Arnold-Chiari anomálie

Arnold-Chiariho anomálie (syndrom) je patologie, při které je část mozku umístěná v zadní fosse lebky snížena dolů a proniká do foramen magnum.

Anomálie Arnolda Chiariho má několik typů, z nichž každý se projevuje mírně odlišnými způsoby. Mezi příznaky patří bolest v zadní části hlavy a krku, závratě, nekontrolované pohyby očí (nystagmus), ztráta sluchu atd..

obecné charakteristiky

Chiariho syndrom není dodnes dobře pochopen. Jde o vrozenou vadu ve vývoji kosodélníkového mozku, respektive o rozdíl ve velikosti zadní lebeční fossy a jejích orgánů. To s sebou nese neodolatelný sestup samotného mozkového kmene a mozkových mandlí do týlního foramenu, kde jsou stlačeny.

Poprvé popsali příznaky anomálie Arnolda Chiariho britští odborníci v roce 1986. V současné době je její prevalence přibližně 5% na každých 100 tisíc lidí. Frekvence výskytu určitých typů onemocnění nebyla stanovena: nedostatek těchto informací je spojen s různými přístupy odborníků k jeho klasifikaci..

Hlavním důsledkem anomálie je nevratné a prudké zvýšení intrakraniálního tlaku, které může být způsobeno zánětlivými procesy a nádory uvnitř lebky, kapáním mozku.

Na křižovatce základny lebky a páteře je velké foramen magnum, kde se mozkový kmen spojuje s míchou. Mírně vyšší je zadní fossa lebky s mozečkem, můstkem a prodlouženou míchou.

Když se některé orgány zadní lebeční fossy pohybují směrem k lumenu velkého foramenu, hovoří o vadě. Je doprovázeno skřípnutím tkání prodloužené míchy a částečně míchy, potížemi s odtokem mozkomíšního moku - mozkomíšního moku, což vede k rozvoji vodnatelnosti (hydrocefalus).

Spolu s platybasií - příliš plochým dnem lebky - a asimilací atlasu je Chiariho syndrom vrozenou vadou ve vývoji kraniovertebrální zóny.

Chiariho malformace lze nalézt u novorozence nebo dospělého. V druhém případě je detekován náhodou během vyšetření na jinou nemoc.

Arnold Chiari anomálie 1. stupně

Existují nemoci spojené s abnormálním uspořádáním orgánů, kvůli kterým dochází v těchto oblastech k dysfunkcím. Jedním z těchto onemocnění je syndrom Arnolda Chiariho (Chiariho malformace). Je charakterizována abnormálním umístěním mozečku a mozkového kmene v lebce, kvůli kterému mírně vyčnívají do týlního foramenu. Tento jev je doprovázen bolestivými záchvaty týlního řečiště, nesouvislou řečí, zhoršenou koordinací, oslabením svalů hrtanu a dalšími příznaky. Nemoc je rozdělena do 4 typů, z nichž každý má své vlastní příznaky a léčbu.

Chiariho malformace je diagnostikována poměrně jednoduše, a proto bude stačit provést MRI. Patologii lze vyléčit pouze pomocí chirurgického zákroku..

Vlastnosti nemoci

Mezi míchou a mozkem, který je foramen magnum, existuje určité vymezení. Na tomto místě se spojují a nad nimi je umístěna zadní lebeční fossa, která obsahuje mozeček, mosty a prodlouženou míchu. Při Chiariho malformaci mozková tkáň vypadne do foramen magnum, díky čemuž jsou oblasti prodloužené míchy a míchy umístěné v této oblasti stlačeny. Často se v důsledku tohoto procesu zhoršuje odtok mozkomíšního moku z hlavy (mozkomíšního moku), což vede k rozvoji hydrocefalu (mozkové kapky).

Chiariho syndrom označuje vrozené abnormality spojení lebky a horní páteře.

Taková diagnóza je stanovena poměrně zřídka a podle statistik je pozorována u 10 novorozenců na 120 tisíc lidí..

Je možné detekovat přítomnost onemocnění za jeden nebo dva dny od okamžiku narození, ale některé typy onemocnění jsou detekovány až v dospělosti. Nejčastěji se choroba Arnolda Chiariho vyvíjí společně s syringomyelií, která je charakterizována prázdnými oblastmi v míše a prodloužené míše.

Důvody rozvoje

Anomálie Arnolda Chiariho dosud nebyla zvlášť studována a nikdo nedokáže pojmenovat přesné faktory, které ovlivňují vývoj onemocnění. Existuje mnoho předpokladů, například někteří odborníci se domnívají, že patologie je způsobena příliš malou velikostí zadní lebeční fossy. Výsledkem je, že tkáně nemají dostatek místa a klesají do týlního foramenu. Alternativní teorie je, že mozek je nadrozměrný od narození. Proto tlačí část svých tkání do týlního foramenu.

V důsledku stagnace mozkomíšního moku a následné tvorby hydrocefalu má patologie výraznější příznaky. Ve skutečnosti se v důsledku tohoto onemocnění zvětšují komory a v důsledku toho velikost mozku. Tento proces zvyšuje vytlačování mozečkových mandlí do foramen magnum. Poranění hlavy může také zhoršit průběh onemocnění. Chiariho malformace je charakterizována nejen abnormálním vývojem tkání přechodu mezi míchou a mozkem, ale také abnormalitami vazivového aparátu. Jakékoli poškození v oblasti hlavy tlačí mozeček ještě více do týlní oblasti, čímž je onemocnění výraznější.

Odrůdy patologického procesu

Chiariho malformace má následující typy vývoje:

 • První pohled. Malformace typu 1 Arnolda Chiariho se vyznačuje požitím cerebelárních mandlí do foramen magnum. Nemoc se projevuje hlavně v dospívání a někdy již v dospělosti. Hydromyelie se vyskytuje velmi často s malformací Arnolda Chiariho typu 1;
 • Druhý pohled. Tato diagnóza je stanovena již v prvních dnech od okamžiku narození dítěte. Anomálie typu 2 od Arnolda Chiariho je mnohem závažnější než u typu 1. V jejích případech se do týlní dutiny dostane také část mozečku (kromě amygdaly), stejně jako čtvrtá komora a prodloužená mícha. Hydrocefalus s tímto typem onemocnění se vyskytuje mnohem častěji. Důvodem tohoto jevu je ve většině případů vrozená páteřní kýla;
 • Třetí pohled. Jeho rozdíly od druhého typu spočívají v tom, že tkáně, které sestoupily do okcipitálního foramenu, končí v meningocele (kýla), která se nachází v cervikookcipitální části;
 • Čtvrtý pohled. Jeho podstata spočívá v nedostatečně rozvinutém mozečku, který se na rozdíl od jiných typů onemocnění nepohybuje do foramen magnum. Někteří odborníci se domnívají, že malformace Chiari typu 4 je součástí Dandy-Walkerova syndromu. Je charakterizován vývojem cyst lokalizovaných v oblasti zadní lebeční fossy a mozkových kapek.

