Astrocytomový mozkový nádor: příčiny, příznaky, léčba

Astrocytom je volumetrický novotvar, který se vyvíjí v mozkových tkáních z astrocytární složky glia. Nádor je tvořen z astrocytů - hvězdných neurogliálních buněk. Jedním z úkolů zdravých astrocytů je chránit neurony před poškozením. Proces nádoru se může objevit v různých částech mozku, je detekován u pacientů různých věkových skupin.

Charakteristika patologie

Astrocytom, který postihuje mozek, je novotvar, který je lokalizován v mozkových hemisférách, mozečku, kmeni a dalších oblastech a může se tvořit z různých typů buněk, což naznačuje polymorfní strukturu. Nádory centrálního nervového systému primárního typu tvoří asi 2% z celkové hmotnosti novotvarů. Podíl astrocytárních gliomů je 75%. Prevalence patologie je v průměru 21 případů na 100 tisíc obyvatel ročně.

Klasifikace mozkového astrocytomu

Astrocytární gliomy vytvořené v mozku jsou klasifikovány podle stupně malignity. Nádory stupně 1–2 jsou považovány za nízké stupně, stupně 3-4 za vysoké stupně. V prvním případě existuje dlouhá historie, pomalý nárůst příznaků a často konvulzivní syndrom. Ve druhé - krátká historie, rychlý vývoj příznaků, zřídka konvulzivní syndrom.

Astrocytom je nádor, který může být benigní a maligní, což je dáno povahou kurzu, stupněm proliferace (klíčení) do okolních tkání mozku a dalších částí těla. Existují typy astrocytomu:

 1. Piloidní (pilocytický) stupeň 1 - benigní novotvar, který se vyznačuje jasnými hranicemi. Vyznačuje se pomalým růstem, který je častěji diagnostikován v dětství nebo v dospělosti.
 2. Difúzní astrocytom 2. stupně. V této skupině existují fibrilární, protoplazmatické, hemistocytární (velkobuněčné) formy. Charakteristické rysy: pomalý difúzní infiltrační růst, rozmazané hranice. Nádorové buňky napadají normální mozkovou tkáň v prostorové oblasti, což ztěžuje stanovení přesných hranic. Skutečná velikost novotvaru může výrazně přesáhnout makroskopickou viditelnou část. Častěji zjištěno u dětí a pacientů ve věku 20-30 let.
 3. Anaplastický stupeň 3. Nemá jasné hranice, rychle roste a proliferuje do okolních tkání. Častější u mužů ve věku 30-50 let.
 4. Glioblastom 4. stupně. Obří buněčná forma, ve které je indikováno úplné odstranění. Častěji zjištěno u mužů ve věku 40-70 let.

Protoplazmatický astrocytom je vzácná forma, která se tvoří z astrocytů s malými buněčnými těly a vyznačuje se degenerativními procesy (mukoidní degenerace projevující se patologickými změnami v proteinové tkáni), přítomností mikrocystických útvarů a malým počtem gliových vláken. U dospělých je protoplazmatický astrocytom častěji lokalizován v kortikálních strukturách temporální a frontální oblasti mozku. Průměrný věk pacientů je 20-30 let.

Příčiny výskytu

Přesné důvody pro vývoj nádorového procesu nebyly identifikovány. V 5% případů je tvorba primárních nádorů centrálního nervového systému spojena s geneticky dědičnými syndromy (neurofibromatóza typu I, II, Turcottův syndrom). V 95% případů se novotvary v mozkových strukturách vyvíjejí sporadicky (spontánně). Provokující faktory:

 • Ionizující radiace.
 • Nepříznivá ekologická situace.
 • Intoxikace, chronická a akutní.
 • Špatné návyky (kouření, zneužívání alkoholu).

Infekce onkogenními viry může vyvolat rozvoj onemocnění. Nádorové procesy zahrnující znovuzrozené astrocyty jsou detekovány v jakémkoli věku.

Příznaky

Symptomy často závisí na umístění léze. Pokud je nádor umístěn v předních částech corpus callosum, je pozorováno kognitivní poškození. Lokalizace nádorového ložiska v oblasti bazálních ganglií je často doprovázena poruchami hybnosti a hemiparézou (paréza v jedné polovině těla) kontralaterální (naproti ložisku) polohy.

Pokud nádorový proces ovlivnil tkáně kmene, existují známky poškození hlavových nervů (ztráta sluchu, obrna zraku, atony, slabost obličejových svalů), ataxie a jiné poruchy pohybu, porucha citlivosti v jedné nebo obou polovinách těla, úmyslný třes (třes končetin nastává po pohyb). Umístění hmoty v cerebelární oblasti je spojeno s charakteristickými příznaky - ataxie, třes, hydrocefalický syndrom, nystagmus.

Porážka zrakového nervu (II pár hlavových nervů) způsobuje zhoršení zrakové ostrosti. Umístění ohniska nádoru v zóně hypotalamu je doprovázeno podchlazením (poklesem tělesné teploty), poruchou příjmu potravy (polydipsie - nezkrotná žízeň, bulimie nervosa - nekontrolované přejídání, mentální anorexie - úplný nedostatek chuti k jídlu). Běžné příznaky astrocytomu:

 1. Bolest hlavy. Častěji prasknutí, intenzivní, pulzující, vznikající ráno po probuzení.
 2. Nevolnost doprovázená záchvaty opakovaného zvracení (obvykle ráno).
 3. Změna chůze (vratká, nejistá, se sklonem k pádu).
 4. Ztráta motorické koordinace.

Pokud volumetrický novotvar, rostoucí, stlačí cesty odtoku mozkomíšního moku, vyvine se okluzivní (uzavřený, spojený se zhoršenou průchodností) hydrocefalus s příslušnými příznaky - vynucená poloha hlavy, nesprávná funkce autonomního nervového systému (zvýšené pocení, rychlé dýchání, tachykardie, poruchy ), zvýšené hodnoty intrakraniálního tlaku. K neurologickému deficitu dochází v důsledku různých faktorů:

 • Šíření nádorových buněk do zdravé mozkové tkáně.
 • Mechanická komprese okolních tkání.
 • Hemoragická ložiska uvnitř i vně nádoru.
 • Edém mozkové tkáně.
 • Porušení dynamiky mozkomíšního moku.
 • Porucha průtoku krve.
 • Obstrukce (zablokování, obstrukce) žilních dutin s metastázami.

U nádorů maligní formy se často vytváří nová oběhová síť, ve které se neustále objevují ložiska krvácení. Cévy často krvácejí a ucpávají se.

