichu, nejistota, nestabilita chůze.
 • V temporálním laloku: koktání, problémy s pamětí a myšlením.
 • V temenním laloku: potíže s motorikou, ztráta citlivosti horních nebo dolních končetin.
 • V mozečku: ztráta stability.
 • V týlním laloku: zhoršení zrakové ostrosti, hormonální poruchy, zhrubnutí hlasu, halucinace.

Diagnostika

Diagnóza je stanovena s přihlédnutím k pacientovým stížnostem. Provádí se řada klinických vyšetření, která zahrnují:

 1. Neurologické vyšetření neurologem;
 2. Oční lékař určuje ostrost a zorné pole, provádí se oftalmoskopie;
 3. Je zkoumána vestibulární aparatura, prahová audiometrie.

Mezi nástroje patří diagnostické metody, jako například:

 • Elektroencefalografie (EEG) a echoencefalografie (Echo-EG). Pomocí těchto dvou diagnostických metod je detekován intrakraniální tlak a přítomnost paroxysmální aktivity;
 • K určení zaměření tvorby nádoru je pacient odeslán na MRI a CT mozku;
 • Dalším účinným diagnostickým nástrojem je angiografie, která vám umožní objasnit vlastnosti přívodu krve do astrocytomu;
 • Pro přesnou diagnózu této patologie se provádí histologické vyšetření. Odběr biologického materiálu je možný pomocí stereotaxické biopsie nebo během operace.

Klinický obraz

Jakýkoli novotvar v mozku má podobné příznaky, bez ohledu na to, zda je benigní nebo maligní. Rozdíl spočívá pouze v umístění a velikosti nádoru.

Syndrom zvýšeného intrakraniálního tlaku. Projevuje se jako prasknutí bolesti hlavy, které se zhoršuje předkloněním a ve vodorovné poloze, což je často doprovázeno nevolností, někdy zvracením. Konvenční léky proti bolesti jsou neúčinné.

Epidemické útoky. Vyvíjejí se při podráždění motorických neuronů. Mohou se objevit velké záchvaty se ztrátou vědomí nebo ohniskem (křečovité záškuby určité svalové skupiny).

Fokální neurologické příznaky. Závisí na lokalizaci vzdělávání a jeho vlivu na mozková centra.

 • Paréza nebo ochrnutí končetin na jedné straně.
 • Afázie - poruchy řeči.
 • Agnosia - patologická změna ve vnímání.
 • Necitlivost nebo ztráta citlivosti na jedné straně těla.
 • Diplopia - dvojité vidění.
 • Snížená nebo ztracená vizuální pole.
 • Ataxie - zhoršená koordinace a rovnováha.
 • Udušení při polykání.

Kognitivní změny. Snížená paměť, pozornost, nemožnost logického myšlení. V případě poškození čelního laloku - duševní poruchy typu "čelní psychika".

Léčba

Metoda léčby astrocytomu se vybírá v závislosti na typu nádoru:

 1. Při velikosti nádoru do 3 cm se provádí stereotaxické radiochirurgické odstranění formace. Za tímto účelem se na hlavu pacienta vloží stereotaxický rámec a při tomografické kontrole je nádor vystaven bodovému ozáření bez vystavení okolních tkání záření;
 2. Astrocytom je obvykle chirurgicky odstraněn kraniotomií. Pokud nádor roste a ovlivňuje nejbližší mozkovou tkáň, chirurgický zákrok je nevhodný. V těchto situacích se doporučuje paliativní chirurgický zákrok, který zmenší velikost nádoru, čímž se nádor připraví na použití záření nebo chemoterapie;
 3. Aby se snížil hydrocefalus, provádí se operace bypassu;
 4. Radiační terapie se používá, když je chirurgický zákrok nemožný nebo ke zmenšení velikosti nádoru, zatímco se pacient připravuje na operaci. Průběh radiační terapie je 10 až 30 sezení;
 5. Chemoterapie se často podává dětem a podává se po operaci, aby se snížilo riziko recidivy nádoru. V chemoterapii se cytostatika používají pomocí perorálních léků, které se podávají intravenózně.