Druhý a třetí typ anomálie je často kombinován s abnormálním vývojem jiných tkání nervového systému, a to:

 • Atypické umístění tkání mozkové kůry;
 • Patologie corpus callosum;
 • Polymicrogyria (mnoho malých závitů);
 • Nedostatečný vývoj tkání subkortikálních struktur, stejně jako srpku mozečku.

Příznaky

Arnold Chiari anomálie stupně 1 je diagnostikována nejčastěji. Kombinuje následující syndromy:

 • Syringomyelic;
 • CSF;
 • Cerebellobulbar.

Na tomto pozadí jsou ovlivněna lebeční nervová vlákna a s touto patologií žijí bez příznaků až do dospívání. U některých lidí se první příznaky stanou viditelnými po 20 letech..

Alkoholický hypertenzní syndrom, který je charakteristický pro anomálii Arnolda Chiariho, se projevuje následujícími příznaky:

 • Bolest v krční a týlní oblasti, která se projevuje při kašli a kýchání, stejně jako v důsledku svalového napětí na tomto místě;
 • Bezdůvodné zvracení;
 • Napětí krku;
 • Nesouvislá řeč;
 • Narušená koordinace pohybů;
 • Nekontrolované kývání očí (nystagmus).

V průběhu času se v důsledku poškození mozkového kmene a okolních nervů u člověka objeví následující příznaky:

 • Zhoršení zraku;
 • Rozvětvený obraz před očima (diplopie);
 • Problémy s polykáním;
 • Poškození sluchu;
 • Časté závratě
 • Hluk v uších;
 • Poruchy spánku doprovázené zastavením dýchání nosem a ústy na 10 nebo více sekund;
 • Ztráta vědomí;
 • Nedostatečný přísun krve do mozku, projevující se nízkým krevním tlakem při změně polohy těla.

U anomálie Arnolda Chiariho se příznaky zhoršují v důsledku ostrých obratů hlavy a onemocnění se projevuje následovně:

 • Závratě se stupňují;
 • Hluk v uších je hlasitější;
 • Vědomí se často ztrácí;
 • Polovina jazyka prochází atrofickou změnou (zmenšením velikosti);
 • Svaly hrtanu jsou oslabené, což ztěžuje dýchání, a hlas chraptí;
 • Oslabení svalů končetin, zejména horní.

Patologie je často charakterizována syringomyelickým syndromem a v tomto případě se projevuje následovně:

 • Zhoršení citlivosti;
 • Nedostatek proteinové energie (hypotrofie) svalové tkáně;
 • Necitlivost;
 • Oslabení nebo úplná absence břišních reflexů;
 • Pánevní poruchy;
 • Neurogenní artropatie (deformita kloubu).

Cerebellobulbarův syndrom, ke kterému dochází při Chiariho malformaci, se projevuje následujícími příznaky:

 • Dysfunkce trigeminálního nervu;
 • Onemocnění vestibulocochleárního nervu;
 • Problémy s koordinací;
 • Nystagmus;
 • Závrať.

Druhý a třetí stupeň onemocnění se projevuje podobným způsobem, ale první příznaky jsou viditelné do 2-3 dnů od okamžiku narození. Pro anomálie typu 2 má Arnold Chiari své vlastní charakteristické rysy:

 • Hlasité dýchání, které se někdy zastaví na 10-15 sekund
 • Bilaterální oslabení svalů hrtanu, v důsledku čehož se vyvinou problémy s polykáním a tekutá strava se často hodí do nosu;
 • Nystagmus;
 • Vytvrzování svalů horních končetin v důsledku zvýšeného tónu;
 • Modrá kůže (cyanóza);
 • Obtížnost pohybu až do ochrnutí většiny těla (tetraplegie).

Třetí typ anomálie je mnohem závažnější a je zřídka slučitelný s životem kvůli vážným porušením.

Diagnostika

Za starých časů bylo extrémně obtížné diagnostikovat patologii, protože průzkum, vyšetření a standardní vyšetřovací metody nepřinesly zvláštní výsledky. Ukázali přítomnost vysokého krevního tlaku a mozkových kapek. Rentgen tento úkol trochu zjednodušil, protože vykazoval kostní deformity v lebce, ale to nám nedovolilo mít v diagnostiku naprostou jistotu. Situace se změnila s příchodem topografických průzkumů. Tato diagnostická metoda koneckonců umožnila plně prozkoumat formaci na zadní lebeční fosse. Proto je MRI (magnetická rezonance) považována za nepostradatelnou vyšetřovací metodu pro rozlišení Chiariho syndromu od jiných patologických procesů..

MRI vyšetření bude vyžadovat vyšetření oblasti krku a hrudníku. Ve skutečnosti jsou v těchto místech páteře často meningokéla a cysty stříkačky. Během vyšetření se lékař musí nejen ujistit o přítomnosti Chiariho syndromu, ale také vyloučit další patologické procesy, které se s ním často kombinují..

Kurz terapie

U anomálie Arnolda Chiariho není léčba nutná, pouze pokud je patologie asymptomatická. V takové situaci je třeba se vyvarovat úderů a poranění hlavy a krku, aby nedošlo ke zhoršení průběhu onemocnění..

Pokud onemocnění postupuje s minimálními příznaky, zejména s mírnou bolestí, je nutná léčba léky s anestetickým a protizánětlivým účinkem. Předepisování svalových relaxancií k uvolnění svalů nebude rušit.

V závažných případech, kdy onemocnění postupuje se zřetelnými příznaky (oslabení svalů, dysfunkce hlavových nervů atd.), Je nutný chirurgický zákrok. Během operace lékař rozšíří foramen magnum odstraněním kousku týlní kosti. Pokud potřebujete odstranit tlak z trupu a míchy, budete muset odstranit část mozkových mandlí a přední polovinu 2 horních obratlů. K normalizaci oběhu mozkomíšního moku bude chirurg muset udělat náplast v tvrdé dura mater.

V některých případech se chirurgická léčba provádí bypassem. Taková operace je větev mozkomíšního moku pomocí drenáže, v důsledku čehož přestává stagnovat..

Předpověď

Mnoho lidí trpících syndromem Arnolda Chiariho se diví, jak dlouho jim ještě zbývá žít. Odpověď na tuto otázku může být založena na typu patologie a závažnosti kurzu. Důležitým faktorem je také včasnost chirurgického zákroku..