Diagnostika

Probíhá komplexní vyšetření. Neurolog určuje neurologický a funkční (podle Karnofského stupnice) stav pacienta. Zobrazeny jsou konzultace oftalmologa, onkologa, neurochirurga. Základní instrumentální metody:

 1. CT, MRI.
 2. Pozitronová emisní tomografie.
 3. Stereotaktická biopsie.
 4. Imunohistochemická studie.

Piloidní forma během studie MRI se projevuje hypodenzními (nízkohustotními) ložisky v režimu T1 nebo hyperhustými (zvýšenými hustotami) oblastmi v režimu T2. Často je pozorována cystická složka. Nádor rovnoměrně akumuluje kontrastní látku. Forma obřích buněk se při studiu MRI v režimu T1 projevuje velkými hypodenzními oblastmi (s nízkou hustotou). Nádor intenzivně akumuluje kontrastní látku. V průběhu CT byly nalezeny symetricky umístěné kalcifikace (oblast ukládání vápenatých solí).

Stereotaktická biopsie vám umožňuje zvolit optimální taktiku léčby s přihlédnutím k morfologické struktuře nádoru. Odběr vzorků tkáně stereotaxickou biopsií se často provádí pomocí MRI nebo CT zařízení, které poskytuje vysokou přesnost a nízké trauma zdravých tkání. Podíl komplikací (krvácení, infekční léze, neurologické poruchy) se stereotaktickou biopsií je asi 3% případů.

Metody léčby

Léčba astrocytomu vytvořeného v mozku je předepsána s ohledem na stupeň malignity na základě údajů klinického obrazu a výsledků instrumentálního výzkumu. Prioritní metodou terapie je úplné chirurgické odstranění astrocytomu. Během chirurgického zákroku je možné vyřešit následující problémy:

 • Zlepšení celkového blaha pacienta.
 • Odstranění známek hydrocefalu, normalizace indikátorů intrakraniálního tlaku.
 • Snížení projevů neurologických příznaků.
 • Schopnost provádět histologickou analýzu (patomorfologická struktura nádoru) vzorku tkáně.

Volba pooperační terapie závisí na riziku recidivy a charakteristikách chirurgického zákroku (úplné nebo částečné odstranění). Ozáření je často doplňkovou léčbou neurogliálních novotvarů.

Pooperační radiační terapie je indikována ke snížení pravděpodobnosti recidivy a zpomalení růstu nádoru po neradikální (částečné) resekci. U difuzního astrocytomu stupně 2 není radiační terapie vždy účinná kvůli neschopnosti přesně určit hranice a vypočítat dávku záření. Stanovení optimální dávky záření je nejdůležitějším úkolem lékaře.

Při nízkých dávkách se časné komplikace vyskytují zřídka, ale jsou možné opožděné - neurologický deficit, radiační nekróza, demence. Vysoké dávky poskytují dobrý terapeutický účinek - prodloužení období bez relapsu a celkovou délku života. Vysoké dávky zároveň často vyvolávají zhoršení celkového stavu pacienta, u kterého se rozvinou psycho-emoční poruchy, nespavost a zvýšená únava..

Chirurgické odstranění bere v úvahu funkční význam sousedních oddělení. Statistiky ukazují 5letou a 10letou průměrnou délku života v 87%, respektive 68% případů, po radikální resekci astrocytového novotvaru stupně 1–2. S částečným odstraněním podobných nádorových struktur dochází ke snížení počtu případů z 5leté a 10leté délky života na 57%, respektive 31%..

Cytoreduktivní (zahrnující odstranění maximálního objemu postižené tkáně) je prioritní taktika pro pacienty s krátkou anamnézou, přítomností hromadného účinku (negativní účinek na okolní tkáně), progresivním neurologickým deficitem a zvýšeným intrakraniálním tlakem. Díky tomuto přístupu je možné zkrátit dobu užívání kortikosteroidů, snížit riziko dislokace (vytěsnění) struktur mozku..

Chemoterapie je alternativní léčba astrocytomu stupně 1-2. Randomizované studie nepotvrdily účinnost adjuvantní chemoterapie při léčbě astrocytárních novotvarů nízkého stupně. Existují pozitivní klinické zkušenosti s používáním léku Bleomycin k léčbě cyst spojených s astrocytomem.

Také je předepsán Temodal (monoterapie nebo v kombinaci s jinými léky). Protizánětlivá a imunosupresivní léčba se provádí s glukokortikosteroidy (dexamethason). Se zvýšenými hodnotami intrakraniálního tlaku jsou předepsány diuretika (Mannitol).

Předpověď

Prognóza života s astrocytomem, který vznikl v mozku, závisí na věku pacienta, stupni malignity nádorové struktury, morfologické struktuře, rychlosti růstu a proliferaci do okolních tkání. Prognóza života s rakovinou astrocytárního typu (vysoký stupeň) a difuzního astrocytomu (nízký stupeň), tvořeného v mozku, je považována za nepříznivou kvůli vysokému počtu relapsů, jejichž podíl je 60-80%. Prediktivní kritéria:

 1. Věk pacienta.
 2. Morfologická struktura novotvaru.
 3. Funkční stav, stav pacienta (Karnovského stupnice).
 4. Přítomnost souběžných onemocnění.
 5. Závažnost mozkové hypertenze.

Jedním z rozhodujících faktorů při tvorbě prognózy je dostupný resekční objem. Vzhledem k povaze růstu a intrakraniální (intrakraniální) lokalizaci často nelze astrocytické nádory úplně odstranit, což negativně ovlivňuje délku života pacienta. Prognóza difuzního astrocytomu stupně 2 je relativně špatná.

To je způsobeno difuzním šířením nádorových buněk v mozkových strukturách, které je při neuroimagingu stěží patrné, což znemožňuje úplné odstranění. Tato forma je charakterizována tendencí k maligní transformaci (48-80% případů), což zhoršuje prognózu přežití. Statistiky ukazují, že průměrná délka života pacientů s diagnostikovaným difuzním astrocytomem vytvořeným v mozku po chirurgické léčbě je v průměru 5 let.

Prevence

Aby se zabránilo onemocnění, lékaři doporučují vést zdravý a aktivní životní styl, organizovat správnou výživu, zajistit přiměřený odpočinek a spánek. Při prvních příznacích je lepší podstoupit vyšetření k vyloučení přítomnosti nádoru nebo k detekci v rané fázi vývoje.

Astrocytom je maligní nebo benigní novotvar, který postihuje mozek. Včasná diagnostika a správná léčba zvyšují pravděpodobnost úspěšného výsledku, přispívají ke zvýšení průměrné délky života.

Co je astrocytom v mozku a jak dlouho s ním lidé žijí?

Z článku se dozvíte o příčinách nádoru na mozku - astrocytomu, jeho příznacích, diagnostice, léčbě a prognóze.

obecná informace

Astrocytom mozku je nejběžnějším typem gliového nádoru. Přibližně polovina všech mozkových gliomů jsou astrocytomy. Astrocytom mozku se může objevit v jakémkoli věku. Astrocytom mozku je častější u mužů ve věku 20 až 50 let.