Chcete znát náklady na léčbu rakoviny v zahraničí?

* Po obdržení údajů o nemoci pacienta bude zástupce kliniky schopen vypočítat přesnou cenu léčby.

Lidové léky

Onkologové nezakazují použití lidových prostředků v kombinaci s tradičními způsoby léčby. Bylinné přípravky jsou více zaměřeny na obohacení těla užitečnými stopovými prvky a vitamíny.

Aby se zabránilo bolestem hlavy a normalizovalo se krevní tlak, používají se odvary z třezalky tečkované a heřmánku. Směs bylin z jetele, bílého šeříku, tymiánu je také dobrá pro zmírnění bolesti hlavy.

Schopnost zvyšovat ochranné funkce těla má čaj vyrobený ze šípkových listů, malin, borůvek a máty. Je také dobré konzumovat med.

Před použitím jakýchkoli prostředků, které nabízí tradiční medicína, je nutné koordinovat jejich příjem s odborníkem, protože některé složky bylin mají kontraindikace.

Komplikace a důsledky

Astrocytom, a to i v benigní formě, má negativní vliv na strukturu mozku. Nádor narušuje funkci mozku, vede ke ztrátě zraku, paralýze, zničení nervového systému.

S progresí nádoru je mozek stlačen, což je často smrtelné.

Léčba nemoci

Jaká bude léčba mozkového astrocytomu, rozhodnou odborníci po provedení anamnézy a obdržení výsledků vyšetření. Při určování kurzu, ať už to bude chirurgie, ozařování nebo chemoterapie, lékaři berou v úvahu:

 • Věk pacienta.
 • Lokalizace a rozměry zaměření.
 • Malignita.
 • Závažnost neurologických příznaků patologie.

Bez ohledu na typ nádoru na mozku (glioblastom nebo jiný méně nebezpečný astrocytom), léčbu provádí onkolog a neurochirurg.

V současné době bylo vyvinuto několik metod terapie, které se používají buď v kombinaci, nebo samostatně:

 • Chirurgický, při kterém je tvorba mozku částečně nebo úplně vyříznuta (vše závisí na stupni malignity, ke které astrocytom patří, a na jeho velikosti). Pokud je ohnisko velmi velké, je po odstranění nádoru nutná chemoterapie a ozařování. Z nejnovějšího vývoje si talentovaní vědci všimnou konkrétní látky, kterou pacient pije před operací. Během manipulací jsou oblasti poškozené nemocí osvětleny ultrafialovým světlem, pod kterým rakovinné tkáně získávají růžový odstín. To značně usnadňuje postup a zvyšuje jeho účinnost. Speciální vybavení pomáhá minimalizovat riziko komplikací - počítač nebo zobrazovač magnetické rezonance.
 • Radiační terapie. Zaměřeno na odstranění novotvaru pomocí záření. Zdravé buňky a tkáně přitom zůstávají nedotčeny, což urychluje obnovení funkce mozku.
 • Chemoterapie. Poskytuje příjem jedů a toxinů, které inhibují rakovinné buňky. Tato metoda léčby způsobuje tělu méně škody než záření, proto se často používá při léčbě dětí. V Evropě byly vyvinuty léky, jejichž působení je zaměřeno na samotnou lézi, nikoli na celé tělo.
 • Radiochirurgie. Používá se relativně nedávno a je považován za řádově bezpečnější a účinnější než radiační terapie a chemoterapie. Díky přesným počítačovým výpočtům je paprsek směrován přímo do rakovinné zóny, což umožňuje minimální ozáření blízkých tkání, které nejsou ovlivněny lézí, a významně prodloužit život oběti.

Předpověď a prevence

Astrocytom v mozku má špatnou prognózu a šance na úplné uzdravení jsou extrémně malé. To je způsobeno skutečností, že nádor má agresivní povahu. S touto patologií mají dokonce i benigní formace tu vlastnost, že se aktivně degenerují na maligní.