Lidé trpící Chiariho malformací typu 1 mají často průměrnou délku života, protože patologie může být asymptomatická. Pokud má typ 1 nebo 2 onemocnění neurologické příznaky, je důležité operaci provést co nejdříve. Nakonec jsou komplikace spojené s mozkem a míchou prakticky neléčitelné. Třetí typ onemocnění nejčastěji končí smrtí pacienta při narození.

Arnold Chiariho choroba je vrozená anomálie, kterou je třeba léčit, jakmile se příznaky poprvé objeví. Jinak můžete trvale zůstat vyřazeni z provozu nebo přijít o život..

Syndrom Arnolda Chiariho

Obecná informace

Arnold-Chiariho syndrom je malformace mozečku, části mozku odpovědné za koordinaci, svalový tonus a rovnováhu. Patologii byl přidělen kód podle ICD-10 Q07.0 a představuje sestup mozkových mandlí dolů na úroveň prvního a někdy i druhého krčního obratle (pod Chamberlainovou linií) a blokuje normální tok mozkomíšního moku.

Onemocnění je nejčastěji kombinováno s mikrogyrií, kompresí zadní části mozku, stenózou mozkového akvaduktu, bazilárním dojmem, intususcepcí, nedostatečným rozvojem čtyřnásobku a dalšími malformacemi nervového systému. Syndrom se nejčastěji vyskytuje u jedinců ve věku 12-71 let a nepřesahuje 000,9%.

Lokalizace a struktura mozečku

Patogeneze

Patofyziologie je obvykle založena na rozdílu mezi velikostmi zadní lebeční fossy a strukturami nervového systému v ní obsaženými, jakož i:

 • vývoj anomálií těl krčních obratlů, včetně jejich štěpení nejčastěji prvních (tento vývojový mechanismus se vyskytuje v 5% případů), asimilace atlasu - fúze krčního obratle s týlní kostí;
 • posun mozkových struktur během období rychlého růstu mozku s pomalu rostoucími kostmi lebky;
 • hydrocefalus - nadměrná akumulace mozkomíšního moku;
 • syringomyelia je abnormální vývoj dutin v míše;
 • myelomeningocele - vrozená vada ve vývoji nervové trubice;
 • různé vrozené nemoci, včetně platybasie, anomálie Dandy-Walkera.

Klasifikace

Arnold-Chiariho syndrom je čtyř typů, v závislosti na klinickém obrazu a stupni vývoje anatomických anomálií.

Malformace typu 1 Arnolda Chiariho je klasickou variantou malformace mozečku

Arnold-Chiariho syndrom typu 1 se projevuje ve formě penetrace cerebelárních mandlí do dutiny páteřního kanálu, což způsobuje hydromyelii a sestup struktur zadní fossy pod foramen magnum o 3-5 mm nebo více a neexistují žádné další malformace nervového systému. Průměrná délka života obvykle nepřesahuje 25-40 let.

Mozková vada typu 2

Jedná se o sestup do dutiny páteřního kanálu různých struktur mozečku a kmenových tkání, zatímco tato neurovertebrální malformace je kombinována s myelomeningocele (vrozená spinální kýla) a hydrocefalem. K projevu dochází téměř okamžitě po narození.

Arnold Chiari malformace typu 3

Malformace je charakterizována přítomností okcipitální encefalokély a různými příznaky anomálie druhého typu. Obvykle není kompatibilní se životem.

Čtvrtý typ syndromu Arnold-Chiari

V podstatě se jedná o aplázii nebo hypoplázii všech nebo jednotlivých struktur mozečku, to znamená, že může být úplná a mezisoučet. První možnost je poměrně vzácná a je kombinována s dalšími závažnými anomáliemi a chorobami nervového systému, včetně anencefalie, amelie. Při subtotální agenezi jsou pozorovány malformace jiných částí mozku, například ageneze mostu, absence čtvrté komory atd..

Cerebelární hypoplázie se vyskytuje ve formě snížení celého mozečku nebo pokrývá jednotlivé části při zachování normálních struktur bez ztráty funkce. Existuje jednostranná a dvoustranná, lobární, lobulární a intrakortikální hypoplázie. Změny v konfiguraci vrstev mozečku se obvykle projevují ve formě allogyria, polygyria nebo agiria.

Někteří autoři navíc rozlišují dva další typy:

 • typ "0" - onemocnění má podobný klinický obraz se syndromem Arnolda Chiariho, ale bez anatomických změn v prolapsu mandlí nebo hypoplázie mozečku;
 • typ „1,5“ - u pacientů je odhalen prolaps nejen cerebelárních mandlí do týlního foramenu, ale také mozkového kmene.

Příčiny

Kromě role dědičných a genetických faktorů existuje několik teorií o výskytu cerebelárních defektů. Tradiční teorie říká, že sestup mandlí je způsoben napětím míchy míchy v důsledku napětí filum terminale během vývoje konkrétní malformace. Výjimkou je Chiariho choroba typu 1, protože jediným porušením v tomto případě je prolaps mandlí a může být spuštěn:

 • hydrodynamické jevy - narušení oběhu mozkomíšních tekutin;
 • kraniocerebrální a porodní trauma;
 • malformace - malá velikost a omezení okcipitálního foramenu může vést k sestupu mandlí do lumen páteřního kanálu;
 • abnormálně natažené vazivo - tzv. koncová nit (podle teorie Dr. M.B. Roye Salvadora - Filum System).

Vědci navíc identifikují řadu faktorů, které mohou zvýšit riziko vzniku malformace prvního typu Arnold-Chiari:

 • genetická predispozice - přítomnost patologie u rodičů a vzdálenějších předků, ačkoli chromozomální abnormality ještě nebyly identifikovány;
 • zranění, zejména pády, mohou způsobit stlačení a zvýšené napětí na filum terminale a vést k prolapsu cerebelárních mandlí;
 • nevhodné chování a špatné návyky ženy v období porodu - zneužívání a chaotický příjem léků, kouření, pití alkoholu a minulá virová onemocnění.

Příznaky

Příznaky různých typů syndromu Arnolda Chiariho se mohou významně lišit - vše závisí na stupni napětí a komprese nervových struktur okcipitální oblasti, ale pacienti mají nejčastěji:

 • bolesti hlavy;
 • postupné zvětšování velikosti obvodu hlavy;
 • periodická bolest v různých částech páteře;
 • paréza a bolest v různých oblastech končetin;
 • zrakové postižení a citlivost, včetně dysestézie a parestézie;
 • tinnitus;
 • ochrnutí lícního, okulomotorického nervu;
 • zachvění;
 • záchvaty závratí;
 • nespavost;
 • zvracení;
 • mdloby;
 • nystagmus;
 • apnoe;
 • narušení svěrače, svalů jazyka, hltanu, necitlivosti a různých projevů svalové slabosti;
 • poruchy polykání (dysfagie);
 • zhoršení paměti;
 • nekonzistence pohybů (ataxie) a v důsledku toho nepříjemná chůze a porušení jsou nejvýraznější ve fázi formace;
 • skolióza;
 • Obtížnost udržování poloh těla a rovnováhy, stejně jako koordinace;
 • Obtížnost vyjádření myšlenek a hledání slov.