U dospělých je nejcharakterističtější lokalizací mozkového astrocytomu bílá hmota hemisfér (nádor mozkových hemisfér); u dětí jsou častější léze mozečku a mozkového kmene. Děti mají občas poškození zrakového nervu (chiazma gliom a gliom zrakového nervu).

Příčiny výskytu

Přesné příčiny vedoucí k rozvoji astrocytomů nejsou v současné době známy. Přispívajícími faktory mohou být:

 • viry s vysokým stupněm onkogenicity;
 • onkologické a příbuzné nemoci;
 • agresivní metody léčby rakoviny (chemoterapie);
 • nepříznivá ekologická situace v regionu, přispívající k toxické otravě těla;
 • dědičná predispozice k nádorovým onemocněním;
 • některá genetická onemocnění (hrudkovitá skleróza, Recklinghausenova choroba);
 • některá pracovní rizika (výroba gumy, rafinace oleje, záření, soli těžkých kovů).

Kromě toho se benigní astrocytomy mohou opakovat a vyvinout se v maligní.

Typy nádorů

Existuje několik typů malignit:

 1. stupeň (pilocytický astrocytom mozku).
 2. stupeň (fibrilární astrocytom mozku).
 3. stupeň (anaplastický astrocytom mozku).
 4. stupeň (glioblastom).

Pilocytární astrocytom

Pilocytický nebo piloidní astrocytom v mozku je zpravidla benigní nádor (stupeň I), který se často vyskytuje v dětství. Ovlivňuje hlavně mozeček a přilehlé oblasti mozku, lokalizované v zrakovém nervu, mozkovém kmeni, mozečku. Vyznačuje se pomalým růstem a jasnými hranicemi. Tento gliom dobře reaguje na chirurgickou léčbu a s včasným zásahem prochází bez následků..

Fibrilární astrocytom

Nalezeno také s názvem difuzní protoplazmatický, nemá jasné hranice lokalizace, ale neliší se vysokou rychlostí růstu. Riziková skupina zahrnuje mladé lidi od 20 do 30 let. Podle histologické struktury patří k benigním nádorům, ale má tendenci k recidivě (II. Stupeň malignity). Neroste do mozkových plen, nedává metastázy.

Anaplastický astrocytom

Maligní nádor (III. Stupeň malignity) charakterizovaný absencí jasných hranic a rychlým infiltračním růstem. Nejčastěji postihuje muže starší 30 let. Hlavním rozdílem je nejasná lokalizace a růst nádoru do nervové tkáně..

Glioblastom

Maligní a nejnebezpečnější typ astrocytomu (IV stupeň malignity). Nemá hranice, rychle roste do okolních tkání a dává metastázy. Obvykle se vyskytuje u mužů ve věku 40 až 70 let. Má bleskově rychlý růst, schopnost růst do všech částí mozku a takový průběh onemocnění zpravidla vede k mozkové smrti. Prakticky odolný vůči chirurgickému zákroku.

Vysoce diferencované (benigní) astrocytomy tvoří 10% z celkového počtu mozkových nádorů, 60% jsou anaplastické astrocytomy a gliomy. U astrocytomů v mozku III a IV stupně malignity je průměrný život pacienta jeden rok.

Co znamená pojem „stupeň“ u maligního onemocnění?

Stupeň označuje stupeň malignity nádoru stanovený mikroskopickým vyšetřením a také agresivitu růstu nádorových buněk. Primární mozkové nádory jsou rozděleny do IV skupin podle stupně malignity (IV je nejvíce maligní).

U nádorů stupně I se nádorové buňky liší od normálu jen málo a vykazují pouze mírnou atypicitu. V této fázi jsou buňky charakterizovány pomalým růstem a relativně benigní. Nádorové buňky stupně IV se prakticky nepodobají normálním buňkám, vyznačují se rychlým růstem a vysokým stupněm malignity. II a III stupně jsou střední.

Příznaky a klinické projevy

U astrocytomu se objevují známky obecného typu i místní, které odpovídají části mozku, kde se nachází nádor. Většina příznaků je způsobena zvýšením lebečního tlaku nebo intoxikací těla z postižených buněk. V prvních fázích může vývoj astrocytomu probíhat nepozorovaně, což komplikuje jeho včasnou detekci.

 • bolest hlavy;
 • ztráta chuti k jídlu;
 • nevolnost, zvracení;
 • pomalost řeči;
 • poruchy pozornosti a paměti;
 • dvojité vidění nebo mlha v očích;
 • točení hlavy;
 • únava, celková nevolnost;
 • problémy s koordinací;
 • křeče, epileptické záchvaty;
 • změny nálady.

Ohniskové příznaky se mohou značně lišit. Často se neobjevují úplně nebo jsou kombinovány s jinými projevy, které jsou spojeny s přechodem astrocytomu do blízké mozkové tkáně. Rychlost progrese příznaků astrocytomu závisí na stupni malignity nádoru. Ale postupem času se fokální příznaky spojí s obecnými. Jejich vzhled je spojen s kompresí nebo destrukcí sousedních mozkových struktur rostoucím nádorem. Ohniskové příznaky jsou určeny místem lokalizace nádorového procesu.

Kde a jak se nádor projevuje:

 1. Čelní lalok. Hlavním rozdílem mezi astrocytomem lokalizovaným v této oblasti jsou psychopatologické příznaky. Pacient může pociťovat euforii, být lhostejný k nemoci, projevovat agresi vůči ostatním. Postupně je psychika úplně zničena. Mohou se také objevit poruchy paměti a myšlení nebo poruchy motorické řeči. Je možné ochrnutí končetin.

Astrocytomy čelního laloku mozku jsou charakterizovány:

 • snížená inteligence;
 • zhoršení paměti;
 • útoky agrese a silné mentální neklid; snížená motivace, apatie, setrvačnost;
 • silná obecná slabost.
 1. Časové laloky. Pacient má často halucinace sluchové, vizuální nebo chuťové povahy. S rozvojem astrocytomu se takové projevy stávají účinkem, který ohlašuje bezprostřední epileptický záchvat se ztrátou vědomí. Často se také objevují poruchy řeči smyslového typu a sluchová agnosie, kvůli nimž člověk přestává rozumět i psaným slovům a rozpoznávat zvuky. Glioblastom nebo anaplastický astrocytom mozku v tomto místě často vede k rychlé smrti.
 2. Temenní lalok. Pacienti s takovým uspořádáním astrocytomů pociťují problémy s rozpoznáváním předmětů hmatem, neschopností ovládat končetiny při provádění cílených akcí a epileptickými záchvaty. Někdy se vyskytnou problémy s řečí, psaním nebo počítáním.
 3. Týlní lalok. Hlavním znakem rozvoje astrocytomu v této oblasti jsou považovány za vizuální halucinace. Člověk může vidět, co není, nebo skutečné objekty mohou změnit jeho vzhled a velikost v očích. Možná částečná ztráta zorného pole z obou očí.
 4. Pokud je ovlivněn mozeček, mohou nastat problémy s chůzí a koordinací pohybu. Poškozená komora vede k reflexnímu napětí krku se změnou polohy hlavy. Postižená dřeň a mícha mohou způsobit problémy s končetinami a chůzí.