Důsledky po operaci závisí na několika faktorech: velikosti novotvaru, místě lokalizace a stupni šíření. Pokud je nádor umístěn na snadno přístupném místě a také nemá výraznou malignitu, dává to dobrou prognózu. Pokud je nádor umístěn na těžko přístupném místě pro chirurga a jeho velikost je velmi působivá, pak se prognóza a míra přežití výrazně zhorší. Účinnost léčby závisí na tom, jak včasná je patologie detekována.

I při astrocytomu stupně I není průměrná délka života delší než 5 let. U III a IV stupňů astrocytomu je prognóza obvykle zklamáním. Lidé s touto patologií nežijí déle než jeden rok..

V současné době nebyly studovány důvody pro rozvoj tohoto onemocnění, proto preventivní opatření pro toto onemocnění nebyla stanovena..

Prevence

Nelze pojistit proti tomuto typu nádoru, stejně jako proti jiným onkologickým onemocněním. Můžete však snížit riziko vážných patologií dodržováním některých doporučení:

 • Jezte správně. Odmítněte potraviny obsahující barviva a přísady. Zahrňte do stravy čerstvou zeleninu, ovoce, obiloviny. Jídla by neměla být příliš mastná, slaná a kořeněná. Je vhodné je vařit v páře nebo dusit..
 • Rozhodně se vzdát závislostí.
 • Sportujte, buďte častěji venku.
 • Chraňte se před stresem, úzkostí a úzkostí.
 • Pijte multivitamíny v období podzim-jaro.
 • Vyvarujte se poranění hlavy.
 • Pokud je to spojeno s vystavením chemickým látkám nebo záření, změňte místo výkonu práce.
 • Nevzdávejte se preventivních prohlídek.

Když se objeví první příznaky onemocnění, je nutné vyhledat lékařskou pomoc. Čím dříve je stanovena diagnóza, tím větší je šance pacienta na uzdravení. Pokud má člověk astrocytom, neměl by zoufat. Je důležité dodržovat předpisy lékařů a naladit se na pozitivní výsledek. Moderní lékařské technologie umožňují léčit taková onemocnění mozku v rané fázi a co nejvíce prodloužit život pacienta..

Diagnostická opatření

Vyšetření a vyšetření pacienta by měl provádět neurochirurg, neuropatolog, oftalmolog a lékař ORL. To je nutné k určení stupně symptomatických projevů, hloubky poškození laloků mozku a provedení diferenciální diagnostiky. Laboratorní krevní testy nejsou specifické, mohou naznačovat anémii, zvýšené ESR, leukocytózu.

Instrumentální metody


Na začátku vyšetření odborník předepíše elektroencefalografii, jejíž výsledky ukáží, zda existuje aktivita v ohniscích.
Při podezření na toto onemocnění je nutná elektroencefalografie. Výsledky budou indikovat přítomnost a stupeň zvýšeného intrakraniálního tlaku, paroxysmální aktivitu ložisek. To je nezbytné pro odlišení od epilepsie a jiných neurologických onemocnění. Echoencefaloskopie může vést k hlubšímu vyšetření pacienta.

Fibrilární protoplazmatický astrocytom vyžaduje použití technik, jako je CT a MRI. Zkoumají intrakraniální struktury ve vrstvách, indikují velikost formace, umístění vzhledem k sousedním oblastem, stupeň infiltrace do hemisfér. Tyto údaje jsou nezbytné k určení rozsahu chirurgického zákroku. Pomocí angiografie se stanoví stupeň přívodu krve do novotvaru.

Chcete-li studovat tkáň patologického procesu, musíte provést biopsii. To se provádí pomocí speciálního nástroje nebo během operace. Materiál je nezbytný k určení fáze procesu, stupně malignity buněk a přesné diagnózy. Další terapie a prognóza závisí na datech histologické studie biopsie..

Léčba astrocytomu míchy

Vzhledem k tomu, že většina astrocytomů míchy má relativně benigní průběh, jsou akce onkologa zaměřeny nejen na vítězství, zastavení onkologického procesu, ale také na udržení, zlepšení funkčního stavu, kontrolu klinické remise a prevenci komplikací a relapsů, tj. Úplné uzdravení.