Projevy Arnold-Chiariho syndromu jsou chronické, mají tendenci zvyšovat intenzitu, což pokaždé významně zhoršuje stav pacienta a omezuje jeho obvyklý životní styl.

Nejnebezpečnější věcí je, že anomálie Arnold-Chiari může vést k náhlé smrti, protože páteřní centra jsou zodpovědná za kardio-respirační funkce a tlak mozkových mandlí na ně může vyvolat zástavu dýchání - apnoe, která způsobí smrt.

Příznaky způsobené malformací stupně 1 od Arnolda Chiariho

Patologie 1. stupně je obvykle detekována náhodně během MRI vyšetření, protože pacienti mohou kromě epizod apnoe a mdloby zaznamenat pouze:

 • bolest v cervikookcipitální oblasti;
 • snížená citlivost.

Analýzy a diagnostika

Při prvních známkách je nutné podstoupit neurologické vyšetření a posoudit závažnost klinických a funkčních poruch. K potvrzení diagnózy se nejčastěji používají následující:

 • neuroimagingové techniky, nejvýhodněji MRI;
 • elektroencefalografie;
 • Rentgen lebky;
 • myelografie, která umožňuje identifikovat vady horní krční míchy, mozkového kmene a také lokalizaci mozečku pod Chamberlainovou linií ve foramen magnum.

Výsledky MRI pro malformaci Arnolda Chiariho s syringomyelickou cystou a normální

Léčba

Taktiky léčby různých typů malformací mozečku Arnold-Chiari jsou obvykle konzervativní nebo jsou promyšleny neurochirurgem a jedná se o dekompresi, zavedení zkratu (s těžkým hydrocefalem) nebo kraniotomii týlního foramenu..

Díky doktorské disertační práci Dr. Royo Salvador vyvinul inovativní techniku ​​etiologické léčby - systém Filum, jehož cílem je eliminovat příčinu onemocnění a mechanismus patologického napětí chirurgickou minimálně invazivní disekcí filumového terminale. Výhodou této techniky je schopnost zastavit Arnold Chiariho chorobu s minimálním rizikem (úmrtnost - 0%), hlavní je identifikovat malformaci a provést operaci co nejdříve. Obvykle to netrvá déle než 45 minut a umožní vám dosáhnout symptomatického zlepšení stavu a v některých případech dokonce zvýšit mozkové mandle. Navzdory krátké době zotavení má technika několik nevýhod:

 • po operaci zůstává malý steh;
 • může dojít k subjektivnímu pocitu snížené síly končetin;
 • zlepšení mozkové cirkulace v časném pooperačním období může způsobit změny nálady.

Ve srovnání s nevýhodami okcipitální kraniotomie však jde o drobné nepříjemnosti, které:

 • úmrtnost 1-12%;
 • příčina nemoci není odstraněna, proto zlepšení přetrvávají po krátkou dobu;
 • důsledky chirurgického zákroku mohou být velmi závažné a nepředvídatelné, včetně mozkového edému, dalšího prolapsu mozkových mandlí, zhoršení neurologických příznaků, hemodynamických poruch, hydrocefalu, pneumoencefalusu, intracerebrálního krvácení, tetraparézy, neurologického deficitu atd..

Životnost anomálií typu 1 u Arnolda Chiariho

Arnold Chiari anomálie typu 1, co nedělat

Arnold-Chiari anomálie typu 1

Arnold-Chiariho anomálie typu 1 je odhalena ve formě prolapsu struktur umístěných uvnitř zadní lebeční fossy do dutiny páteřního kanálu mírně pod úrovní BZO. V patogenezi onemocnění lze rozlišit 3 nezávislé vazby: dědičnost, předchozí trauma, rána mozkomíšního moku hydrodynamického typu do stěn míchy. Tato patologie často existuje společně s patologií míchy (častěji cysty).

Klinický obraz nemoci

Arnold-Chiariho anomálie typu 1 má poměrně specifickou klinickou symptomatologii, která hraje důležitou roli v diferenciální diagnostice onemocnění různých systémů. Následující jsou tedy považovány za hlavní klinicky významné známky patologického procesu:

 • Hluk v uších (někdy si pacienti mohou stěžovat na pískání, zvonění nebo syčení). Tento jev může nastat v jednom nebo obou uších současně. Horší často při otáčení hlavy do strany.
 • Nystagmus - nedobrovolné záškuby jednoho nebo dvou očních bulv.
 • Přechodná slepota.
 • Diplopie a další poruchy vidění, které se často vyskytují, když je hlava otočena na stranu.
 • Závratě, které mají tendenci se zhoršovat, když je hlava otočena různými směry.
 • Bolest hlavy různé intenzity v závislosti na denní době (intenzivnější ráno). Za hlavní důvody vzniku bolestí hlavy se považuje zvýšení intrakraniálního tlaku (může nastat i při kašli nebo kýchání) a zvýšení svalového tonusu svalů krku..
 • U závažnějšího a aktivně progresivního průběhu onemocnění nelze vyloučit výskyt příznaků, jako jsou: nedobrovolné močení, třes končetin, ztráta vědomí, snížená teplota a citlivost na bolest v obličeji, trupu, končetinách a také pokles normálních reflexů.

Léčba nemoci

Typ léčby je vybrán v závislosti na klinických příznacích: jasu a stupni progrese. Pokud je klinika zastoupena malými bolestivými syndromy, pak je hlavní role přisuzována konzervativní terapii, která je založena na použití svalových relaxancií a NSAID. Pokud má pacient progresivní neurologické příznaky, měla by se uchýlit k chirurgické léčbě..

Pokud konzervativní terapie nedojde k účinku do 60–90 dnů, je třeba myslet na chirurgickou léčbu.

Podstatou chirurgické léčby je zvýšení objemu zadní lebeční fossy a rozšíření okcipitálního foramenu, což má za následek dekompresi stlačených mozkových struktur..