Diagnostika

Pokud existuje podezření na astrocytom v mozku, provádí klinické vyšetření pacienta neurochirurg, oftalmolog, neurolog, otolaryngolog, psychiatr. Mělo by zahrnovat:

 • neurologické vyšetření;
 • výzkum duševního stavu;
 • oftalmoskopie;
 • stanovení zorných polí;
 • stanovení zrakové ostrosti;
 • vyšetření vestibulárního aparátu;
 • prahová audiometrie.

K diagnostice astrocytomu a jeho vlastností se provádí angiografie. Primární instrumentální vyšetření v případě podezření na astrocytoma v mozku spočívá v provedení elektroencefalografie (EEG) a echoencefalografie (EchoEG)..

Zjištěné změny jsou indikací pro doporučení pro zobrazování magnetickou rezonancí nebo počítačovou tomografii mozku. K objasnění vlastností přívodu krve do astrocytomu se provádí angiografie. U dospělých jsou astrocytomy obvykle lokalizovány v bílé hmotě mozkových hemisfér. U dětí je pravděpodobnější, že ovlivní mozkový kmen, mozeček nebo zrakový nerv..

Přesnou diagnózu s definicí stupně malignity nádoru lze stanovit pouze na základě výsledků histologické analýzy. Pro tuto studii je možné získat biologický materiál stereotaxickou biopsií nebo během chirurgického zákroku..

Po vyšetření bude lékař schopen určit, jaký typ nádoru se u pacienta vyvinul. U nodulární formy astrocytomu je míra přežití vysoká. Doba remise může být více než deset let. Difúzní nádory téměř vždy relapsují i ​​po správné terapii. U anaplastického astrocytomu v mozku je prognóza života zklamáním - pacientům se podaří žít asi 5 let. U glioblastomu je přežití ještě obtížnější. Očekávaná délka života sotva dosáhne jednoho roku. Během operace jsou možné komplikace. Například krvácení, otok mozkové substance, infekce. Důsledkem může být zhoršení stavu a smrt..

Pacientům s fibrilárními nebo piloidními nádory se při správné léčbě daří žít nejdelší dobu. Obvykle se jim podaří vrátit do svého obvyklého života a znovu začít pracovat. Před tím však budou muset podstoupit náročnou rehabilitaci, včetně rekvalifikace základních dovedností, psychoterapie a dlouhodobého pobytu v nemocnici..

Většina pacientů má přidělené zdravotní postižení. Pokud je nádor benigní nebo existuje šance na uzdravení, dává třetí stupeň. V těžších podmínkách - druhý. Může to být neomezené, pokud není možné obnovit pracovní kapacitu..

Vlastnosti léčby

V závislosti na stupni diferenciace cerebrálního astrocytomu se jeho léčba provádí jednou nebo více z uvedených metod: chirurgická, chemoterapie, radiochirurgická, radiační.

Léčba pilocytického astrocytomu je složitý proces. Počáteční léčba často zahrnuje použití steroidů ke zmírnění otoků a zánětů v mozkové tkáni a antikonvulzíva k prevenci nebo kontrole záchvatů, pokud je pacient již zažil. V poslední době probíhá aktivní vývoj s cílem vytvořit nová chemoterapeutická léčiva, která mohou selektivně ovlivňovat nádorové buňky, aniž by měla škodlivý účinek na zdravé.

Když se tekutina hromadí v mozku, může být v její dutině nainstalován zkrat - dlouhá tenká trubice, kterou vyteče nadbytečná tekutina. Chirurgie se obvykle provádí za účelem zmenšení velikosti pilocytického astrocytomu. Pouze zřídka je doplněn chemoterapií nebo radioterapií.

Úkolem chirurgického zákroku je maximální úplné odstranění pilocytického astrocytomu s minimálním poškozením okolních zdravých tkání. V některých případech může být nádor odstraněn úplně, zatímco v jiných může být odstraněn pouze částečně. Možné stavy, při kterých je odstranění nádoru nemožné.

Množství chirurgického zákroku prováděného kraniotomií závisí na povaze růstu astrocytomu. Vzhledem k difúznímu růstu nádoru do okolní mozkové tkáně je jeho radikální chirurgická léčba často nemožná. V takových případech lze provést paliativní chirurgický zákrok ke zmenšení velikosti nádoru nebo bypassový zákrok ke snížení hydrocefalu..

K zajištění přístupu k nádoru může být nutné provést kraniotomii (odstranění fragmentu kosti lebky a její návrat na konci operace). Někteří chirurgové praktikují mikrochirurgický přístup pomocí výkonného mikroskopu nebo počítačových programů určených k mapování lokalizace nádoru ve třech rozměrech. Použití těchto technologií pomáhá odstranit nádor a zároveň maximalizovat ochranu zdravých tkání, snížit bolest a zkrátit dobu zotavení..

V některých případech se používá ultrazvuková aspirace, jejímž účelem je zničit nádor pomocí ultrazvukových vln s další vakuovou aspirací jeho fragmentů.

Radiační terapie - cílené vystavení vysokoenergetickému záření, pomáhá zmenšit velikost nádoru nebo zničit maligní buňky zbývající po operaci. Pokud je operace nemožná, lze použít i radioterapii. Radioterapeuti někdy také používají metodu trojrozměrného mapování, aby přesně určili velikost a tvar ozařované oblasti..

Ve stereotaktické chirurgii se radioterapie používá k poškození maligních buněk, poté ztrácejí schopnost dělení. Vzhledem k tomu, že dávka záření použitá v tomto postupu je pro zdravé tkáně neškodná, používá se při léčbě nádorů, které pronikají do těžko dostupných oblastí mozku. Stereotaktické radiochirurgické odstranění je možné pouze při malé velikosti nádoru (do 3 cm) a provádí se pod tomografickou kontrolou pomocí stereotaxického rámu, který se nasazuje na hlavu pacienta. U astrocytomu v mozku lze tuto metodu použít pouze ve vzácných případech benigního průběhu a omezeného růstu nádoru..

Radiační terapie pro mozkový astrocytom se provádí opakovaným (od 10 do 30 sezení) vnějším ozařováním postižené oblasti. Chemoterapie se provádí pomocí cytostatik s použitím perorálních léků a intravenózních injekcí. Je upřednostňována v případech, kdy je u dětí pozorován mozkový astrocytom.