Hlavní účinnou léčbou nádoru v míše je radiační terapie, která proces zpomaluje. Pokud je však možné odstranění, používá se také chirurgický zákrok, který je schopen zcela eliminovat tvorbu.

U glioblastomů existují často kontraindikace pro chirurgický zákrok, protože excize nádoru může vést k smrti. Vzhledem k syndromu silné bolesti je nutná úleva od bolesti, k potlačení cerebrálního edému je třeba užívat narkotické nebo nenarkotické léky proti bolesti, protizánětlivá diuretika.

Patologie

Zanechte žádost u Izraelské lékařské asociace, abyste zjistili přesnou cenu za vyšetření pilocytického astrocytomu na různých klinikách v zemi.

Lokalizace

Pilocytární astrocytom mozečku je nejčastějším typem onkologického onemocnění. Druhé místo zaujímá vizuální dráha, kde nádory vznikají hlavně na pozadí neurofibromatózy typu 1. Patologický proces může začít v jakékoli oblasti mozečku; mnoho nádorů zahrnuje jak červa, tak hemisféru.

Obecně platí, že pilocytické astrocytomy obvykle vyrůstají ze struktur střední linie:

 • mozeček: 60%;
 • vizuální dráha (optický nerv, chiasma, hypotalamus, vizuální záření Graziolu): 25-30%, nejčastěji na pozadí neurofibromatózy typu 1;
 • vzácné léze: mozkový kmen, mozkové hemisféry - obvykle u dospělých, mozkové komory, hřbetní Paříž, mícha.

Mikroskopické vlastnosti

Termín "pilocytický" se týká prodloužených výrůstků podobných vlasům z buněk novotvaru. Charakteristickým rysem pilocytických astrocytomů je přítomnost Rosenthalových eozinofilních vláken; hyalinizace cév je běžná. Histologické vlastnosti jsou heterogenní i v rámci stejného nádoru; některé fragmenty kopírují vlastnosti difuzního astrocytomu a dokonce i oligodendrogliomu.

Imunofenotyp

Imunohistochemie odráží astrocytovou diferenciaci:

 • GFAP: pozitivní;
 • S100: pozitivní;
 • OLIG2: pozitivní;
 • mutace IDH R132H: negativní;
 • protein p53: negativní nebo nízký.

Genetika

U pilocytických astrocytomů, stejně jako u pleomorfních xanthoastrocytomů, se často vyskytují mutace v genu BRAF (přibližně v 70% případů). Je však třeba poznamenat, že těmto nádorům chybí mutace IDH a TP53.

Jiné typy nádorů - video

Anaplastický astrocytom je nebezpečnější, vyznačuje se zrychleným vývojem. Nemoc se rychle rozvíjí, prognóza je špatná. Protože nádor roste hluboko v mozkové tkáni, chirurgický zákrok není vždy možný. Tato forma onemocnění se objevuje u pacientů ve věku 35-55 let.

Největším nebezpečím je glioblastom. Konečná fáze vývoje astrocytomu, ve které postižené fragmenty mozku odumírají. Různé typy léčby těchto onemocnění nejsou nijak zvlášť účinné. Porucha je diagnostikována častěji u pacientů starších 40 let.

Difúzní astrocytom: prognóza

Průměrná délka života pacientů s difuzním astrocytomem, kteří podstoupili komplexní léčbu, je 6-8 let. Mnoho lidí však vede naplňující životní styl. I bez chirurgického zákroku se nádor může vyvíjet po mnoho let, aniž by způsoboval intrakraniální hypertenzi, takže prognóza těchto gliomů je obecně příznivá..

Dobrými faktory pro pacienty jsou mladý věk, dobré zdraví, malá velikost nádoru. Přežití je také ovlivněno možností úplné resekce..

Prognóza se prudce zhoršuje transformací difuzního astrocytomu na anaplastický. V tomto případě ani komplexní léčba neprodlouží život pacienta déle než 2–3 roky..

Příznaky fibrilárního astrocytomu v mozku

Klinické projevy astrocytomů do značné míry závisí na velikosti nádoru a jeho umístění. Po dlouhou dobu mohou příznaky rozvoje tvorby nádorů v mozku chybět. To komplikuje proces včasné detekce tohoto patologického stavu..