Projevy malformace typu 1 Arnolda Chiariho

Tato anomálie patří do kategorie vrozených a představuje rozpor mezi velikostí mozkových struktur a zadní kraniální fosíou, což vede k dislokaci mozečku, který vychází z velkého foramenu mozkové základny a je narušen. Tato patologie je pojmenována podle jmen dvou vědců, kteří v různých dobách popisovali její příznaky.

Ve skutečnosti je tato anomálie heterotopickým nálezem prodloužené míchy a mozečku v příliš rozšířeném páteřním kanálu. Toto vrozené onemocnění vede k rozvoji různých neurologických příznaků, které jsou neurology vnímány jako příznaky roztroušené sklerózy, syringomyelie nebo růstu nádoru v zadní fosse. Tato anomálie ve většině případů (asi 80%) sousedí s syringomyelií, která se vyznačuje výskytem páteřních cyst.
Existují čtyři typy této patologie, ale první dva typy jsou častější, protože u typů 3 a 4 je život nemožný.

Arnold Chiari malformace typu 1 zahrnuje posun mozkových struktur zadní lebeční fossy pod foramen magnum: mozkové mandle, jeden nebo dva, sestupují do páteřního kanálu, často kvůli posunu medulla oblongata.

Patogeneze v současné fázi vývoje medicíny není známa. Předpokládá se, že zde hrají roli dědičné faktory, traumatické faktory během porodu (porodní poranění hlavy) a zvýšený intrakraniální tlak, který způsobuje, že mozkomíšní mok narazí na stěny centrálního kanálu míchy..
U této nemoci mohou nastat tři syndromy:

 1. Cerebellobulbar
 2. Syringomyelitida
 3. Pyramidový

Aktivní příznaky se začínají objevovat ve věku 30-40 let. V krční páteři je bolest a bolest, která se zvyšuje s kýcháním a kašláním. V průběhu času se svalová síla snižuje, citlivost kůže rukou, jak bolest, tak teplota, je narušena. Zvyšuje se spasticita nohou a paží, mdloby, objevují se závratě, snižuje se zraková ostrost a v případě zanedbaných periodicky dochází k záchvatům apnoe.

V případě malformace Arnolda Chiariho typu 1 je standardem diagnostiky s vysokou mírou jistoty MRI mozku.

Při léčbě latentní formy onemocnění hraje hlavní roli každoroční pozorování dynamiky a vyšetření pacienta. S malými příznaky - bolest v krční páteři, závratě - je předepsána konzervativní léčba nesteroidními protizánětlivými léky a pravidelně se provádí dehydratační léčba pomocí diuretik. Pokud je taková terapie neúčinná, je předepsán chirurgický zákrok, jehož účelem je dekomprimovat mozkové struktury. Po léčbě příznaky téměř vždy zmizí a motorické funkce a citlivost lze částečně obnovit.

Hodnocení: 0 Hlasů: 0

Arnold-Chiari anomálie

Arnold-Chiariho anomálie je patologický stav, při kterém jsou cerebelární mandle přemístěny do horního páteřního kanálu. To je způsobeno příliš malou velikostí oblasti lebky, ve které se nachází mozeček..

Podle lékařských údajů se anomálie Arnold-Chiari vyskytuje u 3 až 7 lidí na každých 100 tisíc lidí na planetě. V 75-80% případů je toto onemocnění kombinováno s syringomyelií..

Nechte si poradit o léčbě nemoci
Arnold-Chiariho malformační příznaky

Typicky se malformace Arnold-Chiariho typu 1 vyskytuje v mírné formě. Nejběžnějším příznakem jsou bolesti hlavy, které se pociťují jako tlak v zadní části hlavy. Když kašlete, tato bolest zesiluje. Někdy tato patologie probíhá bez příznaků. Pacienti s touto patologií si stěžují na slabost končetin, závratě, mdloby a rozmazané vidění. V závažných případech může dojít k paralýze končetin. Projevy onemocnění jsou zpravidla dvoustranné. U dětí s Arnold-Chiariho malformací se často vyvine hydrocefalus. Kromě toho mají tyto děti různé neurologické poruchy, které mohou vést k úmrtí..

Fáze anomálií Arnold-Chiari

Existují 4 typy patologie:

mozeček je přemístěn bez přemístění prodloužené míchy. Tento typ onemocnění může mít také získaný charakter..

výrazné posunutí mozečku a dislokace medulla oblongata.

nejzávažnější forma onemocnění, při kterém jsou medulla oblongata a cerebellum zaklíněny do páteřního kanálu. Tento typ patologie je doprovázen velmi závažnými neurologickými příznaky..

vrozená vada mozečku.

Diagnostika anomálie Arnold-Chiari v Izraeli

Rutinní neurologická vyšetření (a rutinní neurologická vyšetření) neumožňují lékaři přesně diagnostikovat, protože nelze spoléhat pouze na pacientovy příznaky. Pro stanovení přesné diagnózy je zapotřebí řada specifických studií využívajících moderní vybavení. Na naší klinice pacienti s podezřením na tuto patologii podstoupí kompletní neurologické vyšetření bez selhání. Kromě toho musí být pacientům předepsána instrumentální diagnostika, a to rentgen, počítačová tomografie (CT, CT) a zobrazování magnetickou rezonancí (MRI, MRT / MRI). Přesná diagnóza se stanoví pomocí MRI mozku a / nebo krční míchy. Údaje MRI (MRT / MRI) používají lékaři k vyhodnocení stupně komprese okcipitálního foramenu. Počítačová tomografie (CT, CT) se často používá v případech podezření na patologii u dětí. Tato diagnostická metoda umožňuje identifikovat stupeň hydrocefalusu.

Léčba anomálie Arnold-Chiari v Izraeli

Léčba anomálie Arnold-Chiari v izraelských zdravotnických zařízeních je předepisována individuálně. Neurochirurgické oddělení Prvního lékařského centra v Tel Avivu zaměstnává nejlepší neurology a neurochirurgy v Izraeli, kteří mají bohaté zkušenosti s úspěšnou léčbou neurologických poruch. V závislosti na symptomech patologie nabízí naše klinika pacientovi konzervativní a chirurgické metody léčby. Pokud příznaky onemocnění chybí nebo jsou mírné, pacient musí podstoupit pravidelné preventivní prohlídky, aby byla situace neustále pod kontrolou. V případě, že jediným projevem onemocnění je mírná bolest, se k léčbě používají nesteroidní protizánětlivé léky a svalové relaxanci, které jsou pacientovi předepsány v různých schématech. Působení těchto léků je zaměřeno na zmírnění bolesti a zmírnění svalového napětí na krku. Kromě toho je pacientovi předepsány relaxační masáže a neuromuskulární blokády. Pamatujte, že taková léčba působí pouze symptomaticky a nezaručuje pacientovi stabilní pozitivní výsledek v léčbě onemocnění. Pokud po 2 až 3 měsících léková léčba anomálie Arnold-Chiari nepřinese požadované výsledky nebo má pacient neurologické poruchy (slabost končetin, necitlivost), provede se operace. Účelem operace pro tuto patologii v Izraeli je eliminovat defekty vedoucí ke kompresi mozku, eliminovat hydrocefalus a normalizovat pohyb mozkomíšního moku. Arnold-Chiariho malformace je eliminována následujícími chirurgickými postupy:

 • Dekomprese zadní lebeční fossy. Při provádění této operace chirurg odstraní některé fragmenty lebky a fragmenty horních krčních obratlů, poté se provede plastika tvrdé pleny. Po takové operaci je odstraněna překážka normální cirkulace mozkomíšního moku..
 • Laminektomie - odstranění obratlového oblouku, což zvyšuje prostor v míšním kanálu.