Účinky

Po operaci k odstranění nádorové formace musí pacient sledovat jeho stav, podstoupit testy, být vyšetřen a při prvních varovných známkách konzultován s lékařem. Intervence v mozku je jednou z nejnebezpečnějších metod léčby, která v každém případě zanechává stopy na nervovém systému. Jak vyšlo najevo, gliom je vážná nemoc, která nezná slitování, takže následky nejsou radostné:

 • poruchy motorických funkcí: paréza a ochrnutí končetin, zhoršení koordinace pohybů;
 • oslabení zraku;
 • vývoj konvulzivního syndromu;
 • psychické odchylky;
 • zmizení chuťových, čichových a dalších funkcí;
 • potřeba používat invalidní vozík;
 • nedostatek jasnosti řeči, někteří pacienti ztrácejí schopnost číst, komunikovat, psát, mají potíže s prováděním základních činností.

Všechny tyto důsledky se mohou vyvinout u osoby, která měla astrocytom, a to jak komplexně, tak samostatně. Vyskytly se případy úplné absence těchto projevů. Závažnost komplikací přímo závisí na tom, který mozkový lalok byl operován a kolik tkáně bylo odstraněno. Důležitou roli hrají kvalifikace neurochirurga, který operaci provedl.

Hlavním doporučením pro detekci astrocytomu v mozku je okamžitá konzultace s lékařem, který vám v blízké budoucnosti může prodloužit život..

Prevence a prognóza

Astrocytom v mozku má bohužel často velmi nepříznivé následky. Míra přežití po operaci (za předpokladu, že je nádor maligní) zpravidla nepřesahuje 2-3 roky.

Předpověď onemocnění stanoví lékař na základě následujících bodů:

 • věk pacienta;
 • stupeň malignity;
 • umístění novotvaru;
 • jak rychlý je přechod z jednoho stadia onemocnění do druhého a zda k němu došlo; počet relapsů.

Na základě obecného obrazu odborník stanoví přibližnou prognózu mozkového astrocytomu. V první fázi onemocnění délka života pacienta nepřesáhne 10 let. S následným přechodem z benigního nádoru na zhoubný nádor se životnost sníží. Ve druhé fázi může být snížena na 7-5 let, ve třetí - až 3-4 roky a u posledního pacienta může žít déle než rok, pokud je klinický obraz pozitivní.

Vzhledem k tomu, kolik důvodů způsobuje vznik astrocytomu a kolik lidí v posledních letech vyhledalo lékařskou pomoc, je nutné věnovat pozornost opatřením k prevenci této nemoci. Mezi takové preventivní metody patří:

 • Posílení imunitní obrany.
 • Odstranění stresových situací.
 • Život v ekologicky bezpečných oblastech.
 • Správná výživa.
 • Je důležité vyloučit uzená a smažená jídla, tučná jídla, konzervy.
 • Přidejte do stravy více dušených pokrmů, ovoce a zeleniny.
 • Odmítnutí špatných návyků.
 • Prevence poranění hlavy.
 • Pravidelné lékařské prohlídky.

Pokud je detekován astrocytom mozku, nezoufejte a nevzdávejte to. Je důležité zůstat optimistický, věřit v dobrý výsledek a mít pozitivní přístup. Pouze s takovým pozitivním přístupem a vírou můžete porazit onkologii.

Astrocytoma mozku: důsledky, komplikace, prognóza

Články lékařských odborníků

Astrocytom mozku je jedním z nejčastějších nádorů hlavy nebo páteře. Jelikož se tento novotvar objevuje v mozku (z jeho vlastních buněk) - hlavního kontrolního orgánu, nemůže jinak než ovlivnit kvalitu života pacienta. Neustálé bolesti hlavy, nevolnost, zvracení vyčerpávají pacienta a snižují jeho výkonnost. Jak nádor roste, příznaky se zesilují a získávají nové: zhoršená citlivost, paréza a paralýza, poruchy zraku a sluchu, snížené schopnosti myšlení atd..

I benigní astrocytom, pokud není odstraněn, může způsobit invaliditu člověka. Pilotidní astrocytom 1. stupně je tedy nodulární nádor s několika cystami uvnitř, které mají tendenci růst (i když ne rychle) a dosahovat velkých rozměrů. Riziko degenerace takového nádoru je extrémně malé i po uplynutí určité doby, ale to vůbec neznamená, že dotyčná osoba nemusí být léčena. [1]

Je hrozné si představit, jaké následky může takový nádor způsobit, pokud se objeví u dítěte. Piloidní astrocytom může růst několik let a rodiče si postupně všimnou, jak se jejich dítě před očima jednoduše stává hloupým, zaostává ve vývoji od svých vrstevníků, stává se vyvrhelem, nemluvě o bolestivých příznacích, které dítě pronásledují..

Naděje, že po odstranění nádoru dojde k obnovení poškozených duševních funkcí, slábne s růstem dítěte, protože většina z nich se snadno formuje až v předškolním věku. Naučte dítě mluvit až od 6 do 7 let a v budoucnu to bude téměř nemožné. Totéž platí pro další vyšší duševní funkce, které by se v mladém věku měly rozvíjet a ne zhoršovat. Špatná paměť a špatná koncentrace způsobí špatný školní výkon, zpoždění ve vývoji, které bude těžké dohnat.

Pokud nádor doroste do obrovské velikosti, kterou si snadno všimnete i navenek, ve skutečnosti zabije mozek, aniž by „pohltil“ jeho buňky. Stlačením cév zbavuje mozek normální výživy a umírá na hypoxii. Ukazuje se, že můžete dokonce zemřít na benigní novotvar..

Čím menší je nádor, tím snazší je jeho odstranění, čímž se vyhnete nebezpečným následkům a komplikacím během operace. Ano, takové komplikace jsou také možné. Pooperační komplikace se nejčastěji vyskytují u zanedbávaných maligních nádorů nebo při odstraňování hluboce umístěných poměrně velkých novotvarů. Je zřejmé, že kompetence a zkušenosti neurochirurga hrají významnou roli.

Souhlasem s operací má člověk právo vědět, jaké mohou být pozitivní a negativní důsledky. Mezi pozitivní důsledky patří úplné uzdravení i zastavení růstu nádoru (i když jen dočasně). Možné negativní důsledky zahrnují: parézu a ochrnutí končetin, ztrátu zraku nebo sluchu, rozvoj epilepsie, duševní poruchy, ataxii, afázii, dyslexii atd. Riziko krvácení během nebo po operaci by nemělo být vyloučeno..

Pokud je operace neúspěšná, existuje riziko, že člověk nebude schopen sám sloužit sám sobě a stane se „zeleninou“ neschopnou provádět základní činnosti. Ale opět je riziko negativních důsledků vyšší, čím je nádor pokročilejší, tím hlouběji proniká do struktur mozku..