Jak roste a postupuje, může difúzní astrocytom způsobit následující příznaky:

 • časté bolesti hlavy;
 • změny nálady;
 • rázy krevního tlaku;
 • zvracení;
 • nevolnost;
 • zrakové postižení;
 • záchvaty závratí;
 • obecná slabost;
 • nespavost;
 • poruchy řeči.

U některých pacientů je na pozadí nádoru v temporálním laloku mozku pozorováno zhoršení paměti a zhoršená koordinace pohybů. Při poškození okcipitální oblasti mohou takové nádorové formace způsobit vzhled sluchových, hmatových a vizuálních halucinací.

Jak nemoc postupuje, mohou se u pacientů objevit záchvaty a závažné epileptické záchvaty. V případě nepříznivého průběhu onemocnění zhoršená citlivost končetin.

Pacientova chuť k jídlu často klesá. Je pozorována rychlá ztráta hmotnosti. Snížená účinnost. Anémie a související klinické projevy mohou postupovat.

Příčiny výskytu

Přesné důvody pro rozvoj patologie dosud nebyly stanoveny. Existuje celá řada teorií týkajících se etiologie astrocytomů. Někteří vědci se domnívají, že tyto nádory mohou být způsobeny genetickou poruchou. Předpokládá se, že někteří lidé od narození mají předpoklady pro vznik takových novotvarů, ale možnost nástupu znovuzrození do značné míry závisí na vlivu různých vnitřních a vnějších nepříznivých faktorů..

Genetickou teorii podporuje skutečnost, že v rodinné anamnéze lidí s astrocytomy jsou často odhaleny případy vývoje těchto novotvarů. Kromě toho se často takové nádory začínají vyvíjet na pozadí jiných dědičných onemocnění mozku, včetně tuberózní a tuberózní sklerózy, von Hippel-Lindauova syndromu, neurofibromatózy atd..

Mimo jiné vyniká řada vnějších a vnitřních faktorů, které mohou přispět k nástupu degenerace tkání. Tyto zahrnují:

 1. ionizující radiace;
 2. pracovat v nebezpečných průmyslových odvětvích;
 3. poruchy imunity;
 4. traumatické zranění mozku;
 5. kouření a zneužívání alkoholu;
 6. hormonální poruchy;
 7. endokrinní onemocnění;
 8. virové infekce.

U lidí s dědičnou predispozicí k rozvoji astrocytomu může vliv těchto vnějších a vnitřních nepříznivých faktorů způsobit nástup degenerace mozkové tkáně.

Stupeň maligního procesu

Astrocytomy, které se vyvíjejí z gliových buněk, jsou klasifikovány do 4 stupňů v závislosti na riziku maligní transformace, včetně:

 • pilocytic;
 • fibrilární difúzní;
 • anaplastický;
 • glioblastom.

Pilocytární astrocytom je charakterizován benigním průběhem. Roste pomalu a nezpůsobuje metastázy. Nejčastěji se tyto novotvary tvoří v mozečku nebo v mozkovém kmeni..

Fibrilární typ patologie má příznivou prognózu. Takové novotvary rostou pomalu a nemetastazují. Tyto nádory dobře reagují na léčbu..

Anaplastický astrocytom se vyznačuje maligním růstem. Vyvíjí se častěji u lidí ve věku 30 až 50 let. Muži touto patologií trpí častěji. Vzhledem k jeho invazi do všech zdravých vrstev mozku je tento novotvar obtížně léčitelný..

Prognóza této formy patologie je extrémně nepříznivá, protože tento novotvar může být v krátké době znovuzrozen do nádoru 4. stupně malignity.

Nejnebezpečnějším je glioblastom. Takový novotvar se vyznačuje extrémně agresivním průběhem a často se stává příčinou smrti do jednoho roku po zjištění patologie. Tento nádor je schopen metastáz a rychle roste ve všech vrstvách mozku, což vede k porušení jejich funkce. Nejběžnější forma astrocytomu se vyskytuje u mužů od 40 do 70 let..

Pro Více Informací O Migréně