Pokud je Arnold-Chiariho anomálie doprovázena hydrocefalem, pak je pacientovi na izraelských klinikách přidělen bypass. Inovativní metody léčby V prvním lékařském centru v Tel Avivu jsou pacienti s anomálií Arnold-Chiari léčeni šetrnou léčbou, po které se pacienti v krátké době vrátí do plného života. Chirurgické operace provádíme pomocí nejnovější generace endoskopické technologie, která nám umožňuje minimalizovat traumatický účinek chirurgického zákroku. Takové minimálně invazivní chirurgické zákroky jsou velmi účinné a umožňují pacientovi obejít se bez léčby..

Diagnostické náklady

Dr. Ha-Levi, neurolog - konzultace

Zdroje: http://teamhelp.ru/nevrologiya/meditsinskij-obzor-anomalii-arnolda-kiari-1-tipa.html, http://euro-medicina.ru/drugie/anomaliya-arnolda-kiari-pervogo-tipa. html, http://telaviv-clinic.ru/clinic/disease/anomaliya-arnolda-kiari-2/

Zatím žádné komentáře!

Arnold-Chiariho malformace - příčiny, stupně, diagnostika a léčba

Za určitých podmínek se děti rodí s vrozenými chorobami. Arnold-Chiari anomálie - onemocnění mozku, které je spojeno s dysfunkcemi mozečku, prodloužené míchy, existuje několik variant, má specifické příznaky, které doprovázejí člověka celý život nebo se vyvíjejí v průběhu času. Arnold-Chiariho syndrom u plodu nebo dospělého ovlivňuje práci vazomotorického, respiračního centra.

Syndrom Arnolda Chiariho

Nízké umístění mozkových mandlí je vrozeným stavem, struktury mozku hlavy sestupují do foramen magnum. Tento proces zpravidla zahrnuje prodlouženou míchu a mozeček. Onemocnění Arnolda Chiariho je u některých lidí zjištěno zcela náhodou, například při vyšetření kvůli jiné patologii. V první fázi je průběh onemocnění mírný a často neviditelný. V této situaci Arnold-Chiariho malformace nepředstavuje hrozbu pro zdraví těla..

Patologie může být prakticky asymptomatická, ale často se toto onemocnění kombinuje s syringomyelií (název onemocnění šedé hmoty míchy). Nedostatek léčby může vyvolat hydrocefalus (hromadění tekutiny v lebce), mozkový infarkt a další nebezpečné patologie, byly zaznamenány případy postižení. Schopnost identifikovat vadu může být bezprostředně po narození nebo po 20–30 letech. Chiariho malformace může být jedním ze 4 typů.

Arnold Chiari anomálie 1 stupeň - struktury zadní části jsou často narušeny v důsledku výstupu okcipitálním foramenem. Tato situace vede k akumulaci mozkomíšního moku. Chiariho malformace prvního stupně je posunutí mozkových mandlí, jsou umístěny pod foramen magnum. Arnold-Chiariho malformace jsou běžné během dospívání.

Arnold-Chiariho syndrom 2. stupně

Anomálie druhého stupně má výraznější strukturální změny. Do procesu je zapojen mozeček, který se nachází ve foramen magnum. Screening ultrazvuku plodu může ukázat některé vady ve struktuře páteře, míchy. Prognóza pro život dítěte je ve většině případů příznivá, ale budou přítomny klinické příznaky patologie. To naznačuje potřebu dynamického monitorování pacienta..

V tomto případě jsou téměř všechny formace lebeční fossy umístěny pod foramen magnum (můstek, 4. komora, medulla oblongata, cerebellum). Často se vyskytují v cerviko-okcipitální mozkové kýle (pokud je porucha v míšním kanálu, ve které nejsou uzavřeny obratlové oblouky, obsah durálního vaku, který zahrnuje všechny membrány a míchu). U tohoto typu anomálie má foramen magnum zvětšený průměr.

Toto je nejzávažnější varianta onemocnění. U této varianty syndromu Arnolda Chiariho je pozorována hypoplázie mozečku a nedostatečný rozvoj. Často se kombinuje s vrozenými cystami zadní lebeční fossy, vrozenými cystami a hydrocefalem. Při diagnostice typu 4 je prognóza špatná, ve většině případů onemocnění končí smrtí pacienta.

Životnost

Syndrom Chiari Arnold je pro některé překvapením při diagnostice jiné patologie. Okamžitě vyvstává otázka ohledně délky života s touto patologií. Odpověď závisí na závažnosti patologie, typu anomálie, včasnosti správné léčby, chirurgickém zákroku. Například první typ syndromu Arnold-Chiari je často bez příznaků, lidé mají průměrnou délku života. Předpovědi pro ostatní druhy jsou následující:

 1. Za přítomnosti neurologických příznaků u lidí s typem 1-2 se doporučuje provést operaci rychleji. Možné komplikace, které utahují míchu a mozek, nelze dále léčit.
 2. Třetí typ se zpravidla stává příčinou smrti dítěte při narození.
 3. Stejně jako v předchozím případě to končí smrtí novorozence.

Přesné příčiny Arnold-Chiariho anomálie nebyly v tuto chvíli stanoveny. Lékaři identifikují následující faktory, které mohou zvýšit riziko vzniku patologie:

 • mozek se zvětšil;
 • lebeční fossa se snížila;
 • kouření, alkohol během těhotenství, což způsobilo intoxikaci plodu.

Anomálie Arnold-Kari může být důsledkem nesprávného plánování, řízení těhotenství. Intoxikace alkoholem, nadbytek drog, virová onemocnění, kouření jsou nejnebezpečnějšími rizikovými faktory, které mohou u plodu způsobit různé vady. Podle jiné verze se anomálie stává důsledkem narušení vývoje lebky. Postup patologie může způsobit traumatické poranění mozku, hydrocefalus.