Je zřejmé, že většina komplikací vzniká při léčbě maligních novotvarů, které se mohou zakořenit (metastázy) nejen v mozku, ale také v dalších životně důležitých orgánech. Je téměř nemožné úplně odstranit takový nádor, protože je extrémně obtížné vysledovat dráhy pohybu jeho buněk. Difúzní nádory náchylné k degeneraci pronikají do různých částí mozku, rychle se šíří do blízkého prostoru a ničí jeho buňky. Odstranění takového nádoru ne vždy pomůže obnovit ztracené funkce. [2], [3]

Výskyt astrocytomu po operaci není výjimkou, ani v případě benigního nádoru. Pokud nebyly odstraněny všechny buňky novotvaru, ale nádor je narušen, může to zvýšit riziko jeho degenerace na maligní. Všechny astrocytomy v mozku mají takové riziko do určité míry. [4], [5]

Ať už souhlasíte s operací, každý se rozhodne sám (nebo rodiče dítěte), ale musíte pochopit, že všechny popsané komplikace se vyskytnou při absenci léčby. Pouze v tomto případě se jejich pravděpodobnost blíží 100%.

Životní prognóza astrocytomu

Astrocytom v mozku u různých lidí se projevuje různými způsoby, takže je prostě nemožné přesně říci, jak dlouho pacienti žijí. U nádorů nízkého stupně dává chirurgie naději na dlouhou životnost. Pokud se nádor neléčí, může se v průběhu času nejen zvětšit, stlačit mozek a způsobit mnoho nepříjemných příznaků, ale za určitých podmínek se může vyvinout do maligní formy, jejíž léčba má horší prognózu života..

Pokud například není léčen anaplastický astrocytom, může pacient žít v nejlepším případě několik let. Chirurgická léčba maligního nádoru 3. stupně, i když s adekvátní odpovědí na chemoterapii nebo radiační terapii, však často končí relapsem onemocnění a smrtí pacienta. Průměrná délka života těchto pacientů je v průměru 3–4 roky, i když někteří z nich překračují pětiletou kontrolní hranici přežití. Pětiletá míra přežití pro difúzní astrocytom ve věku 20 až 44 let je 68% a pro anaplastický astrocytom - 54% [6] U vysoce diferencovaného astrocytomu měli pacienti mladší 43 let a ti, kteří dostávali chemoterapii, lepší celkové přežití [7]... U astrocytomu stupně II je střední doba přežití 5-8 let a mají také vysokou míru recidivy. [8]

U multiformního glioblastomu je prognóza ještě horší - od několika měsíců do 1 roku, i když se správným přístupem k léčbě a použitím ketonové diety, mohou snížit rychlost jejich progrese [9]. Při optimální léčbě mají pacienti s glioblastomem průměrnou míru přežití méně než jeden rok. Asi 2% pacientů přežívají tři roky. [10] Gliom nízkého stupně (LGG) je smrtelně smrtelné onemocnění u mladých lidí (průměrný věk 41 let) s průměrnou mírou přežití přibližně 7 let. [jedenáct]

Lékaři jasně odpovídají na otázku, zda je možné úplné uzdravení u astrocytomu míchy nebo mozku?

 • Více než 90 ze 100 lidí (více než 90%) s astrocytomem stupně 1 přežívá 5 nebo více let po stanovení diagnózy.
 • Asi 50 ze 100 lidí (asi 50%) s astrocytomem 2. stupně přežívá 5 a více let po stanovení diagnózy.
 • Více než 20 ze 100 lidí (20%) s astrocytomem stupně 3 přežívá 5 nebo více let po stanovení diagnózy.
 • Asi 5 ze 100 lidí (asi 5%) s astrocytomem stupně 4 přežívá 5 nebo více let po diagnostikování. [12]

Na předních izraelských klinikách lékaři úspěšně provádějí tyto operace a deklarují nejen vysokou míru přežití, ale také úplné uzdravení většiny pacientů.

Ale u difúzních nádorů, jejichž lokalizace je obtížně vizualizovatelná, i v případě benigního novotvaru, je obtížné slíbit uzdravení. Bez definování přesných hranic nádoru nelze s naprostou jistotou říci, že budou odstraněny všechny jeho buňky. Radiační terapie samozřejmě může zlepšit prognózu léčby, ale její účinek na tělo v budoucnu je těžké předvídat. Je pravda, že moderní technologie (lineární urychlovače) pomáhají minimalizovat škodlivé účinky ionizujícího záření na zdravé buňky, ale radiační terapie stále zůstává vážnou ranou pro imunitu.

Pokud jde o maligní astrocytomy, lékaři zde zastávají názor, že je nemožné se z nich úplně uzdravit. Někdy je možné dosáhnout poměrně dlouhé remise (3-5 let), ale dříve nebo později se nádor začne opakovat, opakovaná léčba je tělem vnímána silněji než ta první, vyžaduje snížení dávky chemoterapeutických léků a záření, v důsledku čehož je jeho účinnost nižší.

Postižení benigního astrocytomu (operovaného, ​​neoperovaného, ​​s pochybnou diagnózou) se nevyskytuje, když je detekován nádor, ale když se projevy nemoci stanou překážkou pro výkon profesionálních povinností. Pacient je zařazen do 3. skupiny postižení a doporučuje se mu pracovat, která není spojena s fyzickým a neuropsychickým stresem, s výjimkou kontaktu se škodlivými faktory prostředí. V budoucnu, když se stav pacienta zhorší, lze revidovat závěr MSEC.

V případě, že příznaky onemocnění způsobí výrazné omezení života, tj. člověk již nemůže pracovat ani při lehké práci, je pacientovi přidělena 2. skupina postižení.

V případě maligních nádorů, přítomnosti závažných neurologických příznaků, nevratných dysfunkcí životně důležitých orgánů, stejně jako v případě posledního stadia rakoviny, kdy člověk nemůže sloužit sám, dostává 1 skupinu postižení.

Při určování skupiny osob se zdravotním postižením se bere v úvahu mnoho faktorů: věk pacienta, stupeň malignity, zda došlo k operaci, jaké jsou důsledky atd., Proto komise rozhoduje pro každého pacienta individuálně, přičemž se spoléhá nejen na diagnózu, ale také na stav pacienta.