Nejběžnějším typem syndromu Arnold-Chiari je typ 1. Příznaky se obvykle objevují během puberty nebo u dospělých po 30 letech. Mohou být pozorovány následující příznaky:

 • po fyzické námaze v důsledku kýchání, kašlání, bolesti hlavy;
 • porušení jemné motoriky rukou;
 • nerovnováha, která vede k abnormální chůzi;
 • necitlivost rukou, paží;
 • odchylky teplotní citlivosti;
 • bolest krku, zadní části hlavy.

Diagnóza typu 2 a 3 naznačuje vrozené příznaky stejné povahy. V některých případech je zaznamenán těžký průběh patologie, pacient za takových podmínek cítí následující příznaky:

 • nevolnost;
 • bolest hlavy;
 • zvracení;
 • potíže s mluvením;
 • zvýšený svalový tonus podlahy linie krku;
 • ztráta sluchu;
 • hluk v uších;
 • pokles vidění;
 • různé velikosti žáků;
 • poruchy spánku;
 • systémový závrat;
 • porušení citlivosti na bolest;
 • zesílení kůže;
 • výskyt popálenin na rukou;
 • zvětšené klouby;
 • ataxie;
 • porušení procesů polykání.

Dystopie mozkových mandlí má dvě metody léčby - chirurgickou a nechirurgickou (konzervativní). Pokud je anomálie asymptomatická, léčba není nutná. Pokud se syndrom projevuje pouze bolestí krku, týlního hrbolu, měla by být provedena konzervativní léčba. Pacientovi jsou předepsány protizánětlivé, analgetické léky.

Pokud konzervativní léčba nepomůže zbavit se příznaků, je předepsána operace. Účelem operace je eliminovat faktory, které vyvíjejí tlak a stahují struktury mozku. Po zákroku by se měla rozšířit okcipitální část hlavy, což zlepší a normalizuje pohyb mozkomíšního moku v těle. Existují možnosti bypassu.

Anomálie typu 1 Arnolda Chiariho - co to je? Příznaky, následky, léčba

15. prosince 2015

Není žádným tajemstvím, že během tvorby embrya v matčině lůně mohou nastat různé patologie, včetně anomálie typu 1 Arnolda Chiariho. Co je to za nemoc? Lékaři nazývají tento jev odchylkou, která se vyvíjí u plodu kvůli rozporu mezi velikostí části lebky a mozku v ní umístěného. Mluvíme o oblasti, kde se nachází mozeček. Výsledkem je, že část mandlí je posunuta do horní části páteře s dalším porušením.

Příčiny výskytu

Bude člověk schopen normálně existovat, pokud má anomálii typu 1 Arnolda Chiariho? Průměrná délka života podle lékařů závisí na několika faktorech: závažnosti a formě onemocnění. Před stanovením konečné diagnózy určují důvody, které vedly k vývoji odchylky:

 1. Kongenitální. I v děloze plod deformuje kosti lebky: fossa, ve které se nachází mozeček, je příliš malá na růst a vývoj šedé hmoty. Mezi další vrozené příčiny patří závažné zvětšení týlního foramenu plodu během tvorby skeletu..
 2. Zakoupeno. Nejprve se jedná o poranění hlavy během porodu. Do této kategorie jsou zahrnuta také poranění páteře: negativní účinek mozkomíšního moku na to - speciální tekutina, výskyt vodnatelnosti a další patologické stavy míchy.

Abych byl upřímný, vědci ještě nemohou pojmenovat přesné důvody. Jediná věc, kterou si jsou jisti: syndrom není spojen s chromozomálními vývojovými abnormalitami..

Rizikové faktory

Každý ví, že během prvního trimestru těhotenství jsou v plodu uloženy prakticky všechny orgány. Správný životní styl matky je proto pro normální vývoj dítěte velmi důležitý. Pokud žena nedodrží základní pravidla, v budoucnu to způsobí mnoho komplikací. Co se týče Chiariho syndromu, následující faktory zvyšují riziko jeho výskytu:

 • Špatné návyky mámy: kouření, zneužívání alkoholu a drog.
 • Užívání silných drog, samoléčba.
 • Předchozí virové infekce, zejména zarděnky.

U zvláště mírných forem onemocnění nenarozené dítě pociťuje do konce svého života zvláštní příznaky, zvláště pokud mu je diagnostikována anomálie typu 1 Arnolda Chiariho. Kolik dětí žije ve třetím nebo dokonce čtvrtém stadiu onemocnění? Lékaři dávají neuspokojivé předpovědi. Bohužel jsou takové děti ve většině případů odsouzeny k smrti. I když se u kojence objeví první nebo druhý typ onemocnění, potřebuje léčbu: účinnost chirurgického zákroku je 85%.

Typy syndromu

Bez ohledu na jejich závažnost jsou všechny spojeny s velmi nízkou polohou mozečku. Čím hlouběji a více mandlí sestupuje do páteřního kanálu, tím je onemocnění nebezpečnější a nepředvídatelnější: spolu s ním jsou diagnostikovány další abnormality. Na základě toho se rozlišují 4 formy patologie:

 1. Arnold Chiari malformace typu 1 - o jakou nemoc jde? Obvykle nezpůsobuje žádné další vývojové problémy pro dítě. V mozku nedochází k žádným strukturálním změnám, mandle se nacházejí v krční oblasti.
 2. Syndrom druhého typu. Cerebellum je částečně přemístěno do foramen magnum, zatímco embryo má různé anomálie páteře, mozku a míchy.
 3. Nemoc třetího typu. Struktury zadního mozku jsou zcela přemístěny do foramen magnum. V této oblasti se tvoří kýla.
 4. Arnold Chiariho choroba čtvrtého typu. Je charakterizována hypoplázií mozečku - jeho nedostatečným rozvojem. Nehýbá se však a je často kombinován s hydrocefalem a vrozenými cystami zadní lebeční fossy.

Lékaři tvrdí, že odchylky 2., 3. a 4. typu jsou často diagnostikovány v kombinaci s dalšími závažnými abnormalitami ve vývoji dítěte: heterotopie mozkové kůry, hypoplázie subkortikálních struktur, abnormality corpus callosum atd..

Hlavní příznaky

Jak již bylo zmíněno, pokud je stádium onemocnění velmi mírné a mozek je zanedbatelně ovlivněn, pak onemocnění může probíhat prakticky celý život, aniž by člověka narušilo. Ale to je poměrně vzácný případ. Trvalé a pravidelné bolesti hlavy jsou obvykle hlavním příznakem onemocnění, jako je malformace typu 1 Arnolda Chiariho. Mezi příznaky této formy, kromě migrény, patří: bolest krční páteře, tinnitus, nevolnost a zvracení, slabé ruce, ztráta citlivosti končetin, mouchy a dvojité vidění, nejistá chůze, rozmazaná řeč a dušnost..

Pokud jde o syndrom druhého typu, který je nebezpečnější a složitější, jeho charakteristické znaky se objevují okamžitě po narození nebo ve velmi mladém věku (často v předškolním věku). Obvykle se jedná o sípání, hlučné dýchání kojenců, slabý pláč, problémy s dýcháním a polykáním. Tito novorozenci jsou urgentně resuscitováni a snaží se je zachránit chirurgickým zákrokem. V těchto případech je hlavní věcí nevynechat okamžik, kdy je stále možné zachránit život dítěte..

Další znaky

Jsou pozorovány se závažnějším stupněm syndromu. Primárními zdroji infarktu mozku nebo míchy jsou často tyto příznaky malformace Arnolda Chiariho: typ 1 není tak děsivý jako jeho ostatní poddruhy. Vyznačují se nejen dvojitým viděním, ale také úplnou slepotou, ztrátou vědomí, poruchou koordinace, třesem končetin, problémy s močením, svalovou slabostí, ztrátou citlivosti velké části těla (někdy i celé poloviny těla).

Vývoj různých zdravotních důsledků může vyvolat anomálii typu 1 Arnolda Chiariho. Očekávaná délka života a její normální průběh závisí na rychlé a přesné diagnóze. Jediným způsobem, jak detekovat patologii, je MRI (magnetická rezonance) mozku. Vyžaduje, aby byl pacient zcela nepohyblivý, takže aktivní děti jsou usmrceny speciálními léky. Pomocí tohoto přístroje se vyšetřují také páteř, mícha, krční a hrudní části skeletu. MRI vám umožňuje detekovat nejen syndrom, ale také všechny patologie, které onemocnění doprovázejí.

Komplikace

Vývoj různých patologií vyvolává anomálii typu 1 Arnolda Chiariho. Důsledky mohou být velmi odlišné: od chronické arachnoiditidy po parenchymální poškození axonu. Tyto komplikace jsou zvláště výrazné na pozadí oběhových poruch v nervových tkáních. V tomto případě se neuropsychiatrické poruchy objevují pozdě a procházejí ve formě zpoždění vývoje, paraplegie. Pokud se anomálie vyvíjí velmi progresivně, vede to k hydrocefalu - nadměrnému hromadění tekutiny v komorovém systému mozku.

Syndrom Arnolda Chiariho může navíc způsobit tak silnou kompresi míchy, že je člověk úplně paralyzován. Pod jeho negativním vlivem se často začínají vytvářet cysty a dutiny v páteři: vstupuje do nich tekutina, která narušuje práci míchy. Komplikace s dýcháním jsou také možné, dokud se úplně nezastaví. Někdy lékaři registrují městnavou pneumonii u pacientů - stává se to důsledkem skutečnosti, že člověk ztrácí schopnost volného pohybu.

Konzervativní léčba

Syndrom je léčen dvěma způsoby. Lékaři volí konzervativní nebo chirurgický zákrok v závislosti na symptomech a známkách projevujících se u pacienta, závažnosti stavu osoby, komplikacích a následcích onemocnění. Někdy, pouze pomocí léků, můžete bojovat s onemocněním, jako je malformace Arnolda Chiariho typu 1. Co je to za terapii? Nejprve lékař neustále provádí preventivní vyšetření pacienta, posílá ho ke konzultacím s různými odborníky, kteří po náležité konzultaci přijmou nezbytná opatření.

Pokud si pacient stěžuje na bolesti v týlní oblasti hlavy nebo v krční oblasti, jsou mu předepsány léky proti bolesti a protizánětlivé léky, stejně jako léky, které pomáhají uvolnit svaly. Velmi užitečná jsou také speciální fyzioterapeutická cvičení - soubor cvičení zaměřených na eliminaci třesu v končetinách a normalizaci koordinace. Za tímto účelem je předepsána také aktivní pracovní terapie. Užitečné budou také hodiny s logopedem, který bude schopen eliminovat problémy s řečí. Všechny tyto metody mohou oddálit nebo úplně zabránit agresivnější léčbě - chirurgickému zákroku.

Chirurgický zákrok

Stává se, že výše uvedená opatření nepomohou - anomálie typu 1 Arnolda Chiariho se nadále vyvíjí a způsobuje velké potíže. Léčba se pak dramaticky mění: lékař začne připravovat osobu na operaci. Neurochirurgie má tři účely. Za prvé, k odstranění takových závažných příznaků onemocnění, jako je ztráta vědomí, poškození zraku, svalová slabost. Za druhé, intervence pomáhá odstranit primární zdroj příznaků - eliminovat kompresi mozku. Za třetí, pomocí operace se normalizuje pohyb mozkomíšního moku.

Intervence zastaví proces změn ve struktuře páteře a šedé hmoty: v důsledku toho příznaky ustoupí, pacient se začne cítit mnohem lépe. Chirurgové obvykle odstraňují fragment kosti ze zadní části lebeční fossy: prostor pro mozek se zvětšuje, šedá hmota se přestává posouvat a mačkat. Intrakraniální tlak také klesá. Lékaři navíc aktivně používají metody, jako je bypass a uzavření páteřního kanálu..

Prevence

Aby dítě nemělo výše uvedené problémy, měla by nastávající matka brát svůj postoj vážně. Nejprve je povinna seznámit se se všemi možnými patologiemi, které se mohou u plodu vyskytnout: poruchami vývoje nervové trubice, Downovým syndromem, malformací typu 1 Arnolda Chiariho. Jaké jsou tyto nemoci, proč se vyskytují a jaká opatření lze přijmout ke snížení rizika vzniku těchto a dalších abnormalit, měla by každá nastávající matka vědět. Kompetentní a informovaná těhotná žena se bude co nejvíce vyhýbat všem faktorům, které negativně ovlivňují tvorbu embrya..

Zadruhé, žena je povinna dobře jíst, jíst různé zdravé pokrmy: ryby, maso, ovoce, zeleninu, obiloviny a mléčné výrobky. Alkohol je přísně zakázán. Kromě toho musíte přestat kouřit, nemluvě o drogách a silných drogách. Jakýkoli lék, dokonce i homeopatický, nastávající matka užívá pouze na lékařský předpis. Za třetí, žena by měla také hodně chodit, dýchat čerstvý vzduch a hodně se hýbat. Měli byste zapomenout na nervy, zkušenosti a negativní emoce, užívat si své pozice a mít ze života maximální radost..

Pro Více Informací O Migréně