Prevence

Prevence rakoviny se obvykle omezuje na zdravý životní styl, vyhýbání se kontaktu s karcinogeny a ozařováním, vzdání se špatných návyků, zdravé výživy a prevence úrazů a infekcí [13]. Bohužel, kdyby bylo všechno tak jednoduché, problém mozkových nádorů by nebyl tak akutní. Možná v budoucnu budeme znát důvody pro vývoj mozkového astrocytomu a genetici se naučí „opravit“ patologické geny, ale zatím se musíme omezit na výše uvedená opatření, abychom minimalizovali možné riziko. Tři prospektivní kohortní studie prokázaly souvislost mezi konzumací kofeinu (káva, čaj) a rizikem rozvoje gliomů u dospělých [14]. Studuje se možnost použití kmenových buněk k prevenci recidivy glioblastomu [15]

Astrocytom v mozku je onemocnění, které zanechává svou temnou stopu v lidském životě. Ale zatímco je nemoc v rané fázi, neměli byste to brát jako větu. Jedná se o zkoušku síly, víry, trpělivosti, příležitosti hodnotit svůj život jinak a udělat vše pro to, abyste získali své zdraví, nebo alespoň zachránili několik let více či méně naplňujícího života. Čím dříve je nemoc odhalena, tím větší je šance, že ji překonáte a vynoříte se z obtížné, ale nesmírně důležité bitvy. Koneckonců, každý okamžik života člověka má hodnotu, zejména ten, od kterého závisí budoucnost.

Astrocytom

Astrocytom je jedním z nejčastějších nádorů na mozku. Vnitřní část nádoru často obsahuje cysty, které mohou dorůst do velkých rozměrů a způsobit kompresi dřeně.

Benigní astrocytomy umístěné na přístupném místě poskytují lepší prognózu délky života než astrocytomy s vysokou malignitou nebo benigní astrocytomy umístěné na místě nepřístupném chirurgovi a s velkým nádorem. Čím dříve je nádor detekován, tím příznivější je prognóza jeho léčby..

V nemocnici Yusupov se zabývají diagnostikou a léčbou astrocytomů. Nemocnice je vybavena inovativním diagnostickým zařízením, které vám umožní přijímat všechny diagnostické služby.

Astrocytom v mozku: co to je

Astrocytom je gliový nádor na mozku, který se vyvíjí z astrocytů, neurogliálních buněk, které vypadají jako hvězdy nebo pavouci. Astrocyty podporují strukturní složku nervového systému mozku - neurony. Astrocyty ovlivňují pohyb látek ze stěny cévy do plazmatické membrány neuronu, podílejí se na růstu nervových buněk, regulují složení mezibuněčné tekutiny a mnoho dalšího. Astrocyty v bílé hmotě mozku se nazývají vláknité nebo vláknité. V šedé hmotě mozku převládají protoplazmatické astrocyty. Astrocyty plní funkci ochrany mozkových neuronů před chemickými látkami, úrazy, zajišťují výživu neuronů a podílejí se na regulaci průtoku krve do mozku.

Mozkové nádory nelze nazvat rakovinou, protože se nevyvíjejí z epiteliálních buněk, ale z buněk složitějších struktur. Maligní nádor na mozku prakticky nemetastazuje mimo mozek, ale mozek může být ovlivněn metastázami nádorů umístěných v jiných orgánech a tkáních těla. Maligní nádor na mozku se nemusí lišit od benigního nádoru. Mozkový nádor nemá jasnou hranici - proto je jeho úplné odstranění téměř nemožné. Obtíž při léčbě takových nádorů spočívá v tom, že mozek má hematoencefalickou bariéru, kterou neprochází mnoho protinádorových léků, mozek má svou vlastní imunitu. Mozkový nádor může ovlivnit celý mozek - samotný nádor se může vyvinout v jedné části mozku a jeho buňky se mohou nacházet v různých částech mozku.

Polyklonální mozkové nádory jsou nádor v nádoru. Patří mezi ně primární mozkové nádory. Potíž spočívá ve skutečnosti, že taková kombinace nádorů by měla být léčena různými skupinami léků - jeden z nádorů je necitlivý na léky k léčbě jiného typu nádoru. Důležitou roli v účinnosti léčby nádoru na mozku nehraje stanovení histologického typu novotvaru, ale umístění a velikost nádoru..

Příčiny výskytu

V současné době nejsou k dispozici žádné údaje o důvodech vývoje nádoru z astrocytových buněk. Existuje názor, že některé negativní faktory mohou sloužit jako spouštěč pro vývoj nádoru:

 • ozáření. Ozařování často u pacientů vyvolává vývoj maligního nádoru na mozku. U pacientů podstupujících radioterapii se zvyšuje riziko vzniku astrocytomu;
 • dlouhodobé vystavení toxickým chemikáliím. Práce v nebezpečných průmyslových odvětvích může způsobit vývoj mozkových novotvarů.
 • onkogenní viry;
 • dědičná predispozice;
 • trauma;
 • věk pacienta. Některé typy nádorů postihují hlavně děti, jiné jsou častější u mladých lidí ve věku 20 až 30 let, třetí typ nádoru postihuje více starší lidi..

Při studiu příčin astrocytomů byly identifikovány dva typy poškozených genů.

Příznaky vývoje astrocytomu

Příznaky vývoje nádoru závisí na jeho umístění a velikosti. V závislosti na umístění může narušit koordinaci pohybu (nádor v mozečku), způsobit narušení řeči, zraku, paměti. Růst nádoru v levé hemisféře může způsobit ochrnutí pravé strany těla. Pacienta s mozkovým nádorem trápí bolest hlavy, citlivost je narušena, objevuje se slabost, skoky krevního tlaku, tachykardie. Při poškození hypotalamu nebo hypofýzy dochází k endokrinním poruchám. Příznaky onemocnění závisí na umístění nádoru ve specifické části mozku odpovědné za určité funkce..

Hlavní

S lokalizací astrocytomu v čelním laloku mozku u pacientů je zaznamenán výskyt psychopatologických symptomů: pocit euforie, snížení kritiky nemoci, agresivita, emoční lhostejnost, psychika se může úplně zhroutit. Pokud je u pacientů poškozen corpus callosum nebo mediální povrch čelních laloků, dochází k narušení paměti a myšlení. S porážkou Brocovy zóny v čelním laloku dominantní hemisféry je zaznamenán vývoj motorických poruch řeči. U pacientů s nádory v zadních oblastech se vyvine paréza a paralýza na horních a dolních končetinách.

V případě poškození spánkového laloku se u pacientů mohou objevit halucinace: sluchové, chuťové, vizuální, které jsou po chvíli nahrazeny generalizovanými epileptickými záchvaty. Často vývoj sluchové agnosie - člověk nerozpozná dříve známé zvuky, hlasy, melodie. Astrocytom, který se nachází v časové oblasti, hrozí dislokací a vklíněním do týlního foramenu, v důsledku čehož je smrtelný výsledek téměř nevyhnutelný. Když je nádor lokalizován v temporálních a frontálních lalocích, pacienti často mají epileptické záchvaty.

Když je nádor mozkového laloku poškozen, dochází ke smyslovým poruchám, astereognóze, apraxii v opačné končetině (u apraxie jsou u lidí narušeny cílevědomé akce). U pacientů se objevují fokální epileptické záchvaty. Pokud jsou u praváků poškozeny spodní části levého temenního laloku, dochází k porušení řeči, počítání, psaní.

Astrocytomy v okcipitálním laloku mozku jsou diagnostikovány nejméně často. U pacientů s těmito nádory se objevují zrakové halucinace, fotopie, hemianopsie (ztráta poloviny zorného pole každého oka).

Sekundární

Jedním z hlavních příznaků mozkového astrocytomu je přítomnost paroxysmální nebo bolavé rozptýlené bolesti v hlavě. Bolest hlavy nemá jasnou lokalizaci, je způsobena intrakraniální hypertenzí. V raných stádiích onemocnění má bolest paroxysmální, bolavý charakter, postupem času se stává konstantní, což je spojeno s progresí nádoru.

U pacientů s astrocytomem v mozku se v důsledku komprese cest mozkomíšního moku, žilních cév zvyšuje intrakraniální tlak. Objevují se bolesti hlavy, zvracení, přetrvávající škytavka, kognitivní funkce a zraková ostrost. Těžké případy doprovází osoba upadající do kómatu.

Diagnostika: typy nádorů

Struktura maligních buněk rozděluje astrocytomy do dvou skupin:

 • fibrilární, hemistocytární, protoplazmatický.
 • pilocytic (pilocytic), subepidemal (glomerular), cerebellar microcystic.

Astrocytom má několik stupňů malignity:

 • první stupeň malignity - tento typ benigního nádoru roste pomalu, má malou velikost, je omezen ze zdravých částí mozku jakousi kapslí, málokdy ovlivňuje vývoj neurologického deficitu. Nádor představují normální buňky astrocytů, které se vyvíjejí ve formě uzlíku. Reprezentantem takového nádoru je pilocytický astrocytom, pilocytický. Postihuje častěji děti a dospívající;
 • druhý stupeň malignity - novotvar roste pomalu, buňky se začínají lišit od normálních mozkových buněk, je častější u mladých lidí ve věku 20 až 30 let. Reprezentantem tohoto stupně malignity je fibrilární (difúzní) astrocytom;
 • třetím stupněm malignity je anaplastický astrocytom. Rychle rostou, nádorové buňky se velmi liší od normálních mozkových buněk, nádor má vysokou úroveň malignity;
 • čtvrtý stupeň - maligní glioblastom, buňky nevypadají jako normální mozkové buňky. Ovlivňuje důležitá centra mozku, rychle roste, je často nemožné takový nádor odstranit. Ovlivňuje mozeček, mozkové hemisféry, oblast mozku zodpovědnou za redistribuci informací ze smyslových orgánů - thalamus.

Postupem času se nádorové buňky prvního a druhého stupně degenerují a mění se na buňky třetího a čtvrtého stupně malignity. Degenerace nádoru z benigního na maligní novotvar se vyskytuje častěji u dospělých. Benigní nádory na mozku mohou být stejně život ohrožující jako maligní novotvary. Vše závisí na velikosti tvorby a umístění nádoru..

Astrocytoma pilocytic

Benigní astrocytom - pilocytický astrocytom nebo piloidní astrocytom, nádor prvního stupně malignity, který roste velmi pomalu. Ve většině případů se pilocytický astrocytom vyskytuje u dětí. Pilocytární astrocytom mozku se nejčastěji vyvíjí v mozkovém kmeni, mozečku a optickém nervu. Piloidní astrocytom v mozku nemá při histologickém vyšetření žádné známky atypie buněk.

Fibrilární astrocytom

Fibrilární astrocytom mozku nebo difúzní astrocytom mozku - druhý stupeň malignity. Difúzní astrocytom nemá jasné hranice mezi postiženou a zdravou mozkovou tkání, nejčastěji lokalizovanou v mozkových hemisférách.

Anaplastický astrocytom mozku

Vysoký stupeň malignity. Anaplastický astrocytom mozku - třetí stupeň. Novotvar nemá jasné hranice, roste velmi rychle a roste do mozkové tkáně. Nejčastěji postihuje muže ve věku od 40 do 70 let.

Léčba astrocytomu

Taktika léčby nádorů na mozku závisí na umístění nádoru, jeho velikosti a typu nádoru. Pro mladé pacienty existuje příznivá prognóza léčby difuzního astrocytomu za předpokladu, že je mozkový nádor zcela odstraněn. Anaplastický astrocytom je léčen pomocí kombinovaného přístupu - chirurgie, radiační terapie, polychemoterapie. Průměrná délka života je asi tři roky po operaci. Příznivá prognóza pro mladé lidi, kteří byli před operací v dobrém zdravotním stavu, za předpokladu, že byl nádor zcela odstraněn.

Pilocytický (piloidní) astrocytom se vyvíjí u dětí, má omezený růst, charakteristickou lokalizaci a morfologické rysy. Léčba nádorů má příznivou prognózu kvůli pomalému růstu a nízké malignitě. Léčba se provádí chirurgickým zákrokem a úplným odstraněním novotvaru, což je v některých případech nemožné kvůli umístění nádoru v hypotalamu nebo mozkovém kmeni. Některé typy piloidních astracytomů (hypotalamických) mají schopnost metastázovat.

Astrocytoma mozku: důsledky po operaci

Důsledky po operaci astrocytomu závisí na velikosti nádoru a jeho umístění. Benigní astrocytomy umístěné na přístupném místě poskytují lepší prognózu délky života než astrocytomy s vysokou malignitou nebo benigní astrocytomy umístěné na místě nepřístupném chirurgovi a s velkým nádorem. Po odstranění astrocytomu dochází často k recidivě nádoru, ke kterému dochází do dvou let po operaci. Čím dříve je nádor detekován, tím příznivější je prognóza jeho léčby..

Léčba astrocytomu v nemocnici Yusupov

V nemocnici Yusupov mohou pacienti podstoupit diagnostiku a léčbu astrocytomu.

Nemocnice je vybavena inovativním diagnostickým zařízením poskytujícím veškeré diagnostické služby. Můžete se zaregistrovat na konzultaci s onkologem telefonicky nebo prostřednictvím registračního formuláře na webu. Koordinující lékař odpoví na všechny vaše otázky.

Předpověď

Po chirurgickém odstranění nodulárních forem astrocytomu může dojít k dlouhodobé remisi (více než deset let). Difúzní astrocytomy jsou charakterizovány častými relapsy, a to i po kombinované léčbě.

U glioblastomu je průměrná délka života pacienta jeden rok s anaplastickým astrocytomem mozku - asi pět let.

U jiných typů astrocytomů je průměrná délka života mnohem delší; po odpovídající léčbě se vrátí k plnému životu a běžným pracovním činnostem.

Pro Více Informací O Migréně